Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Desigualtats de Bell

La paradoxa d’Einstein, Podolski i Rosen

Comparació

L’experiment de Clauser, Holt, Horne i Shimony

Les probabilitats relacionades amb la física i les matemàtiques

Marc teòric

Marc pràctic

Una de les coses que vull investigar són les Desigualtats de Bell, una llei creada pel científic John S. Bell. Això és una part important del treball i del marc teòric.

Desigualtats de Bell

L'experiment de Clauser, Holt, Horne i Shimony o desigualtat CHSH, és una variació de les desigualtats de Bell que es basa en una reformulació d'un experiment proposat per John Clauser, Michael Horne, Abner Shimony i Dick Holt. Aquesta teoria també m'ajudarà a explicar per què les probabilitats poden variar.

L’experiment de Clauser, Holt, Horne i Shimony

Einstein, Podolski i Rosen van proposar el 1935 una teoria que deia que la mecànica quàntica és una teoria incompleta, ja que prediu estats físics que són contradients a la física clàssica. Aquesta teoria pot ser útil per poder diferenciar entre la mecànica i física quàntica de la física clàssica, amb l'objectiu de veure si les probabilitats canvien segons el punt des d'on l'enfoquem.

La paradoxa d’Einstein, Podolski i Rosen

Per la part pràctica, vull fer una comparació entre diferents jocs d'atzar per després realitzar una conclusió i poder comprovar la meva hipòtesi. Cada prova estarà enfocada des d'un punt de vista diferent: primer, des de la mecànica i física quàntica, la segona, des de la física clàssica, i la tercera, des de les matemàtiques.

Comparació