Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Branżowa szkołaI stopnia

KAMIENIARZ

ROLNIK

MURARZ-TYNKARZ

TAPICER

KRAWIEC

FRYZJER

STOLARZ

DEKARZ

ŚLUSARZ

ELEKTROMECHANIK

SPRZEDAWCA

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

ELEKTRYK

LAKIERNIK SAMOCHODOWY

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

CUKIERNIK

KUCHARZ

BLACHARZ SAMOCHODOWY

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

Idziemy po więcej!

lista

Idziemy po więcej!

kucharz

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:1) ocenianie jakości produktów;2) przechowywanie żywności;3) obróbka produktów i przygotowanie stanowiska pracy;4) obsługa sprzętu gastronomicznego;5) przygotowanie dań zimnych, gorących i podstawowych deserów;6) wydawanie dań.

lista

Idziemy po więcej!

monter konstrukcji budowlanych

BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych:1) przygotowywanie elementów konstrukcji budowlanychdo montażu;2) montowanie elementów konstrukcji budowlanych;3) wykonywanie prac związanych z rozbiórką konstrukcji budowlanych.

lista

Idziemy po więcej!

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCHW BUDOWNICTWIE

BUD. 11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowychi wykończeniowych:1) montowanie systemów suchej zabudowy;2) wykonywanie robót malarskich;3) wykonywanie robót tapeciarskich;4) wykonywanie robót posadzkarskich;5) wykonywanie robót okładzinowych.

lista

Idziemy po więcej!

monter sieci i instalacji sanitarnych

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażemi eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych:1) wykonywanie robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;2) wykonywanie robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;3) wykonywanie montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnychi klimatyzacyjnych;4) wykonywanie robót związanych z konserwacją, remontemi modernizacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

lista

Idziemy po więcej!

mechanik pojazdów samochodowych

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych:1) wykonywanie przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych;2) diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;3) wykonywanie napraw pojazdów samochodowych.

lista

Idziemy po więcej!

blacharz samochodowy

MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych:1) ocenianie stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych;2) naprawianie nadwozi pojazdów samochodowych;3) zabezpieczanie antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych.

lista

Idziemy po więcej!

lakiernik samochodowy

MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych:1) przygotowanie powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych;2) nanoszenie powłok lakierniczych;3) renowacja powłoki lakierowanej;4) kontrola jakości wykonanych powłok lakierniczych.

lista

Idziemy po więcej!

sprzedawca

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży:1) wykonywanie prac związanych z obsługą klientóworaz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;2) przyjmowanie dostaw oraz przygotowywania towarówdo sprzedaży.

lista

Idziemy po więcej!

fryzjer

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich:1) prowadzenie konsultacji z klientem dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej;2) doradzanie w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury;3) wykonywanie pielęgnacji włosów i skóry głowy;4) wykonywanie nietrwałego i trwałego odkształcania włosów;5) wykonywanie strzyżenia włosów, golenia i formowania zarostu męskiego;6) wykonywanie zmiany koloru włosów;7) wykonywanie stylizacji fryzur.

lista

Idziemy po więcej!

cukiernik

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych:1) stosowanie maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych;2) magazynowanie surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych;3) sporządzanie półproduktów i wyrobów cukierniczych;4) wykonywanie dekoracji wyrobów cukierniczych.

lista

Idziemy po więcej!

elektryk

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych:1) wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznychna podstawie dokumentacji technicznej;2) montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;3) wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

lista

Idziemy po więcej!

elektromechanik

ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych:1) montowanie i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych;2) obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych.

lista

Idziemy po więcej!

elektromechanik pojazdów samochodowych

MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych:1) przeprowadzanie obsługi instalacji i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;2) diagnozowanie stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;3) wykonywanie napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

lista

Idziemy po więcej!

ŚLUSARZ

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi:1) wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej;2) wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej;3) wykonywanie połączeń elementów maszyn, urządzeńi narzędzi;4) naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeńi narzędzi.

lista

Idziemy po więcej!

stolarz

DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych:1) wykonywanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych;2) wykonywanie prac związanych z obsługą, konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;3) wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobówz drewna i materiałów drewnopochodnych.

lista

Idziemy po więcej!

tapicer

DRM.05. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych:1) wykonywanie wyrobów tapicerowanych i prac dekoratorskich;2) wykonywanie napraw i renowacji wyrobów tapicerowanych.

lista

Idziemy po więcej!

dekarz

BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich:1) wykonywanie pokryć dachowych, obróbek dekarskichi blacharskich oraz odwodnień połaci dachowych;2) wykonywanie montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej;3) wykonywanie naprawy i rozbiórki pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich, termoizolacji dachówi odwodnień połaci dachowych.

lista

Idziemy po więcej!

murarz-tynkarz

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich:1) wykonywanie zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;2) wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych;3) wykonywanie i naprawa tynków wewnętrznychi zewnętrznych;4) wykonywanie remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.

lista

Idziemy po więcej!

kamieniarz

BUD.04. Wykonywanie robót kamieniarskich:1) wykonywanie kamiennych elementów budowlanych i detali architektonicznych;2) wykonywanie montażu kamiennych elementów budowlanych i detali architektonicznych;3) wykonywanie obiektów małej architektury z materiałów kamieniarskich;4) wykonywanie renowacji i konserwacji elementów budowlanych i detali architektonicznych wykonanychz kamienia.

lista

Idziemy po więcej!

krawiec

MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych:1) projektowanie wyrobów odzieżowych;2) konstruowanie podstawowych wyrobów odzieżowych;3) modelowanie podstawowych wyrobów odzieżowych;4) dobieranie materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych;5) obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych;6) wykonywanie wyrobów odzieżowych.

lista

Idziemy po więcej!

rolnik

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej:1) wykonywanie prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej;2) wykonywanie prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej;3) prowadzenie i obsługiwanie pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;4) prowadzenie sprzedaży zwierząt i produktów rolnych.