Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Ilustracije

William Shakespeare

YouTube videi

Knjige

Novinarski članci

Rad sadržava četiri bibliografske cjeline odnosno novinarske članke, knjige, youtube videe i ilustracije. Svaka od njih sadržava pet bibliografskih jedinica. Bibliografske jedinice preuzete su s interneta. Za pozadinu je korištena privatna fotografija s puta u Tulceau (Rumunjska).