Want to make creations as awesome as this one?

na podstawie katalogu zbiorów Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu

Transcript

Autyzm

Zagadnienia Ogólne

Dla rodziców

Terapia i zajęcia

Dla Dzieci

Zestawienie bibliograficzne książek za lata 2018-2024

na podstawie katalogu zbiorów Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu

2

3

1

Zagadnienia Ogólne

Dla rodziców

Terapia i zajęcia

Dla Dzieci

2

3

1

Zagadnienia Ogólne

Dla rodziców

Terapia i zajęcia

Dla Dzieci

2

3

1

Zagadnienia Ogólne

Dla rodziców

Terapia i zajęcia

Dla Dzieci

2

1

Zagadnienia Ogólne

Terapia i zajęcia

Dla rodziców

Dla Dzieci

2

1

Zagadnienia Ogólne

Dla rodziców

Terapia i zajęcia

Dla Dzieci

3

2

1

Zagadnienia Ogólne

Dla rodziców

Terapia i zajęcia

Dla Dzieci

2

3

1

Zagadnienia Ogólne

Dla rodziców

Terapia i zajęcia

Dla Dzieci

2

3

1

Zagadnienia Ogólne

Dla rodziców

Terapia i zajęcia

Dla Dzieci

Zagadnienia Ogólne

Dla rodziców

Terapia i zajęcia

Dla Dzieci

ZAMÓW W DBP

Wyjątkowy poradnik dla rodzica, który chce zrozumieć swoje dziecko w spektrum autyzmu. To opowieść o szoku i niepewności, jak również o akceptacji i odkrywaniu, że życiowa podróż z autystycznym dzieckiem może być niezwykła. Nawet towarzyszące jej nieprzewidziane „objazdy” czy „awarie” mogą doprowadzić do miejsc, o istnieniu których na początku wspólnej drogi nikt nawet nie marzył.Dzięki lekturze tej książki przekonasz się, że każdy rodzic może napisać własną historię o tym, co jest możliwe i dobre dla jego dziecka, a przede wszystkim kochać je takim, jakie jest.

Opis

Moje dziecko z autyzmem : niezwykła podróż / Leigh Merryday Porch.Kraków : MANDO, © 2022.

ZAMÓW W DBP

Osoby autystyczne cierpią z powodu licznych schorzeń takich jak: choroby przewodu pokarmowego, zaburzenia neurologiczne i psychiatryczne, czy genetyczne. Pacjenci wymagają profesjonalnej terapii i wielodyscyplinarnej opieki. Celem książki jest przedstawienie nowoczesnej i przekrojowej wiedzy na temat stanu zdrowia osób z autyzmem i ich specyficznych potrzeb. Monografia powstała dzięki wieloletniej współpracy wielu wybitnych specjalistów. Treści oparte są na najnowszym piśmiennictwie, wytycznych i doświadczeniu zawodowym zespołu autorskiego.

Autyzm u dzieci : wiedza kliniczna /redakcja naukowa Ewa Emich-Widera, Beata Kazek, Justyna Paprocka ; autorzy Ewa Emich-Widera [i 26 pozostałych]. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2023.

Opis

ZAMÓW W DBP

Z publikacji dowiesz się: Jakie wyróżniamy funkcje regulujące pracę mózgu osoby w spektrum autyzmu? Jak przebiega przetwarzanie sensoryczne w zaburzeniach ze spektrum autyzmu? Na jakie objawy zaburzeń procesów integracji sensorycznej należy zwrócić szczególną uwagę? Jak przetwarzanie sensoryczne wpływa na rozwój mowy? Czy przetwarzanie sensoryczne w autyzmie ma wpływ na zachowania autoagresywne? Jak stworzyć indywidualny plan zajęć terapeutycznych, uwzględniając szczególne potrzeby ucznia? Jak tworzyć optymalne otoczenie sensoryczne? Autorka opracowania nie tylko dzieli się swoją specjalistyczną wiedzą i bogatym doświadczeniem, ale także podpowiada jakie aktywności wprowadzić do codziennych zajęć, by trafnie stymulować procesy integracji sensorycznej dziecka.

Opis

Przebieg procesów integracji sensorycznej u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : objawy zaburzeń integracji sensorycznej oraz wspomaganie rozwoju dziecka z ASD / Adriana Kloskowska. Poznań : Forum, © copyright 2023.

Bardzo proste karty pracy dla osób ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym / Dorota Malecha.Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2020.

Publikacja przeznaczona jest do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, z problemami w zakresie komunikacji werbalnej. Zestaw kart został zaprojektowany z myślą o rodzicach i opiekunach pragnących wspomóc rozwój dziecka, jednak będzie też wartościowym materiałem dydaktycznym w pracy profesjonalistów wczesnego wspomagania rozwoju, pedagogów specjalnych oraz neurologopedów. Przedstawione zadania mają na celu stymulację mózgu dziecka w taki sposób, aby w późniejszym okresie było ono w stanie zrozumieć coraz bardziej złożone zagadnienia. Materiał obejmuje ćwiczenia dotyczące części ciała, kolorów, kształtów i wielkości. Dodatkowo znajdą tu Państwo zadania rozwijające myślenie logiczne oraz ćwiczenia stymulujące lewą półkulę mózgu, odpowiedzialną za rozwój mowy i rozumienie języka.

ZAMÓW W DBP

Opis

ZAMÓW W DBP

ZAMÓW W DBP

W ostatnich latach pojawiło się wiele badań na temat autyzmu i jego prawdopodobnych przyczyn oraz różnych interwencji terapeutycznych. Jednak rodzice, którzy dowiadują się o autyzmie dziecka, często mają problem, by odnaleźć się w ogromie wiedzy, i skarżą się, że trudno im dotrzeć do aktualnych i wiarygodnych źródeł informacji. Autorki książki rzeczowo odpowiadają na pytania, z którymi zetknęły się podczas wieloletniej pracy z osobami z autyzmem i ich rodzinami. W przystępny sposób omawiają diagnozę oraz zachowania, które mogą się pojawić na kolejnych etapach rozwojowych, a także przedstawiają najskuteczniejsze sposoby radzenia sobie z problemami.

Zrozumieć autyzm : przewodnik dla rodziców /Katriana Williams, Jacqueline Roberts.Gdańsk : Harmonia Universalis, copyright © 2019.

Opis

ZAMÓW W DBP

Pierwsza na polskim rynku wydawniczym książka na temat terapii behawioralnej dzieci z autyzmem! Autyzm jest jednym z najpoważniejszych i najczęściej diagnozowanych zaburzeń rozwojowych. Z niemal 100 rodzajów oferowanych terapii do najefektywniejszych należy stosowana analiza zachowania. Jej skuteczność potwierdza 50 lat badań naukowych i doświadczeń praktycznych. Autorzy omawiają zagadnienia teoretyczne dotyczące autyzmu i stosowanej analizy zachowania, podstawowe założenia radykalnego behawioryzmu, oceny behawioralnej i pomiaru zachowań. Opisują także metody nauczania osób z autyzmem i rozwijania u nich pożądanych zachowań. Podają wiele zaleceń praktycznych dotyczących korzystania ze strategii proaktywnych w pracy z dziećmi z autyzmem, motywowania ich do nauki, treningu różnicowania i redukowania zachowań niepożądanych.

Terapia behawioralna dzieci z autyzmem : teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania /Monika Suchowierska, Paweł Ostaszewski, Przemysław Bąbel. Sopot : GWP, 2021.

Opis

"Książka ma nowatorski charakter i może być źródłem wiedzy nie tylko dla badaczy problematyki, ale również studentów, a nade wszystko może być pomocna dla rodziców w ich codziennym zmaganiu się z trudnościami dziecka. Myślę też, że może być znakomitym źródłem wiedzy dla wszystkich tych, dla których autyzm, chociażby z racji zatrudniania takich osób, stanowi problem. Będzie dla nich cenną wskazówką, jak rozumieć „autystyczny umysł”. Warto podkreślić, że obecnie na rynku wydawniczym nie ma podobnej publikacji dedykowanej tej grupie osób."

ZAMÓW W DBP

Autonomia osób ze spektrum autyzmu : predyktory psychospołeczne /Anna Prokopiak. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020.

Opis

Program Poznajemy uczucia opiera się na terapii poznawczo-behawioralnej i w sposób skuteczny, uporządkowany i ciekawy pomaga osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w poznawczym opanowywaniu emocji. Każde dziecko, które bierze w nim udział, otrzymuje podręcznik przeznaczony do realizacji sześciu dwugodzinnych sesji, zawierający ćwiczenia oraz przydatne informacje.Program jest przeznaczony przede wszystkim do pracy w małych grupach (2–5 uczestników). Można go jednak z łatwością zaadaptować do pracy z jednym dzieckiem lub do potrzeb młodzieży i dorosłych. Niniejszy tom zawiera materiały do przeprowadzenia interwencji nastawionej na zaburzenia lękowe u dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym lub całościowym zaburzeniem rozwoju niezdiagnozowanym inaczej. Program może być realizowany przez psychologów, lecz także nauczycieli, logopedów, terapeutów lub rodziców bez przeszkolenia w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej.

ZAMÓW W DBP

Poznajemy uczucia : poznawczo-behawioralna terapia lęku dla osób z zespołem Aspergera /Tony Attwood. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019.

Opis

Każde dziecko, niezależnie od tego, czy zdiagnozowano u niego autyzm, czy zespół Aspergera, lepiej poradzi sobie w życiu, jeśli będzie umiało dbać o higienę osobistą, radzić sobie ze stresem i prosić o pomoc. Rodzice i nauczyciele osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mają znaczący wpływ na funkcjonowanie swoich wychowanków w świecie. Książka zawiera wiele konkretnych przykładów, jak rozwijać umiejętności ważne w codziennym życiu. Jennifer McIlwee Myers pisze z wyjątkowej perspektywy – zespół Aspergera rozpoznano u niej dopiero w wieku dorosłym, z kolei u jej brata autyzm zdiagnozowano jeszcze w dzieciństwie. Dzięki temu Czytelnik może utwierdzić się w przekonaniu, że świadome rozwijanie umiejętności życiowych u osób z autyzmem lub zespołem Aspergera jest bardzo ważne od najmłodszych lat.

ZAMÓW W DBP

Rozwijanie umiejętności życiowych u dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera / Jennifer McIlwee Myers ; przekład Patricia Sørensen. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2022.

