Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Pasapalabra

LGTBIQ+

N

A

C

B

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Ñ

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Y

X

LGTBIQ+PASAPALABRA © 2024 by Ipintza BHI is licensed under CC BY 4.0

ASEXUALA

ANTISEXUALA

Erakarpen sexualik sentitzen ez duen eta jarduera sexualetan interesik ez duen pertsona

A

LGBTQ2IA+ siglek indarra hartzen dihardute. "A" hizkiak ingeleseko "asexual" hitzari egiten dio erreferentzia

ERANTZUN ZUZENA

Hurrengoa

Hasi berriro

ez!

Gizon zein emakumeekiko erakarpen sexuala duten pertsonak

B

Braquiosaurio

Bisexuala

Hurrengoa

Hiru aktibista estatubatuarren ekimenez, irailak 23 Bisexualitatearen nazioarteko eguna da. Zergatik hau? Freddy Mercuryren urtebetetze eguna ere izango zelako

Oso ondo!

Hasi berriro

Hasi berriro

ez!

Jaiotzean bere sexu biologikoarekin bat datorren genero-identitatea duen pertsona

C

CISGENERO

CORAZONADA

Hurrengoa

EMAKUME CIS-AK ETA GIZONEZKO CIS-AK BEZALA ERABILTZEN DA HITZ HAU. CISGENERO ETA HETEROSEXUALAK DIRENEI, "CISHETERO" ESATEN ZAIE

ERANTZUN ZUZENA

Hasi berriro

ez!

Pertsonek jaiotzaz duten berezko balioa da, gizaki-izaerari atxikituta dagoena. Pertsona guztiei aitortu behar zaie.

D

DIGICURRI

DUINTASUNA

Hasi berriro

ez!

Hurrengoa

PERTSONA ASKEA ETA ARRAZIONALA IZATEAGATIK GIZAKI BATEK ERRESPETATUA IZATEKO DUEN ESKUBIDEA DA

HORI DA!

Bakoitzari merezimenduen edo baldintzen arabera merezi duena ematean datza

E

ESKARMENTUA

EKITATEA

Hurrengoa

Maiz, berdintasunarekin lotzen da, kontzeptu desberdinak diren arren: berdintasunezko banaketa edo tratu batean, denak berdin tratatzen dira; ekitatez jokatzen denean, berriz, gerta liteke batak besteak baino gehiago jaso edo tratu hobea jaso behar izatea

ONDO!

Pertsona baten orientazio afeKtibo-sexualagatik edo genero identitateagatik jasotzen duen intolerantzia eta arbuio jarrera

F DAUKA

LGTBIQfobia

XENOFOBIA

Hurrengoa

MAIATZAK 17AN OSPATZEN DA LGTBIQFOBIAREN AURKAKO EGUNA

HORI DA!

Gizon eta emakumeei gizarte batean egozten zaizkien rol, jokabide, pentsaera eta sentimendu desberdinen multzoa da, gizon eta emakumeen ezaugarri biologiko desberdin horietatik haratago.

G

GENERO

GANORA

Hurrengoa

GENEROA ETA SEXUA BEREIZI EGIN BEHAR DIRA: SEXUAK, GENITALEK MARKATZEN DUTE. GENEROAK IZAERAREKIN DU ZERIKUSIA

HORI DA!

Homosexualekiko gorrotoa, etsaitasuna, diskriminazioa eta indarkeria

H

HIERARKIA

HOMOFOBIA

Hurrengoa

Euskadin bizi diren gazteen %63k homofobia oso zabalduta dagoela uste du, azken inkesten arabera

HORI DA!

Sexu eta genitalen arteko desadostasunarekin jaiotzen diren pertsonak

I

INKONFORMISTA

INTERSEXUAL

Hurrengoa

Sexuaren ezaugarri biologikoekin lotuta dago eta ez identitate sexualarekin, hortaz, intersexualen genitalek ez dute determinatzen emakume edo gizonak diren eta intersexuala izateak ez du eraginik heterosexuala, gay, lesbiana edo asexuala (beste identitateen artean) izaterakoan

HORI DA!

Printzipio etikoa, egia errespetatuz eta bakoitzari dagokiona emanez jokatzera eta epaitzera bultzatzen duena

J

JAURLARITZA

JUSTIZIA

Hurrengoa

Gizakien arteko harremanen testuinguruan, bakoitzari berea, dagokion eskubidea, emateko printzipio eta helburua da. Justiziaz egindakoa zilegizkoa edo bidezkoa dela esaten da.

HORI DA!

HASIERARA

Hasi berriro

ez!

Pertsonek informazioa edo iritziak trukatzeko, sentitzen duguna eta desio duguna partekatzeko erabiltzen dugun prozesua. Gatazkak kkonpontzeko beharrezkoa da.

K

KASUALITATEA

KOMUNIKAZIOA

Hurrengoa

Sare sozialek elkarren berri izateko aukerak biderkatu ditu, baina baita desinformatuta egotekoak ere. Norberari dagokio zer, zeinekin eta nola komunikatu nahi duen erabakitzea

HORI DA!

