Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

Diana de autoavaliación MURAL TRIDIMENSIONAL

2

2

2

2

2

2

2

2

Desenv. conceptual

Investigación

Deseño

Verificación modelos

Resolución problemas

Documentación proceso

Experimentación

Informe final

Arrastra a estrela ao estadio que se corresponda co teu grao de contribución ao grupo no desenvolvemento deste proxecto

1

3

2

Nunca

Siempre

Algunas veces

Nunca

Siempre

Algunas veces

Nunca

Siempre

Algunas veces

Nunca

Siempre

Algunas veces

Nunca

Siempre

Algunas veces

Nunca

Siempre

Algunas veces

Nunca

Siempre

Algunas veces

Nunca

Siempre

Algunas veces