Opis

Strategie uczenia dzieci o zaburzonym rozwoju, w tym ze spektrum autyzmu, ciągle ewoluują, ale tych najbardziej efektywnych jest cały czas bardzo mało. Wśród nich są te, które wykorzystują historyjki obrazkowe. Rzeczywiście do uczenia dzieci z autyzmem mogą być one wykorzystywane, ale ważne jest, żeby były to przede wszystkim historyjki opowiadające o relacjach zachodzących pomiędzy ludźmi, w jakie zwykle wchodzimy w naturalnych, życiowych sytuacjach. Czwarta część serii Uczę się rozumieć innych, którą trzymają Państwo w ręku, zawiera zbiór takich ilustracji – historyjek mentalistycznych. Żeby je prawidłowo ułożyć, dziecko musi posłużyć się zdolnością do mentalizowania, czyli wczuwania się w stany mentalne ich bohaterów. Mamy przekonanie, że historyjki zawarte w tej publikacji będą pomocne w kształtowaniu umiejętności postrzegania innych pod kątem rozumienia relacji, w jakie wchodzą, rozpoznawania powodów, którymi się kierują, czyli rozumienia intencji i zamiarów.

ZAMÓW W DBP

Uczę się rozumieć innych : historyjki mentalistyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu / Beata Blok, Zofia Brzeska, Małgorzata Marszałek, Katarzyna Radtke-Michalewska. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2023.

Opis

Dwie kobiety, matka dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz terapeutka mowy i języka, dzielą się swoimi doświadczeniami oraz praktycznymi radami pomagającymi wspierać rozwój dzieci autystycznych w środowisku domowym. Tara Leniston, oprowadzając czytelników po kuchni, sypialni czy salonie, pokazuje, w jaki sposób można zaadaptować kolejne pomieszczenia, bez zbędnych kosztów i rezygnowania z własnych upodobań. Autorka radzi, jak wykorzystać wspólną przestrzeń do wzmacniania więziz dzieckiem i pomóc mu prawidłowo się rozwijać. Opisane przez Tarę rozwiązania zostały uzupełnione komentarzami Rhian Grounds, terapeutki mowy i języka specjalizującej się w pracy z dziećmi autystycznymi. Wyczerpujące wskazówki terapeutyczne pokazują praktyczne zastosowanie technik komunikacyjnych odpowiednich dla dziecka, uczą budowaniai umacniania z nim więzi oraz zachowania przestrzeni dla siebie i innych członków rodziny.

Dom oswojony : jak stworzyć bezpieczną przestrzeń dla dziecka z ASD / Tara Leniston, Rhian Grounds. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2020.

ZAMÓW W DBP

Opis

ZAMÓW W DBP

Książka w jasny i prosty sposób opisuje całościowy charakter autyzmu. Skierowana jest do zarówno zawodowych trenerów, którzy nie zawsze zdają sobie sprawę z głęboko ukrytego cierpienia związanego z autyzmem, jak i rodziców osób autystycznych. Książka podkreśla, że autyzm należy starać się zrozumieć od wewnątrz, spróbować zobaczyć świat oczami osoby autystycznej, nie skupiając się na objawach tej przypadłości, ale poszukując jej głębokich przyczyn. Największym wyzwaniem, stojącym przed osobami pragnącymi pomóc osobom z autyzmem, jest nauczenie się ich sposobu myślenia… jest to zadanie najtrudniejsze i wymagające najwięcej wyobraźni.Dlaczego Hilde tak dobrze rozumie autyzm? Jest osobą od wielu lat zawodowo zaangażowaną w prace Centrum Szkolenia o Autyzmie i jednocześnie sama jest matką dziecka autystycznego. Jej sytuacja umożliwia widzenie autyzmu z obu perspektyw jednocześnie. Syn Thomas ujmuje to jeszcze lepiej. Mówi, że mama znajduje rozwiązania wielu problemów „bo jest jednocześnie normalna i autystyczna”.

Opis

Autyzm od wewnątrz : poradnik /Hilde De Clarcq.Otwock : Fraszka Edukacyjna, [2019].

ZAMÓW W DBP

Opis

Książka, której bezpośrednimi odbiorcami są rodziny dzieci autystycznych. Historia bohaterów ma pomóc w zaakceptowaniu trudnych okoliczności i poszukiwaniu wsparcia w specjalistycznej terapii oraz pokazać, jak tolerancyjne podejście może wzbogacić nasze spojrzenie na świat. Książka powstała we współpracy z Fundacją Synapsis.

Kosmita /Roksana Jędrzejewska-Wróbel. Wisła : Fundacja ING Dzieciom, 2020.

ZAMÓW W DBP

Ta niezwykle potrzebna książka to niezbędnik osób zajmujących się dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i prowadzących terapię takich dzieci. Autorka w bardzo jasny i przystępny sposób prezentuje wiele praktycznych wskazówek i metod pracy o naukowo udowodnionej skuteczności. Korzyści z lektury odniosą zarówno terapeuci, jak i rodzice – tworzący swego rodzaju zespół terapeutyczny, pomagający dziecku skuteczniej i szybciej rozwijać pożądane umiejętności. Osoby chcące poszerzyć wiedzę zdobytą dzięki tej książce mogą skorzystać z platformy edukacyjnej "Kwadrans dla terapii”.

Opis

Skuteczna terapia dziecka z autyzmem : praktyczny poradnik dla terapeutów i rodziców /Anna Budzińska. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2022.

Książka jest dla każdego, kogo interesuje człowiek. Szczególnie człowiek niemieszczący się w kanonach społecznej poprawności, człowiek inny niż wszyscy, bo każdy człowiek jest osobny."Opowieści z poczekalni" mówią o dorosłych osobach, które przez całe swoje dzieciństwo, lata młodzieńcze i dorosłość żyły i żyją ze swoim autyzmem. [..]W książce przedstawione są dorosłe osoby, które nie korzystały z wczesnego wspomagania, wczesnej interwencji i właściwych metod terapii, bo takie nie były znane. Diagnostyka spektrum autyzmu w latach 70. XX wieku nie istaniała. Często mówi się "to autysta". Nie! Najpierw jest człowiek, dopiero potem jego autyzm. I ta książka ma taką perspektywę patrzenia na człowieka z autyzmem i pokazania jego odmiennej natury, osoby, która ma swój język, swoje wzorce myślenia i zachowań, swoje normy, swoją indywidualność. Fragment z książki

Opowieści z poczekalni /zebrała i opracowała Halina Trojanowska. Wrocław : Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu, 2018.

ZAMÓW W DBP

Książka My daliśmy radę, Tobie też się uda! to niezastąpiony zbiór porad sformułowanych przez znane osoby z zespołem Aspergera lub autyzmem wysokofunkcjonującym i kierowanych do innych osób ze spektrum. Każdy z 17 rozdziałów poświęcony jest konkretnym trudnościom towarzyszącym ASD, które rozpoznano na podstawie nowatorskiego badania przeprowadzonego przez dr. Tony’ego Attwooda, Craiga Evansa i Anitę Lesko. Autorami porad są między innymi dr Temple Grandin i dr Stephen M. Shore, a każdy rozdział kończy się szczegółowym i życzliwym komentarzem dr. Tony’ego Attwooda. Publikację uzupełniają barwne reprodukcje prac plastycznych wykonanych przez artystów z autyzmem. Książka stanowi źródło wiedzy, a także nadziei – to pozycja obowiązkowa dla rodziców i terapeutów osób z zespołem Aspergera lub autyzmem wysokofunkcjonującym.

My daliśmy radę, tobie też się uda! : przewodnik po życiu na świecie dla osób z zespołem Aspergera /redakcja: Tony Attwood, Craig R. Evans, Anita Lesko. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2020.

ZAMÓW W DBP

Opis

Książka Ślepota umysłu profesora Simona Barona-Cohena (wydanie oryginalne 1995) to publikacja często przywoływana w badaniach naukowych nad autyzmem. Polskie wydanie umożliwia wszystkim zainteresowanym Czytelnikom bezpośredni dostęp do pracy, która wywarła istotny wpływ na współczesną wiedzę o ASD.Baron-Cohen prezentuje teorię opartą na danych z psychologii porównawczej, psychologii rozwojowej oraz neuropsychologii. Dowodzi, że specyficzne mechanizmy neuropoznawcze wykształcone w toku ewolucji pozwalają nam czytać umysły innych osób, wyciągać wnioski z ich zachowania, interpretować znaczenie spojrzeń i dekodować informacje zawarte w „języku oczu”.Z wieloletnich badań Baron-Cohen wyciąga wniosek, że dzieci z autyzmem przejawiają wybiórcze deficyty w czytaniu umysłu. Wprowadza termin „ślepota umysłu” (ang. mindblindness), gdyż dla osób z ASD fragment rzeczywistości dotyczący stanów i zamiarów innych ludzi jest w dużym stopniu niedostrzegalny.

Opis

ZAMÓW W DBP

Ślepota umysłu : autyzm a teoria umysłu /Simon Baron-Cohen.Gdańsk : Harmonia Universalis, 2023.

Monografia dotyczy przede wszystkim dwóch obszarów – osób ze spektrum autyzmu podczas terapii muzycznej oraz muzykoterapii (jej sposobów oddziaływania, form pracy i jej znaczenia w procesie terapeutycznym osób ze spektrum autyzmu). Książka zawiera dość obszerny opis teoretyczny dotyczący autyzmu (przyczyny, teorie etiologiczne, kryteria diagnostyczne i objawy oraz muzykoterapia). Z kolei część badawcza opisuje sylwetkę ośmiorga wspaniałych i wyjątkowych dzieci. Przedstawia ich relację z muzyką i terapeutą. Bycie razem w doświadczeniach muzycznych, wielość wspólnie przeżytych sytuacji sprawiają, że książka przybiera formę wspólnej muzycznej podróży, opartej na budowaniu partnerstwa, komunikacji i rozumienia siebie nawzajem.

Znaczenie technik muzykoterapeutycznych we wsparciu rozwoju dziecka z autyzmem /Sara Knapik-Szweda. Warszawa : Difin, 2020.

Opis

ZAMÓW W DBP

Źródło inspiracji dla rodziców dzieci z autyzmem. Wychowywanie dzieci z autyzmem stawia wiele wyzwań przed ich rodzicami, którzy często spotykają się z niezrozumieniem i muszą się tłumaczyć ze swoich strategii wychowawczych. Doświadczenie innych rodziców dzieci z ASD może więc stanowić cenne źródło inspiracji i wsparcie w trudnym procesie wychowania. Książka Moje dziecko ma autyzm zawiera opowieści matek osób z autyzmem z różnych zakątków świata – od Ameryki po Australię. To zbiór poruszających historii o lepszych i gorszych momentach życia rodzinnego oraz o zmianach w postrzeganiu autyzmu przez społeczeństwo.

ZAMÓW W DBP

Moje dziecko ma autyzm : opowieści matek /redakcja Maggi Golding, Jill Stacey. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.

