Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

1. Jak powstają emocje

2. Emocje i nastrój

3. Po prostu o emocjach

4. Jak nie krzyczeć na swoje dziecko

5. Emocje. Komunikacja. Akceptacja

poczytaj o emocjach

6. psychologia emocji pokolenia digital natives

1. Lisa Feldman Barret: Jak powstają emocje

Sekretne życie mózgu

+Info

EMOCJE WYDAJĄ SIĘ BYĆ AUTOMATYCZNE, jak niepohamowane reakcje na nasze myśli i doświadczenia. Naukowcy długo popierali to założenie twierdząc, że emocje są tak zaprojektowane w ciele lub w mózgu, iż nie podlegają zmianom. Dzisiaj jednak nauka o emocjach przechodzi rewolucję równającą się z odkryciem względności w fizyce czy selekcji naturalnej w biologii, a ta zmiana poglądów niesie ze sobą ogromne implikacje dla nas wszystkich.

Neurobiolog, Lisa Feldman Barrett, rzuca nowe światło na istotę człowieczeństwa. Jej badania obalają powszechnie przyjmowane przekonanie, że emocje zamieszkują różne części mózgu oraz są uniwersalnie wyrażane i rozpoznawane. Dowodzi ona, że emocje są tworzone pod wpływem chwili, przez ośrodkowe układy, które oddziałują na siebie wzajemnie i jest wspomagana przez naukę, która trwa całe życie

2. Daniel Jerzy Żyżniewski: Emocje i nastrój

Jak je zrozumieć i kształtować

+Info

"Emocje i nastrój. Jak je zrozumieć i kształtować" to książka, która przyda się każdemu, a w szczególności osobom nie do końca potrafiącym sobie z nimi radzić. Ma ona za zadanie uświadomić odbiorcy, że ma z nimi do czynienia praktycznie od zawsze i to one w wyraźny sposób oddziałują na jego codzienność, generując nastrój czy kolejne podejmowane decyzje.

Daniel Jerzy Żyżniewski jest polskim psychologiem, a także neuropsychologiem klinicznym, terapeutą oraz historykiem sztuki. Swoje doświadczenie kliniczne nabył nie tylko w Polsce, ale i w Anglii. Należy do British Psychological Society. Wykłada na Uniwersytecie Otwartym UW. Interesuje się związkami pomiędzy percepcją wzrokową, emocjami, osobowością oraz temperamentem.

3. Anita Rawa-Kochanowska: Po prostu o emocjach

Jak radzić sobie z nimi w życiu osobistym i zawodowym

+Info

Żyjemy w kulturze, w której ujawnianie własnych odczuć jest z jakiegoś powodu źle widziane. Zaczyna się już w dzieciństwie, kiedy dziewczynkom nie wypada się złościć, a chłopcy nie powinni płakać. Potem idziemy do szkoły, gdzie nagradza się za zdolności umysłowe, za okazywanie emocji zaś wpisuje uwagi do dzienniczka. Potem jest tylko gorzej. Zdenerwowane kobiety określamy mianem histeryczek, spanikowanym mężczyznom radzimy, by "zjedli snickersa". Mamy być profesjonalnie uśmiechnięci i opanowani. Zawsze i w każdej sytuacji.

Anita Rawa Kochanowska - Specjalność naukowa: psychologia wychowawcza, psychoprofilaktyka Zainteresowania naukowe: * rodzina w wymiarze funkcjonalnym i dysfunkcjonalnym * czynniki wpływające na kształtowanie się poczucia tożsamości płciowej * istota kobiecości i męskości: podobieństwa i różnice płciowe * mechanizmy i dynamika uzależnień

4. Carla Naumburg: Jak nie krzyczeć na swoje dziecko

Wychowanie bez złych emocji

+Info

Jesteś rodzicem? To zapewne zdarza ci się krzyczeć na swoje dziecko. Z bezsilności, zdenerwowania, z miłości. „Jak nie krzyczeć na swoje dziecko” Carli Naumburg to pełen praktycznych rad i wskazówek przewodnik, który pomoże ci zostać spokojniejszym, szczęśliwszym rodzicem spokojniejszych, szczęśliwszych dzieci.Polecane w książce nawyki i strategie nie tylko pomagają zostać cierpliwym i bardziej wyluzowanym rodzicem, sprawiają również, że poczujesz się ogólnie szczęśliwszy, bardziej produktywny, i skuteczniej zapanujesz nad innymi dziedzinami życia.

Dr Carla Naumburg jest pisarką, mówcą i klinicznym pracownikiem socjalnym. Prowadzi wystąpienia dla przytłoczonych obowiązkami rodziców, pomagając im w przemianie rodzicielstwa w mniej stresujące i sprawiające więcej radości. Mieszka z mężem i dwiema córkami w okolicach Bostonu.

Każdy rodzic wysyłając dziecko do szkoły wyposaża go w plecak, który pomieści książki, zeszyty, piórnik, a nawet drugie śniadanie. Z pewnością każdy rodzic chciałby też umieścić w plecaku dziecka pewne kompetencje i umiejętności, takie jak: poczucie wartości, dobre relacje z rówieśnikami, adekwatną samoocenę, zdolność wyrażania emocji, umiejętność rozwiązywania konfliktów, asertywność, czy motywację do nauki.

5.Agnieszka Lasota, Dominika Jońca: Emocje. Komunikacja. Akceptacja

Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

+Info

Agnieszka Lasota - doktor psychologii, psycholog dziecięcy, socjoterapeutka, trenerka, nauczyciel akademicki. Posiada doświadczenie w pracy w przedszkolach oraz ośrodkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Dominika Jońca SM - Siostra Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej, studiów podyplomowych z duchowości chrześcijańskiej oraz socjoterapii.

6. Barbara Gawda, Kalina Kosacka, Paulina Banaszkiewicz: Psychologia emocji pokolenia Digital Natives

+Info

Książka podnosi ważne zagadnienie z zakresu psychologii emocji. Ukazuje z perspektywy różnych kohort pokoleniowych zagadnienie istotne z punktu widzenia zrozumienia psychiki człowieka. Ukazuje bogactwo wiedzy ludzi na temat emocji, wielość ich indywidualnych skojarzeń oraz odniesień do rzeczywistości. Jako swoiste kompendium wiedzy traktować należy prezentowane w książce ujęcia doświadczania/doświadczenia emocji w teoriach klasycznych, w modelach fenomenologicznych, w modelach funkcjonalnych, w modelach konstruktywistycznych, w komponentowych modelach emocji czy obliczeniowych modelach emocji… Niezwykle cenne są podsumowania stanowisk teoretycznych w literaturze, dokonywane przez Autorki monografii.

Emocje badane z zastosowaniem techniki fluencji werbalnej.

Barbara Gawda - Pracuje w Instytucie Psychologii UMCS. Specjalność naukowa: psychologia emocji i motywacji, osobowości, psychologia kliniczna Kalina Kosacka - psycholog, pedagog, pracownik badawczo-dydaktyczny, certyfikowany nauczyciel Montessori doktor nauk społecznych w zakresie psychologii Paulina Banaszkiewicz - W Instytucie Psychologii UMCS zatrudniona obecnie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych. Zainteresowania naukowe: psychologia emocji, problematyka doświadczania, ekspresji i uwarunkowań zazdrości, psychologia bliskich związków