Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

INS ALEXANDRE SATORRAS

Batxillerat

Calendari

Viatges

Recursos

Matèries

General

Índex

general

01

general de centre

Oferta

BATXIBAC

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

CIÈNCIES I TECNOLOGIA

ARTS PLÀSTIQUES IMATGE I DISSENY

La nostra oferta

Modalitats de Batxillerat

et preparen per:

 • Estudis univeristaris
 • Estudis professionals (CFGS)
 • Vida laboral
 • Estudis postobligatoris
 • Cicle de dos cursos: primer i segon

CARÀCTER

Part comuna: matèries comunes i tutoriaPart diversificada:

 • matèria comuna d'opció (segons modalitat)
 • matèries de modalitat (cursen 2)
 • matèries optatives (complementen el currículum)
Treball de recerca

Horari de 8 a 2/4 de 3 de dilluns a divendres
30 hores lectives

Estructura

matèries

02

1r i 2n batxillerat

Matèries comunes

Humanitats i Ciències socials

Ciències i Tecnologia

Arts Plàstiques, Imatge i Disseny

Matèries de modalitat

1r

Anuals

2n

Anuals

1r

Trimestrals

2n

Trimestrals

Matèries optatives

RECURSOS

03

Activitats

Labs

Projectes

Espais comuns

Arts

Espais especialitzats, espais coumuns, projectes i activitats

RECURSOS

VIATGES

04

VIATGES

CALENDARI

05

21 de juny a l'1 de juliol

Matrícula

20 de juny

Llistes d'admesos i llista d'espera

17 al 23 de maig

Reclamacions

17 de maig

Llistes provisionals

18 al 25 d'abril

Preinscripció

CALENDARI

Preguntes?

Moltes Gràcies

• Biomedicina • Creació fotogràfica i cinema • Formació i orientació personal i professional • Fonaments d’Imatge Digital I • Funcionament de l’empresa • Programació • Psicologia • Segona llengua estrangera: francès o anglès

¿Tienes una idea?

Plásmala en una ventana

Crea una nueva capa de contenido con todas las funcionalidades de Genially.

 • Genera experiencias con tu contenido.
 • Tiene efecto WOW. Muy WOW.
 • Logra que tu público recuerde el mensaje.
 • Activa y sorprende a tu audiencia.

¿Tienes una idea?

Plásmala en una ventana

Crea una nueva capa de contenido con todas las funcionalidades de Genially.

 • Genera experiencias con tu contenido.
 • Tiene efecto WOW. Muy WOW.
 • Logra que tu público recuerde el mensaje.
 • Activa y sorprende a tu audiencia.

• Entorn sostenible • Pau, justícia i corresponsabilitat • Població i prosperitat

Plásmala en una ventana

Crea una nueva capa de contenido con todas las funcionalidades de Genially.

 • Genera experiencias con tu contenido.
 • Tiene efecto WOW. Muy WOW.
 • Logra que tu público recuerde el mensaje.
 • Activa y sorprende a tu audiencia.

• Ciutadania, política i dret • Comunicació audiovisual • Creació literària • Disseny en 2D i 3D • Matemàtiques aplicades • Problemàtiques socials • Publicitat • Reptes científics actuals (Biologia i geologia)• Reptes científics actuals (Física i química)• Robòtica

¿Tienes una idea?

Plásmala en una ventana

Crea una nueva capa de contenido con todas las funcionalidades de Genially.

 • Genera experiencias con tu contenido.
 • Tiene efecto WOW. Muy WOW.
 • Logra que tu público recuerde el mensaje.
 • Activa y sorprende a tu audiencia.

¿Tienes una idea?

Plásmala en una ventana

Crea una nueva capa de contenido con todas las funcionalidades de Genially.

 • Genera experiencias con tu contenido.
 • Tiene efecto WOW. Muy WOW.
 • Logra que tu público recuerde el mensaje.
 • Activa y sorprende a tu audiencia.

• Fonaments d'imatge digital II • Segona llengua estrangera: francès

Plásmala en una ventana

Crea una nueva capa de contenido con todas las funcionalidades de Genially.

 • Genera experiencias con tu contenido.
 • Tiene efecto WOW. Muy WOW.
 • Logra que tu público recuerde el mensaje.
 • Activa y sorprende a tu audiencia.

¿Tienes una idea?

Plásmala en una ventana

Crea una nueva capa de contenido con todas las funcionalidades de Genially.

 • Genera experiencias con tu contenido.
 • Tiene efecto WOW. Muy WOW.
 • Logra que tu público recuerde el mensaje.
 • Activa y sorprende a tu audiencia.