Opis

ZAMÓW W DBP

Opis

Historia stworzona przez autorkę wprowadza dziecko ze spektrum autyzmu w świat emocji i relacji społecznych. Pomoże mu: - zrozumieć znaczenie własnych i cudzych zachowań, - odnaleźć się w grupie i rozwinąć umiejętność współpracy, - poprawić komunikowanie się z innymi, - rozpoznawać emocje na podstawie sygnałów płynących z ciała, - otworzyć się na własne uczucia oraz im zaufać.

Noro-1 : bajka o relacjach i emocjach dla dzieci w spektrum autyzmu oraz ich najbliższych /Joanna Pstrągowska.Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Elżbieta Zubrzycka, 2020.

Zachowania autoagresywne występują u prawie połowy osób z autyzmem i stanowią jeden z najbardziej wyniszczających problemów, a zarazem najtrudniejszych do wyeliminowania. Autoagresja może przejawiać się w różnych formach – dana osoba może na przykład uderzać głową, gryźć się w ręce, ciągnąć się za włosy lub nadmiernie się drapać. Medyczne i behawioralne badania nad zachowaniami autoagresywnymi są prowadzone od ponad pięćdziesięciu lat, jednak wciąż wielu specjalistów i rodziców nie zna szerokiego spektrum przyczyn tych zachowań ani dostępnych możliwości terapii. Autorzy niniejszego tomu – wybitni badacze i praktycy – przedstawiają kompletną analizę zachowań autoagresywnych przejawianych przez osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub powiązanymi zaburzeniami rozwoju, a także prezentują różnorodne metody terapii.

Zachowania autoagresywne w autyzmie : przyczyny i postępowanie : perspektywa multidyscyplinarna /redakcja naukowa Stephen M. Edelson, Jane Botsford Johnson ; przedmowa Temple Grandin. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018.

ZAMÓW W DBP

Opis

ZAMÓW W DBP

Niniejsza książka przeznaczona jest dla czytelników w wieku od roku do stu lat! Podczas jej tworzenia miałyśmy na uwadze przede wszystkim rodzi­ców i opiekunów dzieci z autyzmem. Jednak prezentowane gry i ćwiczenia mogą się okazać przydatnymi materiałami źródłowymi także dla nauczycieli oraz innych osób zawodowo zajmujących się dziećmi z autyzmem. Z przedstawionych tu zabaw i zajęć przyjemność będą czerpać również dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wiele z naszych pomysłów nadaje się dla nastolatków oraz innych członków rodziny. Wypróbuj je i sam się przekonaj!

Opis

Motywuj do komunikacji! : 300 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem / Simone Griffin, Dianne Sandler. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2023.

Poznaj terapeutyczną moc klocków LEGO® Daniel B. LeGoff jest pomysłodawcą wykorzystywania klocków LEGO® w terapii autyzmu. Jego książka LEGO® w terapii autyzmu to doskonały poradnik, pokazujący, że wspólne budowanie z klocków to nie tylko wspaniała zabawa, lecz także skuteczne narzędzie terapeutyczne. Tworzenie konstrukcji z użyciem klocków LEGO® pomaga w kształtowaniu umiejętności dzielenia się, wymieniania rolami czy nawiązywania kontaktu wzrokowego oraz wspiera rozwój kompetencji społecznych. Stworzony przez autora i jego współpracowników program terapeutyczny obejmuje sprawdzone strategie zarządzania zachowaniem dziecka z autyzmem i rozwijania jego umiejętności oraz ocenę postępów. Niniejsza książka zawiera wiele praktycznych wskazówek dotyczących tego, jak dostosować dom czy gabinet terapeuty do założeń tej terapii oraz jak dobierać właściwe materiały.

Lego® w terapii autyzmu /Daniel B. LeGoff, Gina Gómez de la Cuesta, GW Krauss, Simon Baron-Cohen.Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.

ZAMÓW W DBP

Opis

Program Poznajemy uczucia opiera się na terapii poznawczo-behawioralnej i w sposób skuteczny, uporządkowany i ciekawy pomaga osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w poznawczym opanowywaniu emocji. Niniejszy przewodnik przeznaczony jest dla osób, które pracują z dziećmi z zespołem Aspergera zmagającymi się z silnym lękiem, i stanowi uzupełnienie książki Poznajemy uczucia. Poznawczo-behawioralna terapia lęku dla osób z zespołem Aspergera. Autorki w przystępnej, uporządkowanej formie zebrały cenne doświadczenia zdobyte podczas prowadzenia zajęć w różnych placówkach i omówiły praktyczne kwestie, które powinny uwzględnić organizatorzy sesji. W tomie znalazły się też wskazówki dotyczące wyboru i szkolenia trenerów, określenia poziomu grupy oraz współpracy z rodzicami.

Poznajemy uczucia : podręcznik pracy z lękiem : przewodnik dla trenerów grupowych /Helen Taylor, Vicki Grahame, Helen McConachie, Ann Lee Conteur, Jacqui Rodgers, Jan O'Neill, Ann Ozsivadjian, Emma Honey, Kate Sofronoff.Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019.

ZAMÓW W DBP

Opis

Publikacja to zestaw kart pracy do treningu umiejętności komunikacyjnych skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 8–17 lat. Dzięki pracy z publikacją uczeń m.in.:

 • dowie się, czym jest komunikacja werbalna i niewerbalna
 • nauczy się, kiedy i jak rozpoczynać rozmowę
 • zrozumie, dlaczego nie warto przeklinać
 • pozna różnicę między komunikacją pozytywną a negatywną
 • nauczy się prosić o pomoc.
Dodatkowo publikacja zawiera:
 • dziennik umiejętności komunikacyjnych – pomoc do wizualnego przedstawienia procesu rozwijania umiejętności komunikacyjnych
 • ponad 500 naklejek do wypełnienia dziennika.
Ćwiczenia znakomicie sprawdzą się podczas indywidualnej i grupowej pracy terapeutów, psychologów oraz nauczycieli z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze spektrum autyzmu.

ZAMÓW W DBP

Trenuję umiejętności komunikacyjne : karty pracy do rewalidacji i terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : 8-17 lat / Agnieszka Kolanko. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2023.

Opis

Zestaw pomocy dydaktycznych „Teczka pracy z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego” składa się z publikacji wymiennokartkowej, poręcznego pendrive’a z materiałami do zajęć i dostępu do portalu internetowego, w którym znajdą Państwo zbiór autorskich scenariuszy do pracy z uczniem z SPE. W aktualizacji grudzień 2022 zeszyty :

 • Pedagog specjalny - zadania, zajęcia, współpraca / autor Aleksandra Kubala-Kulpińska.
 • Kształtowanie umiejętności uczenia się i budowania relacji u
dzieci w spektrum autyzmu / autor Barbara Olszewska oraz pendriv z materiałami w formie elektronicznej.

ZAMÓW W DBP

Teczka pracy z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniemo potrzebie kształcenia specjalnego : wskazówki do pracy, scenariusze zajęć, gotowe ćwiczenia usprawniające procesy poznawcze /Poznań : Forum Media Polska Sp. z o.o., 2022-...

Opis

Program Poznajemy uczucia opiera się na terapii poznawczo-behawioralnej i w sposób skuteczny, uporządkowany i ciekawy pomaga osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w poznawczym opanowywaniu emocji. Każde dziecko, które bierze w nim udział, otrzymuje podręcznik przeznaczony do realizacji sześciu dwugodzinnych sesji, zawierający ćwiczenia oraz przydatne informacje. Program jest przeznaczony przede wszystkim do pracy w małych grupach (2–5 uczestników). Można go jednak z łatwością zaadaptować do pracy z jednym dzieckiem lub do potrzeb młodzieży i dorosłych. Niniejszy tom zawiera materiały do przeprowadzenia interwencji nastawionej na problemy z radzeniem sobie z uczuciem złości u dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym lub całościowym zaburzeniem rozwoju niezdiagnozowanym inaczej. Program może być realizowany przez psychologów, lecz także nauczycieli, logopedów, terapeutów lub rodziców bez przeszkolenia w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej.

Poznajemy uczucia :poznawczo-behawioralna terapia złości dla osób z zespołem Aspergera,Tony Attwood.Gdańsk : Harmonia Uniwersalis, 2019.

ZAMÓW W DBP

Opis

ZAMÓW W DBP

Monografia Spektrum autyzmu – od diagnozy i terapii do integracji i inkluzji stanowi interdyscyplinarne, rzetelnie przygotowane i wyczerpujące kompendium wiedzy poświęcone epidemiologii, etiologii, diagnozie, terapii, aspektom rodzinnym, społecznym oraz orzecznictwu i regulacjom prawnym spektrum autyzmu. Naukowcy trzech dyscyplin, medycznej, psychologicznej i pedagogicznej, odwołując się do badań światowych, zaprezentowali problemy osób z ASD oraz złożone zadania, jakie realizują specjaliści wspierając osoby chore i ich rodziny. Szczegółowo zostały one przedstawione w 33 rozdziałach, które podzielono na dwie części odnoszące się do kwestii medycznych i psychologicznych.

Opis

Spektrum autyzmu : od diagnozy i terapii do integracji i inkluzji / redaktorzy: Tadeusz Piteras, Dorota Podgórska-Jachnik, Kasper Sipowicz, Andrzej Witusik. Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2022.

ZAMÓW W DBP

W tej książce przewodniczką po świecie widzianym z innej perspektywy jest jest Zuzia, dziewczynka z diagnozą ASD, czyli spektrum zaburzeń autystycznych. Przedstawione postacie nie są prawdziwe, natomiast sytuacje i trudności, z którymi na co dzień się zmagają, już tak. Autorka ma nadzieję, że jej próba ukazania równoległego świata, celem poznania i zrozumienia go, w niedalekiej przyszłości zmieni postawy ludzi, nas wszystkich, którzy żyjemy obok.

Opis

Mam diagnozę ASD? : co to znaczy? /Alicja Grabowska. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2023.

ZAMÓW W DBP

Ta niezwykle potrzebna książka to niezbędnik osób zajmujących się dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i prowadzących terapię takich dzieci. Autorka w bardzo jasny i przystępny sposób prezentuje wiele praktycznych wskazówek i metod pracy o naukowo udowodnionej skuteczności. Korzyści z lektury odniosą zarówno terapeuci, jak i rodzice – tworzący swego rodzaju zespół terapeutyczny, pomagający dziecku skuteczniej i szybciej rozwijać pożądane umiejętności. Osoby chcące poszerzyć wiedzę zdobytą dzięki tej książce mogą skorzystać z platformy edukacyjnej "Kwadrans dla terapii”.

Opis

Skuteczna terapia dziecka z autyzmem : praktyczny poradnik dla terapeutów i rodziców /Anna Budzińska. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2022.