Emakumezko homosexuala; emakumeenganako erakarpen sexuala sentitzen duen emakumea

L

LOREA

LESBIANA

Hurrengoa

Lesbiana hitza Greziako Lesbos irlatik dator. Bertan, Safo izeneko poeta bat bizi zen, eta emakumeei poema gartsuak dedikatzen zizkien ( batez ere bere lagunei), eta emakumez inguratuta bizi zenez, lesbiana erreputazioa izan zuen

HORI DA!

Kultura patriarkalaren berezko sexismoan oinarritutako portaera indibiduala edo kolektiboa, emakume izateagatik beragatik emakumeei eragiten diena

M

MATXISMO

MATXIRULISMO

Hurrengoa

Gizarteko esparru guztietan dago matxismoa. Guztioi dagokigu hau bistaratu eta jokaera matxistak errotik desagertaraztea

HORI DA!

Pertsona baten identitate soziala

N

NORTASUNA

NARZISISMOA

Hurrengoa

Genero-identitatea edo genero-nortasuna norberak bere generoari buruz duen ikuskera edo autodefinizioa da, maskulinoa, femeninoa edo dikotomia biologikoa gaindituz, horien artekoa den

HORI DA!

Edozein sexuko pertsonenganako erakarpen emozionala, erromantikoa eta/edo sexuala

O

ORTODONTZIA

ORIENTAZIO SEXUALA

Hurrengoa

Orientazio sexualak, genero identitateak eta genero rolak identitate sexuala konformatzen dute

HORI DA!

Genero bat baino gehiagoko pertsonenganako erakarpen sexuala sentitzen duen pertsona.

P

POLIAMOROSOA

POLISEXUALA

Hurrengoa

Hau da Polisexualitatearen bandera.

HORI DA!

Sexu-identitatearen alderdi guztiak etiketetan gorpuzten diren gizarte-eraikuntzak direla baieztatzen duen teoria

Q

QUESTION OF INTEREST

QUEER TEORIA

Hurrengoa

Heteronorma kritikatzeko sortu zen teoria hau. Giza sexualitatearen plastikortasuna eta aniztasuna ikustarazten du, tradizioz "normala" dena ere (heterosexuala izatea, alegia) "queer" edo "anormaltzat" hartuz

HORI DA!

Ingelesez: LGBTQ+ Nazioarteko Egunaren sinbolo esanguratsuena

R

ROSALÍA

RAINBOW

Hurrengoa

1978 URTETIK GEROZTIK ERABILTZEN DA SINBOLO HAU. KOMUNITATE HOMOSEXUAL GUZTIA BILTZEKO ASMOAREKIN DISEINATU ZEN ETA BERE ESANAHIAK AZEPZIOAK BATUZ ETA BATUZ DOA

HORI DA!

Hasi berriro

ez!

Sexu bat bestea baino gutxiago denaren ustea

S

SEXISMOA

SAXOFOIA

Hurrengoa

Sexu bateko pertsonei buruzko aurreiritzi eta sinesmenetan oinarritzen da, eta bizitzako hainbat esparrutan sortarazten ditu mugak

HORI DA!

Jaiotzean egokitu zaion generoarekin identifikatzen ez den pertsona

T

TRANSGENERO

TRANSEXUAL

Hurrengoa

Transexuala, berriz, sexu-aldaketa hasteko edo burutzeko tratamendu hormonala edo kirurgikoa hartzen duen pertsonatransgeneroa da

HORI DA!

Gizakiaren funtsezko alderdi bat da, bizitzan zehar presente dagoena. Sexua, genero-identitateak eta erotismoa, plazerra, intimitatea, ugalketa eta sexu-orientazioa biltzen ditu.

U-kin

SEXUALITATEA

UGALKETA

Hurrengoa

Sexualitateak, genitalitatea bakarrik ez, identitateak, genero-rolak, erotismoa, plazerra, intimitatea, ugalketa eta orientazio sexual-afektiboa ere hartzen ditu bere baitan

HORI DA!

Sexu organo femeninoa, gazteleraz

V

VAGINA

VIRGINIDAD

Hurrengoa

Queer teoriaren arabera, alua izateak ez du generoarekin zerikusirik

HORI DA!

New Yorkeko taberna.1969ko istilu ospetsuak hasi ziren tokia izan zen, LGBT askapen-mugimenduaren hasierari bide eman ziotenak

W-rekin

STONEWALL

WOLVERINE

Hurrengoa

Estatu Batuetako historian lehenengo aldiz LGBT komunitatea opresoreen kontra altxatu zen taberna honetan egindako redada baten ostean

HORI DA!

Etorkinekiko edo etorkintzat jotako pertsonekiko etsaitasuna, arbuioa edo gorrotoa

X

XILOGRAFIA

XENOFOBIA

Hurrengoa

LGBTQ+ komunitateko kide arrazializatuek xenofobia ere pairatzen dute. Baztertuak izateko aukera gehiago dituzte

HORI DA!

Gizon homosexualak izendatzeko modu zuzena

Y-kin

GUAY

GAY

Hurrengoa

Gay hitzak konotazio positiboa du, Kaliforniako gizon homosexualek aukeratu zuten beren burua izendatzeko 70ko hamarkadan. Garay hartan, "homosexual" terminoak patologia kutsua zuen

HORI DA!

Oraindik ere hainbat lurraldeetan homosexuala izateagatik aplikatzen de pena maximoa

Z

HERIOTZA ZIGORRA

SARI SOZIALA

Berriz?

LORTU DUZU!