Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Technikum

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK PROGRAMISTA

Idziemy po więcej!

Dalej

Idziemy po więcej!

Technik grafikii poligrafii cyfrowej

PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych:1) przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych,2) opracowanie publikacji i prac graficznych do druku,3) przygotowanie publikacji elektronicznych;

Technik grafikii poligrafii cyfrowej

PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków:1) drukowanie cyfrowego,2) obróbka druków cyfrowych,3) planowanie i kontrolowanie produkcji poligraficznej,4) drukowanie i obróbka druków 3D.

lista

Idziemy po więcej!

Dalej

Idziemy po więcej!

Technik architektury krajobrazu

OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu:1) dobieranie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu,2) opracowywanie projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu,3) urządzanie i pielęgnowanie roślinnych obiektów architektury krajobrazu;

Technik architektury krajobrazu

OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu:a) dobieranie obiektów małej architektury krajobrazudo terenów zieleni,b) opracowywanie projektów obiektów małej architektury krajobrazu,c) budowanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu.

lista

Idziemy po więcej!

Dalej

Idziemy po więcej!

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:1) ocenianie jakości produktów,2) przechowywanie żywności,3) obróbka produktów i przygotowanie stanowiska pracy,4) obsługa sprzętu gastronomicznego,5) przygotowanie dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,6) wydawanie dań;

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych:1) ocenianie jakości żywności,2) planowanie żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,3) organizowanie żywienia w produkcji gastronomicznej,4) wykonywanie usług gastronomicznych,5) ekspedycja potraw i napojów.

lista

Idziemy po więcej!

Dalej

Idziemy po więcej!

Technik informatyk

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:1) przygotowanie do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,2) administrowanie systemami operacyjnymi,3) serwisowanie i naprawianie urządzeń techniki komputerowej,4) przygotowanie i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej;

Technik informatyk

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:1) tworzenie i administrowanie stronami internetowymi,2) tworzenie, administrowanie i użytkowanie relacyjnychbaz danych,3) programowanie aplikacji internetowych,4) tworzenie i administrowanie systemami zarządzania treścią.

lista

Idziemy po więcej!

Technik programista

Dalej

Idziemy po więcej!

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:1) tworzenie i administrowanie stronami internetowymi,2) tworzenie, administrowanie i użytkowanie relacyjnychbaz danych,3) programowanie aplikacji internetowych,4) tworzenie i administrowanie systemami zarządzania treścią.

Technik programista

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji:1) projektowanie, programowanie i testowanie zaawansowanych aplikacji webowych,2) projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji desktopowych,3) projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji mobilnych.

lista

Idziemy po więcej!