Chciałbym, aby ta książka przyczyniła się do podjęcia szerokiej dyskusji nie tylko nad uświadomieniem nam, czym jest autyzm. Przede wszystkim konieczne jest dokonanie zmiany zakresu pola widzenia i odejście od przeliczania ilości autyzmu w autyzmie na rzecz postrzegania osoby z zaburzeniem ze spektrum autyzmu jako członka naszego społeczeństwa, mającego takie same prawa jak inni ludzie, którzy często określani są jako neurotypowi. Podjęcie dyskusji i wprowadzenie zmian są konieczne, chociaż zdaję sobie sprawę, że opór społeczny, brak najnowszej wiedzy i prowadzenia badań na poziomie światowym (w tym netnografii) mogą być trudne do przezwyciężenia. Niemniej pierwszy krok został uczyniony. [...]

ZAMÓW W DBP

Co osoby z autyzmem mówią nam o sobie : raport z badań /Jacek J. Błeszyński. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020.

Opis

ZAMÓW W DBP

Efektywna komunikacja z osobami ze spektrum autyzmu to zbiór praktycznych porad dla specjalistów, przede wszystkim terapeutów i lekarzy. Autor, Paddy-Joe Moran, dzieli się własnymi doświadczeniami oraz odczuciami – opisuje, co sprawiało mu trudność podczas terapii, wskazuje, jakie sformułowania mogą być źle odbierane przez osoby z ASD, a także podpowiada rozwiązania, dzięki którym komunikacja może stać się skuteczniejsza i pełna szacunku.

Opis

Efektywna komunikacja z osobami ze spektrum autyzmu : 35 wskazówek dla specjalistów /Paddy-Joe Moran.Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia. Harmonia Universalis, 2022.

ZAMÓW W DBP

Wydanie 2 zawiera nowe spojrzenie na autyzm. Treści zapewniają głęboką perspektywę, która dodaje nadziei i podnosi na duchu specjalistów i członków rodziny, ukazując autyzm nie jako straszliwą niepełnosprawność, lecz jako niezwykły wymiar człowieczeństwa. Treści mogą stać się postulatem niezbędnych zmian w naszym postrzeganiu osób z autyzmem oraz udzielaniu im pomocy przez wsparcie i akceptację.W poradniku przedstawiono m.in.:

 • metody wsparcia terapeutycznego, które są stosowane i akceptowane przez profesjonalnych terapeutów zajmujących się tematem rozwoju w spektrum autyzmu;
 • znaczenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i rodziny;
 • analizy indywidualnych przypadków (np. zaburzenia przystosowania społecznego, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym).

Opis

Wspomaganie rozwoju dziecka w spektrum autyzmu : poradnik dla rodziców i terapeutów / Małgorzata Mikołajczyk. Warszawa : Difin, 2023.

ZAMÓW W DBP

Książka ta jest praktycznym przewodnikiem, adresowanym do wszystkich, którzy uczestniczą w procesie edukacji młodzieży ze spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) w szkole średniej. Napisany w sposób klarowny i przystępny, na bazie najlepszych praktyk i doświadczeń, poradnik propaguje pozytywne nastawienie zarówno wśród uczniów dotkniętych autyzmem, jak i kadry pedagogicznej, która wspiera ich rozwój i zaszczepia w ich umysłach przekonanie o możliwości osiągnięcia wszystkich wyznaczonych celów. Książka, w której znajdziemy szereg starannie opracowanych strategii, przydatnych wskazówek i pouczających przykładów, z pewnością wypełni lukę w literaturze poświęconej tej problematyce. Ułatwi uczniom z autyzmem codzienne funkcjonowanie w życiu szkolnym, a osobom zaangażowanym w proces ich kształcenia zapewni praktyczną pomoc w realizacji tych zadań.

Opis

Praktyczny przewodnik dla nauczycieli uczniów ze spektrum zaburzeń autystycznych w szkole średniej / Debra Costley, Elaine Keane, Trevor Clark i Kathie Lane. Warszawa ; Otwock : Fraszka Edukacyjna, 2020.

W ostatnich kilkudziesięciu latach pojawiły się rozmaite koncepcje autyzmu, według których u źródeł głównych cech tego zaburzenia leżą trudności z percepcją sensoryczną. Badania wykazały, że podobne wzorce zachowania – upośledzenie interakcji społecznych i komunikacji oraz ruchy stereotypowe – występują zarówno u osób niewidomych, jak i u dzieci autystycznych. Mimo to trudności sensoryczne wciąż bywają pomijane w diagnozie i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Olga Bogdashina wskazuje na różnice związane z percepcją sensoryczną w autyzmie i opisuje wpływ doświadczeń percepcyjnych na powstanie odmienności w sferze poznawczej. Niniejsza publikacja, oparta na wynikach najnowszych badań, umożliwi rodzicom, terapeutom i nauczycielom zrozumienie problemów związanych z percepcją sensoryczną w autyzmie, a także zapoznanie się z metodami i technikami, które pozwolą zminimalizować trudności i wykorzystać mocne strony osób autystycznych.

Trudności w percepcji sensorycznej w autyzmie i zespole Aspergera : inne doświadczenia sensoryczne - inne światy percepcyjne /Olga Bogdashina.Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019.

Opis

ZAMÓW W DBP

ZAMÓW W DBP

Na całym świecie nastąpił zwrot ku edukacji domowej. W przypadku dziecka z autyzmem nauczanie domowe może jednak wydawać się wyjątkowo trudnym wyborem. Książka Edukacja domowa dzieci w spektrum autyzmu zapewni rodzicom narzędzia niezbędne w tej sytuacji. Dzięki niej dowiesz się, jak:

 • zaplanować lekcje w domu, aby w pełni wykorzystać rytm dnia i mocne strony dziecka
 • stworzyć okazje do nauki dzięki wprowadzeniu różnorodnych, zabawnych zajęć
 • sprawić, żeby zdobywanie wiedzy i umiejętności przychodziło naturalnie
 • dostosować metody do charakteru i osobowości dziecka.
Wskazówki zawarte w poradniku przydadzą się również podczas pracy z dziećmi z ADHD, OCD, zaburzeniami integracji sensorycznej i trudnościami w uczeniu się.

Opis

Edukacja domowa dzieci w spektrum autyzmu : nastaw się na sukces / Wendela Whitcomb Marsh, Siobhan Marsh ; przekład Juliusz Okuniewski.Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia. Harmonia Universalis, 2022.

Celem podjętych w książce analiz było scharakteryzowanie wzorców zróżnicowania nasilenia poszczególnych symptomów zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) poprzez poziom reaktywności sensorycznej i poziom rozwoju teorii umysłu. Opis tych wzorców pozwolił sformułować propozycje uporządkowania oddziaływań terapeutycznych dla dzieci z ASD. Ponadto przeanalizowano historyczne i aktualne koncepcje wyjaśniające genezę i przebieg ASD, przebieg i rozwój procesów przetwarzania sensorycznego oraz rozwój teorii umysłu. Książka zainteresuje terapeutów, nauczycieli, rodziców i członków rodzin dzieci z ASD, a także studentów psychologii, pedagogiki, logopedii planujących zaangażowanie zawodowe w rehabilitację dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Pozycja ta odpowie na potrzeby każdego Czytelnika chcącego lepiej rozumieć, bardziej akceptować i efektywniej wspierać osoby z ASD.

Reaktywność sensoryczna i teoria umysłu : zróżnicowane uwarunkowania nasilenia poszczególnych symptomów zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) /Karolina Krzysztofik.Warszawa : CeDeWu, 2022.

ZAMÓW W DBP

Opis

ZAMÓW W DBP

Opis

Maria Wheeler, niezwykle empatyczna i mądra analityczka zachowania, nie tylko dobrze rozumie trudności wynikające z zaburzeń przetwarzania bodźców zmysłowych, ale także ma świadomość milionów innych różnic, które stanowią przyczynę problemów z korzystaniem z toalety. W tej wyjątkowej książce autorka opisuje i wyjaśnia trudności o charakterze sensorycznym, poznawczym, emocjonalnym, rozwojowym oraz komunikacyjnym. Oferuje też rozsądne, wykonalne zalecenia dla rodziców, nauczycieli i opiekunów, którzy starają się pomóc osobom z autyzmem w opanowaniu umiejętności korzystania z toalety.

Nauka korzystania z toalety dla osób z autyzmemi innymi zaburzeniami rozwoju / Maria Wheeler.Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2018.

Książka My daliśmy radę, Tobie też się uda! to niezastąpiony zbiór porad sformułowanych przez znane osoby z zespołem Aspergera lub autyzmem wysokofunkcjonującym i kierowanych do innych osób ze spektrum. Każdy z 17 rozdziałów poświęcony jest konkretnym trudnościom towarzyszącym ASD, które rozpoznano na podstawie nowatorskiego badania przeprowadzonego przez dr. Tony’ego Attwooda, Craiga Evansa i Anitę Lesko. Autorami porad są między innymi dr Temple Grandin i dr Stephen M. Shore, a każdy rozdział kończy się szczegółowym i życzliwym komentarzem dr. Tony’ego Attwooda. Publikację uzupełniają barwne reprodukcje prac plastycznych wykonanych przez artystów z autyzmem. Książka stanowi źródło wiedzy, a także nadziei – to pozycja obowiązkowa dla rodziców i terapeutów osób z zespołem Aspergera lub autyzmem wysokofunkcjonującym.

My daliśmy radę, tobie też się uda! : przewodnik po życiu na świecie dla osób z zespołem Aspergera /redakcja: Tony Attwood, Craig R. Evans, Anita Lesko. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2020.

ZAMÓW W DBP

Opis

ZAMÓW W DBP

Monografia stanowi próbę wyjaśnienia złożoności funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną, zawiera ciekawe wyzwania i propozycje dotyczące działań terapeutycznych i pomocowych. Stanowi cenne źródło wiedzy zarówno dla studentów pedagogiki, psychologii, socjologii, jak i dla osób na co dzień zajmujących się działalnością opiekuńczą, wychowawczą, profilaktyczną i terapeutyczną. Może być inspiracją w planowaniu i tworzeniu programów opiekuńczych i terapeutycznych.

Opis

Zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawność intelektualnaaktualne wyzwania i propozycje wsparcia /red. nauk. Ewelina Sobocha, Danuta Wolska.Kraków Wydawnictwo Naukowe UP 2020.

Rodzicielstwo jest wspaniałe, ale bywa też przytłaczające. Jako rodzice odgrywacie wiele różnych ról w życiu swojego dziecka, których liczba znacznie wzrasta, jeśli ono ma autyzm. Wówczas otoczenie bombarduje was informacjami o tym, co powinniście, a czego nie powinniście robić, by wspierać rozwój córki lub syna. Lektura książki Katie Cook otworzy nowy rozdział w życiu waszej rodziny. Ćwiczenia opisane przez autorkę zaangażują was we wspólną zabawę z dzieckiem i zacieśnią więź z nim. Pracując z tą książką, wykorzystacie techniki stosowanej analizy zachowania, by nauczyć dziecko ważnych umiejętności funkcjonowaniaw społeczeństwie, komunikowania się, zaangażowania, samoregulacji, samoobsługi czy zabawy. Stosowana analiza zachowania jest to terapia, która – działając na wielu poziomach – pomaga dzieciom w spektrum autyzmu rozwijać ważne umiejętności społeczne i ograniczać zachowania mogące negatywnie wpływać na ich życie.

Rozwój dziecka z autyzmem : 90 ćwiczeń, które pomogą twojemu dziecku rozwinąć potrzebne umiejętności i w pełni wykorzystać własny potencjał /Katie Cook.Sopot : GWP, 2022.

ZAMÓW W DBP

Opis

ZAMÓW W DBP

Kompletny program terapii SAZ (Stosowana Analiza Zachowania), opracowany dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku rozwojowym od 4 do 7 lat, zawiera materiały potrzebne, żeby nauczyć dziecko umiejętności z poziomu pośredniego, związanych z językiem abstrakcyjnym, zabawą i zachowaniami społecznymi, a także regulacją emocjonalną i behawioralną. Niniejsza książka powstała w oparciu o dowody naukowe i stanowi przewodnik dla terapeutów, jak krok po kroku wykorzystać SAZ, żeby nauczyć dziecko ponad 150 umiejętności średniego poziomu. Program można dostosować do potrzeb i zainteresowań ucznia – w książce zawarto wskazówki, jak to zrobić. Na dołączonej płycie DVD można znaleźć pomoce naukowe potrzebne do przeprowadzenia programu, w tym ponad 1000 kart z kolorowymi obrazkami i zadaniami, wygodne wersje programów szczegółowych do wydrukowania, formularze danych oraz listy zadań.

Opis

Kompletny program terapii SAZ dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku rozwojowym od 4 roku do 7 lat : podręcznik terapeuty zawierający materiały do nauczania 150 umiejętności początkowych krok po kroku/ Julie Knapp, Carolline Turnbull.Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019.

ZAMÓW W DBP

Autorka dzieli się ekspercką wiedzą zgromadzoną podczas wieloletniej pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Dzięki przedstawieniu przypadków chłopców i dziewczynek na różnych etapach rozwoju mowy czytelnik łatwiej określi, jakie cele i strategie będą najkorzystniejsze dla konkretnego dziecka:

 • niemówiącego
 • posługującego się umiarkowanie funkcjonalną mową
 • przejawiającego echolalię
 • z wysoko rozwiniętą mową i bogatym słownictwem, ale mającego trudności z uchwyceniem metafor językowych, zrozumieniem intencji rozmówcy lub interpretacją usłyszanych żartów.

Opis

Budowanie komunikacji i samodzielności u dzieci w spektrum autyzmu : strategie postępowania w przypadku języka minimalnego, echolalii i nietypowych zachowań/ Elizabeth Ives Field. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2023.

ZAMÓW W DBP

Opis

Celem monografii było ukazanie, w jaki sposób terapia językowa wpływa na całościowe funkcjonowanie dzieci z autyzmem. W osiągnięciu zamierzonego celu pomogło oparcie się na wiedzy neurologopedycznej, językoznawczej oraz psychologicznej oraz zastosowanie metody całościowej, odnoszącej się do naśladowania/powtórzenia rozwoju poznawczego i językowego dziecka zdrowego. Książka skierowana do terapeutów, logopedów, neurologopedów pracujących z dziećmi z autyzmem.

Stymulacja komunikacji językowej dzieci z autyzmem /Katarzyna Sedivy-Mączka. Kraków Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2019

"Monografia ta jest adresowana przede wszystkim do pedagogów specjalnych i pedagogów, którzy poszukują podpowiedzi podczas rozwiązywania trudnych problemów wspierania rozwoju dziecka i jego edukacji. Podjęcie decyzji o kształceniu włączającym dziecka z autyzmem stanowi konsekwencję właściwego rozpoznania jego trudności, potencjału rozwojowego, specyfiki rozwoju emocjonalno-społecznego. Z tego powodu autorka rozbudowała w książce część poświęconą omówieniu neurorozwojowych zaburzeń i klinicznych jednostek ASD, pokazując różnice i przytaczając przykłady funkcjonowania dzieci diagnozowanych jako autystyczne. Przykłady ukazują całą złożoność obrazu dziecka z ASD. Wydaje się jednak, że dobrze ilustrują istotę trudności dziecka i ułatwiają rozpoznanie autyzmu. Dla początkującego pedagoga specjalnego mogą stanowić podstawę do podjęcia pracy nad wczesnym wspieraniem rozwoju dziecka."

Psychomotoryka w rozpoznawaniu stanów ze spektrum autyzmu u dzieci / Joanna Kruk-Lasocka. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2021.

ZAMÓW W DBP

Opis

Tymon i emocje to kolejna część serii historyjek społecznych służących do pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z dziećmi i nastolatkami z zaburzeniami zachowania i trudnościami emocjonalnymi. Tym razem opowiadania dotyczą przeżywania przez Tymona emocji, które mają wpływ na jego zachowanie. Przedstawiają trudne do opisania uczucia, z którymi poradzenie sobie wymaga różnych umiejętności. Do emocji tych należą: złość, strach, wstyd, odraza i smutek, które podzielone zostały na kategorie związane z konkretnymi sytuacjami. Podobnie jak w poprzednich częściach czytelnik odpowiada na pytania dotyczące zrozumienia historyjki, jak i samej sytuacji. Zadaniem osoby pracującej z tekstem jest również rozpoznanie emocji bohatera, zidentyfikowanie ich przyczyn, a także znalezienie adekwatnych i akceptowalnych społecznie sposobów radzenia sobie z nimi. Czytelnik może także określić, w jaki sposób dane emocje są wyrażane, zarówno przez mimikę i gesty, jak i odczucia w jego ciele.

ZAMÓW W DBP

Tymon i emocje : historyjki społeczne o tym, jak się zachować w różnych sytuacjach życia codziennego /Magdalena Gut-Orłowska.Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2022.

Opis

Doświadczona terapeutka zajęciowa Tara Delaney podpowiada, jakie rodzaje aktywności sprzyjają rozwojowi dzieci i jak można się uczyć, świetnie się przy tym bawiąc. Zajęcia proponowane w książce zapewnią dziecku rozrywkę oraz prawidłową stymulację, a wiele z ćwiczeń można wykonywać zarówno w domu, jak i na dworze!Kategoria wiekowa : dziecko do 3 roku życia, przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne

101 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej / Tara Delaney. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2023.

ZAMÓW W DBP

Opis

ZAMÓW W DBP

Niniejsza książka przeznaczona jest dla czytelników w wieku od roku do stu lat! Podczas jej tworzenia miałyśmy na uwadze przede wszystkim rodzi­ców i opiekunów dzieci z autyzmem. Jednak prezentowane gry i ćwiczenia mogą się okazać przydatnymi materiałami źródłowymi także dla nauczycieli oraz innych osób zawodowo zajmujących się dziećmi z autyzmem. Z przedstawionych tu zabaw i zajęć przyjemność będą czerpać również dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wiele z naszych pomysłów nadaje się dla nastolatków oraz innych członków rodziny. Wypróbuj je i sam się przekonaj!

Opis

Motywuj do komunikacji! : 300 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem / Simone Griffin, Dianne Sandler. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2023.

Każde dziecko, niezależnie od tego, czy zdiagnozowano u niego autyzm, czy zespół Aspergera, lepiej poradzi sobie w życiu, jeśli będzie umiało dbać o higienę osobistą, radzić sobie ze stresem i prosić o pomoc. Rodzice i nauczyciele osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mają znaczący wpływ na funkcjonowanie swoich wychowanków w świecie. Książka zawiera wiele konkretnych przykładów, jak rozwijać umiejętności ważne w codziennym życiu. Jennifer McIlwee Myers pisze z wyjątkowej perspektywy – zespół Aspergera rozpoznano u niej dopiero w wieku dorosłym, z kolei u jej brata autyzm zdiagnozowano jeszcze w dzieciństwie. Dzięki temu Czytelnik może utwierdzić się w przekonaniu, że świadome rozwijanie umiejętności życiowych u osób z autyzmem lub zespołem Aspergera jest bardzo ważne od najmłodszych lat.

ZAMÓW W DBP

Rozwijanie umiejętności życiowych u dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera / Jennifer McIlwee Myers ; przekład Patricia Sørensen. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2022.

Opis

Książka Cesariny Xaiz i Enrica Michelego, specjalistów zajmujących się psychomotoryką i terapią, oprócz podstaw teoretycznych zawiera zbiór konkretnych zabaw i aktywności wspomagających rozwój dziecka z autyzmem oraz innymi zaburzeniami.Propozycje włoskich autorów dotyczą przede wszystkim porozumiewania sięz dziećmi z zaburzeniami w różnych obszarach:

 • kontaktów społecznych
 • komunikacji
 • umiejętności rozwijania zainteresowań i różnicowania swoich aktywności.
Książka przeznaczona jest dla rodziców i terapeutów pracujących z dziećmi:
 • autystycznymi lub z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • z innymi deficytami, takimi jak niepełnosprawność intelektualna oraz niepełnosprawności ruchowe lub zmysłowe, które ograniczają bądź utrudniają socjalizację i komunikację.

Zabawa i interakcje społeczne w autyzmie : 100 pomysłów na wspomaganie rozwoju intersubiektywności /Cesarina Xaiz, Enrico Micheli. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2022.

ZAMÓW W DBP

Opis

ZAMÓW W DBP

Autyzm w Polsce to lata walki z systemem, niezrozumieniem i brakiem właściwej diagnozy. Monika Szubrycht, dziennikarka i matka dziecka w spektrum autyzmu, oddaje głos osobom autystycznym, ich bliskim oraz specjalistom, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami. Rodzice opowiadają o trudnej codzienności. Specjaliści pokazują, jak pracować z osobami ze spektrum autyzmu, by wesprzeć je w rozwoju. Osoby neuroatypowe opisują swoje przeżycia w świecie, który nie rozumie ich potrzeb. Zebrane w książce opowieści, często niełatwe, ale też niejednokrotnie optymistyczne, niosą nadzieję na zmiany – systemowe i mentalne.

Opis

Autyzm : bliski daleki świat /Monika Szubrycht. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2022.

Książka koncentruje się na kilku obszarach istotnych dla tej problematyki. Obszar pierwszy to zagadnienia merytoryczno-naukowe dotyczące tego, czym jest zaburzenie, jak jest klasyfikowane oraz jaka jest najnowsza wiedza dotycząca etiologii zaburzenia w kontekście integracji wiedzy z wielu dziedzin nauki. Obszar drugi skierowany jest do pedagogów, terapeutów, nauczycieli i tych wszystkich, którzy zawodowo zajmują się pracą z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Trzeci obszar natomiast związany jest z rodziną i skierowany jest do rodziców na indywidualny tok myślenia i wspierania rozwoju dziecka przy jego pełnej akceptacji i uruchomieniu przez nich działań stymulujących u nich, a pośrednio u dziecka, właściwe zachowania społeczno-emocjonalne. Spajającym całość są dwa unikatowe projekty skierowane do wszystkich odbiorców, dotyczące skutecznej pracy nad lękiem i nad rozwojem kompetencji społeczno-emocjonalnych.

ZAMÓW W DBP

Zespół Aspergera : zrozumieć, aby uzdrowić /Agnieszka Kozdroń.Warszawa : Difin, 2020.

Opis

Dla dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zwykłe codzienne sytuacje w szkole czy w domu często stanowią nieustające źródło lęku. To on jest jedną z przyczyn gniewu, frustracji, a nawet agresji. Negatywnie wpływa też na umiejętności społeczne dziecka, jego zdolności zapamiętywania i koncentrację. Czy można temu zaradzić? Christopher Lynch, psycholog kliniczny z ponaddwudziestoletnią praktyką, w przystępny sposób tłumaczy, jak rozpoznać, czy dziecko odczuwa lęk, oraz wyjaśnia, jakie sytuacje powodują jego nasilenie. Autor szczegółowo omawia pięć głównych czynników będących źródłem lęku. Praktyczne zalecenia, które proponuje w każdym rozdziale, pomagają dziecku uspokoić ciało i umysł oraz uczą umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Poradnik Lęk u dzieci ze spektrum autyzmu stanowi wsparcie dla rodziców, nauczycieli i terapeutów w pracy nad opanowaniem lęku. Jest również pomocny w łagodzeniu jego skutków i odblokowywaniu potencjału drzemiącego w młodym człowieku.

Lęk u dzieci ze spektrum autyzmu :praktyczne porady dla rodziców /Christopher Lynch. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, © copyright 2021.

ZAMÓW W DBP

Opis

Od wczesnych lat dziecięcych zmagali się z trudnościami wynikającymi z autyzmu, ale obecnie Temple Grandin i Sean Barron to osoby szczęśliwe, znane i spełnione w społeczeństwie. Osiągnęli ten sam cel, jednak drogi, którymi do niego dotarli, były całkiem różne. Zachowania społeczne Temple kontrolował jej logiczny umysł, podczas gdy zachowania społeczne Seana sterowane były przez emocje. Oboje ostatecznie pogodzili się ze światem społecznym i znaleźli w nim dla siebie miejsce. Dlatego też ich historie, sugestywnie ukazane w tej książce, są fascynujące i pouczające dla każdego – niezależnie od tego, czy jest osobą z autyzmem, opiekunem takiej osoby, czy po prostu interesuje go spojrzenie na społeczeństwo z perspektywy outsidera.

Niepisane reguły relacji międzyludzkich :zawiłości życia w społeczeństwie z perspektywy osoby autystycznej /Temple Grandin, Sean Barron ; redakcja : Veronica Zysk. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018.

ZAMÓW W DBP

Opis

Książka Cesariny Xaiz i Enrica Michelego, specjalistów zajmujących się psychomotoryką i terapią, oprócz podstaw teoretycznych zawiera zbiór konkretnych zabaw i aktywności wspomagających rozwój dziecka z autyzmem oraz innymi zaburzeniami.Propozycje włoskich autorów dotyczą przede wszystkim porozumiewania sięz dziećmi z zaburzeniami w różnych obszarach:

 • kontaktów społecznych
 • komunikacji
 • umiejętności rozwijania zainteresowań i różnicowania swoich aktywności.
Książka przeznaczona jest dla rodziców i terapeutów pracujących z dziećmi:
 • autystycznymi lub z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • z innymi deficytami, takimi jak niepełnosprawność intelektualna oraz niepełnosprawności ruchowe lub zmysłowe, które ograniczają bądź utrudniają socjalizację i komunikację.

Zabawa i interakcje społeczne w autyzmie : 100 pomysłów na wspomaganie rozwoju intersubiektywności /Cesarina Xaiz, Enrico Micheli. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2022.

ZAMÓW W DBP

Opis

Prezentowana publikacja wychodzi naprzeciw potrzebom nauczycielii terapeutów, którzy poszukują nowych, interesujących rozwiązań metodycznych w swojej pracy. Ma na celu zainteresować profesjonalistów pracujących z dziećmi wykorzystaniem inspirujących i skutecznych działań terapeutyczno-edukacyjnych. Przedstawione w przewodniku zestawy ćwiczeń przeznaczone są zarówno dla doświadczonych nauczycieli, którzy oczekują nowych pomysłów w pracy z dziećmi z zaburzeniami w spektrum autyzmu, jak również dla młodych pedagogów oczekujących konkretnych przykładów i rozwiązań przydatnych podczas zajęć przedszkolnych i szkolnych. Prezentowane scenariusze mogą zainspirować nauczycieli i terapeutów do dalszych poszukiwań twórczych rozwiązań

Rozwój umiejętności komunikacyjnych i społecznych uczniów młodszych z zaburzeniami w spektrum autyzmu oraz dzieci w wieku przedszkolnym : przewodnik /Dariusz Dziuba, Anna Dudek, Joanna Gęborek, Agata Piątkowska. Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2022.

ZAMÓW W DBP

Opis

Diagnoza i terapia logopedyczna małego dziecka z zaburzeniem ze spektrum autyzmu (ASD) /redakcja naukowa : Joanna Kwasiborska-Dudek, Danuta Emiluta-Rozya. Gdańsk : Harmonia Universalis ; [Warszawa] : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2020.

ZAMÓW W DBP

Książka jest wynikiem współpracy różnych specjalistów: głównie logopedów, ale także psychologów, pedagogów specjalnych i lekarzy. Są oni nie tylko badaczami zaburzenia ze spektrum autyzmu, ale także praktykami (diagnostami i terapeutami), którzy na co dzień pracują z dziećmi z zaburzeniami o różnym patomechanizmie. W publikacji opisano dostępne na polskim rynku narzędzia (w tym również autorskie), które można wykorzystywać podczas diagnozowania logopedycznego. Recenzowana praca w sposób kompleksowy porusza problematykę diagnozowania trudności w obszarze komunikacji oraz wspierania rozwoju w tym zakresie u małych dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ang. autism spectrum disorders, ASD).

Opis

Grupowy trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera stanowi gotowy program nauczania, przeznaczony dla psychologów, nauczycieli i pozostałych specjalistów prowadzących tego typu terapię. Oparty na ustaleniach naukowych materiał stanowi wprowadzenie do zagadnienia zespołu Aspergera i problematyki umiejętności społecznych, w tym kwestii diagnostyki i oceny, znaczenia dobrych umiejętności społecznych oraz podejść terapeutycznych. Główna część publikacji jest przygotowana do powielania i składa się z opisu 10 sesji podstawowych oraz 13 sesji uzupełniających, które obejmują takie tematy, jak powitania, emocje, wyraz twarzy i umiejętności konwersacyjne. W każdej sesji przedstawiono określone cele i rezultaty, wyjaśnienie ich znaczenia, szczegółowe instrukcje krok po kroku przeznaczone dla osób prowadzących grupę oraz ulotki dla rodziców i nauczycieli.

Grupowy trening umiejętności społecznych : dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera : program krok po kroku / Kim Kiker Painter. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2023.

ZAMÓW W DBP

Opis

ZAMÓW W DBP

O czym rozmawiać ze znajomymi? To pytanie może być szczególnie trudne dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. I to właśnie dla nich powstała pomysłowa książka z kolorowymi ilustracjami, która pokazuje, co robić, żeby rozmowa nie wypadła z toru… Wykorzystanie metafory pociągu pozwala w łatwy sposób nauczyć odbiorców podstawowych zagadnień związanych z prowadzeniem rozmowy. Lokomotywy są jak powitania, które napędzają całą rozmowę. Wagony są jak wypowiedzi poszczególnych osób. Zwrotnica oznacza z kolei uprzejmą zmianę tematu rozmowy. Kiedy jeden z rozmówców w niekontrolowany sposób zbacza z tematu, to tak, jakby pociąg miał się wykoleić. Publikacja zawiera atrakcyjne graficznie karty pracy i strony do pokolorowania. Wykorzystanie podejścia wizualnego sprawia, że stanowi doskonałe narzędzie do pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku od 5 do 13 lat.

Opis

Rozmowa jest jak pociąg : wizualne podejście do rozmowy dla dzieci ze spektrum autyzmu / Joel Shaul .Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2022.

ZAMÓW W DBP

Wydanie 2 zawiera nowe spojrzenie na autyzm. Treści zapewniają głęboką perspektywę, która dodaje nadziei i podnosi na duchu specjalistów i członków rodziny, ukazując autyzm nie jako straszliwą niepełnosprawność, lecz jako niezwykły wymiar człowieczeństwa. Treści mogą stać się postulatem niezbędnych zmian w naszym postrzeganiu osób z autyzmem oraz udzielaniu im pomocy przez wsparcie i akceptację.W poradniku przedstawiono m.in.:

 • metody wsparcia terapeutycznego, które są stosowane i akceptowane przez profesjonalnych terapeutów zajmujących się tematem rozwoju w spektrum autyzmu;
 • znaczenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i rodziny;
 • analizy indywidualnych przypadków (np. zaburzenia przystosowania społecznego, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym).

Opis

Wspomaganie rozwoju dziecka w spektrum autyzmu : poradnik dla rodziców i terapeutów / Małgorzata Mikołajczyk. Warszawa : Difin, 2023.

ZAMÓW W DBP

Jak wygląda wewnętrzny świat osoby autystycznej? Fascynująca podróż do wnętrza autystycznego umysłu wiedzie przez rozmaite struktury mózgowe, geny oraz codzienne doświadczenia osób autystycznych i ich opiekunów. Temple Grandin, sama będąca osobą autystyczną, pokazuje, że kluczem do zrozumienia autyzmu są zmysły, których odmienne funkcjonowanie warunkuje sposób doświadczania świata. Przygląda się różnym typom myślenia, których właściwe wykorzystanie, może prowadzić do zdumiewających rezultatów. Książka uczy osoby autystyczne, ich rodziny, lekarzy i terapeutów, jak rozpoznać i wykorzystać potencjał drzemiący w mózgu autystycznym,a pozostałym czytelnikom pozwala lepiej zrozumieć funkcjonowanie umysłu i działanie mózgu w ogóle.

Mózg autystyczny : podróż w głąb niezwykłych umysłów /Temple Grandin, Richard Panek.Kraków : Copernicus Center Press, 2021.

Opis

ZAMÓW W DBP

Wydanie 2 zawiera nowe spojrzenie na autyzm. Treści zapewniają głęboką perspektywę, która dodaje nadziei i podnosi na duchu specjalistów i członków rodziny, ukazując autyzm nie jako straszliwą niepełnosprawność, lecz jako niezwykły wymiar człowieczeństwa. Treści mogą stać się postulatem niezbędnych zmian w naszym postrzeganiu osób z autyzmem oraz udzielaniu im pomocy przez wsparcie i akceptację.W poradniku przedstawiono m.in.:

 • metody wsparcia terapeutycznego, które są stosowane i akceptowane przez profesjonalnych terapeutów zajmujących się tematem rozwoju w spektrum autyzmu;
 • znaczenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i rodziny;
 • analizy indywidualnych przypadków (np. zaburzenia przystosowania społecznego, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym).

Opis

Wspomaganie rozwoju dziecka w spektrum autyzmu : poradnik dla rodziców i terapeutów / Małgorzata Mikołajczyk. Warszawa : Difin, 2023.

Książka Integracja sensoryczna w autyzmie ma charakter popularnego poradnika skierowanego do terapeutów SI, oligofrenopedagogów, psychologów, neurologopedów, logopedów i innych specjalistów pracujących z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi oraz do rodziców takich dzieci. Zawiera propozycje konkretnych, opartych na teorii integracji sensorycznej technik, ćwiczeń i strategii terapeutycznych, a także sposobów modyfikacji środowiska oraz sugestii dla opiekunów pod kątem domowego programu terapii. W aneksach umieszczono spis akcesoriów przydatnych podczas terapii – zabawek, pomocy i przedmiotów codziennego użytku. Czytelnik znajdzie tu także wykaz ogólnie dostępnych kwestionariuszy i skali do wczesnego wykrywania autyzmu.

Integracja sensoryczna w autyzmie /Bożenna Odowska-Szlachcic.Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018.

ZAMÓW W DBP

Opis

Gdy był małym chłopcem, Raun Kaufman został zdiagnozowany przez ekspertów jako dziecko w spektrum autyzmu, o IQ poniżej 30, wymagające specjalistycznej opieki medycznej. Lata później ukończył studia z zakresu Etyki Biomedycznej na Uniwersytecie Browna, stał się znanym i cenionym ekspertem od zaburzeń ze spektrum autyzmu, a przede wszystkim najlepszym dowodem na to, że wyjście z autyzmu jest możliwe.W książce „Autyzm. Przełom w podejściu” Raun Kaufman, opierając się na swoim doświadczeniu, a także przypadkach rodzin, którym pomógł wyprowadzić dzieci z autyzmu, przedstawia zasady programu Son-Rise. Wyjaśnia, jakie to uczucie być dzieckiem autystycznym, i pokazuje, w jaki sposób rodzice mogą na nowo rozbudzić nadzieję, pomóc swoim dzieciom zaadaptować się w świecie i funkcjonować jak większość społeczeństwa. Książka Rauna Kaufmana to przede wszystkim zbiór praktycznych strategii, które można stosować od zaraz.

Autyzm : przełom w podejściu : program Son-Rise, który pomógł rodzinom na całym świecie/ Raun K. Kaufman.Białystok : Vivante, 2019.

ZAMÓW W DBP

Opis

Temple Grandin – wysoko funkcjonująca osoba z autyzmem, doktor zoologii i znana na całym świecie działaczka – opowiada o trudnościach związanych z tym zaburzeniem oraz radzi, jak im sprostać. Opisuje najważniejsze zagadnienia na różnych etapach życia: od wczesnej interwencji terapeutycznej po problemy dorosłych osób z autyzmem. Podpowiada też rodzicom, jak wspierać dziecko, aby mogło wykorzystać swój potencjał. Któż lepiej niż Temple Grandin mógłby przedstawić nam osobiste spojrzenie na autyzm i zespół Aspergera? […]

ZAMÓW W DBP

Ja widzę to tak : osobiste spojrzenie na autyzm i zespół Aspergera /Temple Grandin.Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019.

Opis

ZAMÓW W DBP

Opierając się na własnych przeżyciach, autorka pokazuje, jak można radzić sobie z autyzmem w życiu codziennym. Alyson Beytien, konsultantka do spraw autyzmu i matka trójki dzieci z ASD, przedstawia wypróbowane sposoby postępowania, które można wykorzystać w domu, szkole i społeczności. U jej trzech synów zdiagnozowano różne zaburzenia ze spektrum autyzmu – od zespołu Aspergera, przez autyzm wysokofunkcjonujący, po „klasyczny” autyzm – dlatego doskonale rozumie ona szczególne potrzeby takich dzieci. Odkryła przy tym, co im pomaga, a co przeszkadza. [...] Zawarte w książce pomysły oraz wskazówki będą źródłem inspiracji i cennej wiedzy dla rodziców i wszystkich mających styczność z osobami z ASD.

Autyzm na co dzień : ponad 150 sprawdzonych sposobów postępowania z dzieckiem ze spektrum autyzmu /Alyson Beytien. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018.

Opis

ZAMÓW W DBP

Kuferek Marcelka to propozycja scenariuszy do wykorzystania na lekcjach etyki w klasach 1–3 szkoły podstawowej, a także podczas treningów umiejętności społecznych (TUS). [...] Scenariusze dostosowane są do pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera. Służą rozwijaniu m.in. umiejętności: słuchania, reagowania na wypowiedzi innych, budowania własnej tożsamości poprzez poznawanie swoich słabych i mocnych stron. Podczas proponowanych zajęć wykorzystany jest proces modelowania, uczenia się oraz odgrywania ról. Proponowane scenariusze pomagają w wypracowaniu schematów radzenia sobie w życiu codziennym.

Opis

Kuferek Marcelka : scenariusze zajęć z elementami arteterapii na I etapie szkoły podstawowej /Kamila Mrówczyńska-Haładaj.Warszawa : Difin, 2023.

„Bariery autystyczne u pacjentów neurotycznych” to pierwsze polskie tłumaczenie Frances Tustin. Ta brytyjska psychoanalityczka całe swoje życie poświęciła zgłębianiu tajemnicy autyzmu psychogennego u dzieci oraz działaniu obron autystycznych u dorosłych pacjentów.Książka Tustin to swoisty psychoterapeutyczny kryminał, w którym nierozwiązywalną zagadką jest działanie umysłu. W przedstawionych historiach klinicznych znajdziemy, używając słów jednej z pacjentek, „śledztwo myśli”. Tustin pisze z perspektywy tajemnicy, wychodząc z założenia, że „jedyną wiedzą pewną jest nasza niezdolność do poznania „ostatecznej rzeczywistości”. Każdy rozdział rozpoczyna poetyckim cytatem, który nadaje bieg narracji i pozwala czytelnikom wejść w stan szczególnej wrażliwości, przybliżając tym samym do świata autyzmu psychogennego.

ZAMÓW W DBP

Bariery autystyczne u pacjentów neurotycznych /Frances Tustin. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Fundament, 2021.

Opis

ZAMÓW W DBP

Opis

Dzieci przygotowały projekt o kolei, który zaprezentują w konkursie. Krzyś wie dużo o pociągach, ale nie lubi głośnych, zatłoczonych miejsc. Bardzo się wtedy denerwuje. Czy użyje swoich SPEcjalnych mocy, żeby pomóc grupie wygrać konkurs? „SPEcjalne moce” to seria książek, której celem jest podniesienie samooceny u dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE). Autorka bierze pod lupę wybrane zaburzenia rozwojowe. Skupia się na mocnych stronach oraz nietypowych umiejętnościach młodych bohaterów, które pozwalają im mierzyć się z codziennymi wyzwaniami.

Doskonały projekt : książka o autyzmie /Tracy Packiam Alloway.Warszawa : Wydawnictwo Zielona Sowa, © copyright 2019.

ZAMÓW W DBP

Kompletny program terapii SAZ (Stosowana Analiza Zachowania), opracowany dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku rozwojowym od 7 lat do wczesnej dorosłości, zawiera materiały potrzebne, żeby nauczyć dziecko umiejętności z poziomu zaawansowanego – samoobsługowych, szkolnych i zawodowych, a także związanych innymi czynnościami życia codziennego. Niniejsza książka powstała w oparciu o dowody naukowe i stanowi przewodnik dla terapeutów, jak krok po kroku wykorzystać SAZ, żeby nauczyć dziecko ponad 140 umiejętności zaawansowanych. Program można dostosować do potrzeb i zainteresowań ucznia – w książce zawarto wskazówki, jak to zrobić.

Opis

Kompletny program terapii SAZ dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku rozwojowym od 7 lat do wczesnej dorosłości : podręcznik terapeuty zawierający materiały do nauczania 140 umiejętności zaawansowanych krok po kroku / Julie Knapp.Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019.

ZAMÓW W DBP

Niniejsza książka ma na celu pomóc nauczycielom we wdrażaniu strategii, opartych na podejściu inkluzyjnym, które stworzą środowisko nauki zapewniające uczniom z autyzmem odpowiednie wsparcie.Opisano tu kluczowe obszary, w jakich mogą się pojawić bariery w nauczaniu, i ponad 100 pomysłów (w tym dodatkowych pomysłów, wskazówek i propozycji modyfikacji) na ich pokonanie – w sposób rzeczowy, klarowny i łatwy do zrealizowania. Pomysły te mają ściśle aplikacyjny charakter, ponieważ autorka, jako doświadczony praktyk, odnosi się do realiów kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podając przy tym odwołania do literatury przedmiotu oraz studiów przypadków. To poradnik dla każdego nauczyciela poszukującego w swojej pracy inspirujących i skutecznych rozwiązań

100 pomysłów dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych : wspomaganie uczniów z autyzmem / Claire Bullock. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018.

Opis

Poradnik dla osób pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi i autystycznymi. Inspiracją do jej napisania była osobista fascynacja autorki przyrodą, możliwościami wykorzystania jej walorów oraz pasja pracy z dziećmi. Powstała w wyniku wieloletniej praktyki zawodowej, w której autorka łączy różne metody i formy terapii, by w optymalnym stopniu wspomagać rozwój psychofizyczny dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Książka zawiera: - program ogrodoterapii dla przedszkolaków, w tym dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem, - przykłady scenariuszy zajęć w ogrodzie z uwzględnieniem pór roku, - narzędzie diagnostyczne umożliwiające ewaluację, - teksty piosenek wykorzystanych w programie. Do książki dołączona jest płyta CD z autorskimi piosenkami w wersjach wokalnej i instrumentalnej.

ZAMÓW W DBP

Ogrodoterapia : scenariusze zajęć i zabaw dla przedszkolaków, w tym dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem / Maria Kuleczka-Raszewska.Warszawa : Difin, 2019.

Opis

W niniejszej książce przedstawiono skuteczny, łatwy do wprowadzenia program nauczania, dzięki któremu dzieci z wysoko funkcjonującym autyzmem, zespołem Aspergera i pokrewnymi trudnościami społecznymi mogą rozwinąć rzetelne podstawy teorii umysłu (inaczej: czytania umysłu lub wnioskowania społecznego), czyli zdolności wyciągania wniosków na temat stanów umysłu innych osób i przewidywania na tej podstawie ich zachowania. Program wykorzystuje podejście multisensoryczne i jest przeznaczony do pracy z dziećmi w wieku 5–9 lat. W książce czytelnik znajdzie informacje, jak przeprowadzić kolejne zajęcia krok po kroku, a także kolorowe materiały do wykorzystania oraz wzory listów do rodziców, zawierające wskazówki, jak ćwiczyć w domu.

ZAMÓW W DBP

Nauczanie podstaw teorii umysłu : program nauczania z materiałami dodatkowymi dla dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu i pokrewnymi zaburzeniami społecznymi w wieku od około 5 do 9 lat /Kirstina Ordetx. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2020.

Opis

"Mam okazję rozmawiać z nauczycielami z całego świata. Często słyszę z ich ust następujące słowa: „Nie chcę czytać wywodów na temat ogólnikowych teorii czy ideałów. Potrzebuję konkretnej i praktycznej pomocy, czyli odpowiedzi na pytanie, jak mam pracować z uczniami w mojej klasie”. Niniejsza książka zaspokaja tę potrzebę. " [...]W niniejszej książce przedstawiono skuteczny, łatwy do wprowadzenia program nauczania, dzięki któremu dzieci z wysoko funkcjonującym autyzmem, zespołem Aspergera i pokrewnymi trudnościami społecznymi mogą rozwinąć rzetelne podstawy teorii umysłu (inaczej: czytania umysłu lub wnioskowania społecznego), czyli zdolności wyciągania wniosków na temat stanów umysłu innych osób i przewidywania na tej podstawie ich zachowania. Program jest przeznaczony do stosowania w niewielkich grupach dzieci i młodzieży w wieku 7–16 lat.

ZAMÓW W DBP

Nauczanie teorii umysłu : program nauczania dla dzieci z wysoko funkcjonującym autyzmem, zespołem Aspergera i pokrewnymi zaburzeniami społecznymi /Kristina Ordetx.Gdańsk : Harmonia Universalis, 2020.

Opis

ZAMÓW W DBP

Zasadniczą częścią książki Jeda Bakera, znanego specjalisty w dziedzinie terapii, autora między innymi cenionego Ilustrowanego podręcznika umiejętności społecznych, są lekcje pozwalające młodemu człowiekowi z autyzmem bądź zespołem Aspergera wykształcić kompetencje przydatne na co dzień. Umiejętności te są związane z konkretnymi sytuacjami, z jakimi wszyscy stykamy się w dorosłym życiu. Dotyczą takich obszarów jak:-rozmowy i komunikacja niewerbalna,-radzenie sobie ze złością i lękiem,-budowanie i podtrzymywanie przyjaźni oraz randki,-radzenie sobie z wymaganiami szkolnymi i rodzinnymi, -zatrudnienie, -finanse,-transport.

Droga ku dorosłości : przygotowanie do życiadla osób z autyzmem i zespołem Aspergera /Jed Baker. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2021.

Opis

Książka zawiera zestaw ćwiczeń wspomagających uczniów klas I–III z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w doskonaleniu kompetencji społeczno-emocjonalnych i poznawczych ze szczególnym uwzględnieniem następujących obszarów: trening umiejętności społecznych, teoria umysłu, centralna koherencja oraz emocje. Może zostać wykorzystana również w przypadku pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, afazją, zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) czy niedostosowanych społecznie. Obok zadań stymulujących rozwój dziecka nauczyciel znajdzie w niej propozycje tematów zajęć rewalidacyjnych oraz cenne wskazówki przydatne w codziennej praktyce dydaktycznej.

Spektrum możliwości ucznia : zestaw ćwiczeń do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze spektrum autyzmu : 7-10 lat /Joanna Stalka-Jarska. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2024.

ZAMÓW W DBP

Opis

Być może od dawna zastanawiasz się, co z tobą nie tak. Dlaczego z pozoru banalne sprawy są dla ciebie tak męczące? Czemu wciąż spotykasz się z niezrozumieniem? Może rozważasz przeprowadzenie diagnozy albo już otrzymałaś diagnozę ADHD i/lub spektrum autyzmu? Być może dopiero teraz, patrząc w przeszłość, myślisz „to ma sens”, a spoglądając w przyszłość, zadajesz sobie pytanie: „okej, jestem neuroatypowa, ale co dalej?”... [...] W swoim Psychoporadniku Dominika Musiałowska przybliża aktualną wiedzę medyczną na temat neuroróżnorodności, która pozwoli ci lepiej poznać siebie. Empatycznie i ze swobodą dzieli się własnym doświadczeniem i licznymi sposobami na prostsze i efektywniejsze ogarnianie życia. Wszystko po to, abyś dostrzegła całe spektrum możliwości, jakie masz przed sobą, i pokochała siebie.

Mam ADHD, autyzm i całe spektrum możliwości : psychoporadnik dla kobiet neuroatypowych / Dominika Musiałowska. Łódź : Feeria, 2024.

ZAMÓW W DBP

Opis

Książka jest pierwszym na polskim rynku opracowaniem odnoszącym się do problematyki poszanowania praw i wolności osób doświadczających zaburzeń rozwojowych, w tym zwłaszcza zaburzeń autystycznych. Publikacja w sposób bezpośredni odnosi się przede wszystkim do problematyki prawnej. Tym samym czytelnik będzie miał możliwość zapoznania się w sposób szczególny z takimi zagadnieniami, jak: ubezwłasnowolnienie, niepoczytalność, przymusowa hospitalizacja oraz stosowanie przymusu bezpośredniego. Tematy te skupiają się na jednym typie dysfunkcji, jakim są zaburzenia ze spektrum autyzmu. Należy dodać, iż choć monografia ta bazuje w znacznej mierze na dorobku nauk prawnych (głównie prawie cywilnym, karnym i rodzinnym), to jednocześnie wzbogacona jest o uwagi oraz refleksje prezentowane przez praktyków na co dzień pracujących z osobami, u których rozpoznano wskazane zaburzenie, będące nadal tajemnicą w wielu obszarach nauki.

ZAMÓW W DBP

Autyzm a prawo,redakcja naukowa Adam Górski, Błażej Kmieciak. Warszawa : Difin, 2019.

Opis

Czym jest autyzm? Zaburzeniem rozwojowym towarzyszącym człowiekowi przez całe życie czy naturalnie występującą w świecie formą perspektywy poznawczej przypominającą geniusz? Obie odpowiedzi są poprawne, choć nie do końca wyczerpują tę kwestię. Przyszłość naszego społeczeństwa zależy od jej zrozumienia. Steve Silberman, dziennikarz „Wire”, odkrywa tajemniczą historię autyzmu oraz rzuca nowe światło na to, co słynni naukowcy usiłowali stłumić w zarodku, ukazując przy tym niezwykły potencjał osób dotkniętych autyzmem. Odwołując się do badań pionierów w dziedzinie autyzmu, jak i do przewrotnej koncepcji różnorodności neurologicznej, teoria zaginionego plemienia głosi, że autyzm, dysleksja czy ADHD nie są bynajmniej nieprawidłowościami. To po prostu efekt naturalnych wariacji w genomie człowieka. Książka, która zredefiniuje ludzkie zrozumienie historii, znaczenia, funkcji oraz wpływu różnorodności neurologicznej na świat człowieka.

ZAMÓW W DBP

Autyzm : historia geniuszu natury i różnorodności neurologicznej / Steve Silberman.Białystok : Wydawnictwo Kobiece, 2021.

Opis

Dzieci i młodzież z widoczną niepełnosprawnością wywołują w nas empatię. Sprawne i zdrowe, ale zachowujące się nietypowo – agresywne, nadpobudliwe lub nieprzestrzegające norm społecznych – wzbudzają gniew i oburzenie. Postrzegamy je jako niewychowane i niekulturalne, a ich rodzice są w naszych oczach złymi matkami i ojcami. Krzywdzące oceny, brak zrozumienia i pomocy oraz próby wtłoczenia na siłę w wyznaczone przez nas ramy „normalności” to codzienność moich bohaterek i bohaterów. Ta książka nie jest źródłem wiedzy na temat ADHD i spektrum autyzmu. Nie zajmuję się w niej poszukiwaniem ich przyczyn, nie wskazuję najlepszych metod wychowawczych i terapii. To opowieść o dzieciach, ich rodzinach oraz o tym, jak z innością radzą sobie społeczeństwo, szkoła i instytucje.

Niegrzeczne : historie dzieci z ADHD, autyzmem i zespołem Aspergera /Jacek Hołub. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2022.

Opis

ZAMÓW W DBP

Wychowywanie dziecka z autyzmem to jedno z najtrudniejszych zadań, przed jakim może stanąć rodzic. Niełatwo nadążyć z wypełnianiem codziennych obowiązków, robiąc jednocześnie wszystko co się da, by odpowiednio stymulować rozwój swojej pociechy. Victoria M. Boone, certyfikowana analityczka behawioralna, dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami z rodzicami i terapeutami dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Autorka w przystępny sposób przedstawia zasady stosowanej analizy zachowania (SAZ) oraz wyjaśnia jej skuteczność w terapii osób z autyzmem. Pokazuje narzędzia do stworzenia spersonalizowanego planu zmiany zachowania, służącego wzmocnieniu pozytywnych i eliminowaniu niechcianych lub trudnych zachowań. Wskazówki zawarte w książce pomogą Wam w wypracowaniu pozytywnych strategii opierających się na mocnych stronach dziecka, które pozwolą mu rozwinąć ważne dla niego umiejętności.

Wychowując dziecko z autyzmem : pozytywne strategie oparte na terapii behawioralnej /Victoria M. Boone.Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2020.

Opis

ZAMÓW W DBP