Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

L'assaig com a gènere literari és ___________

creatividad

pantalla

vista

una prosa d'idees

narració llarga

una prosa d'idees

una narrativa objectiva

COMPLETEU LA FRASE

L'assaig en el qual tracta grans temes de la història i cultura del País és ___________ que va ser publicada l'any ____.

1962

1964

1975

1962

Nosaltres els valencians

Diccionari per ociosos

Nosaltres els valencians

País valenciano

COMPLETEU LA FRASE

Els assajos __________________ abasten els escrits de compromís amb la seua terra.

SOCIOPOLÍTICS

HUMANÍSTICS

DE TREBALLS SOBRE LA HISTÒRIA CULTURAL I LITERÀRIA

Els assajos de Fuster són diàlegs amb____________.

altres autors

el lector

si mateix

En l'escriptura fusteriana destaquen ________.

els punts suspensius i les exclamacions

els punts suspensius

les exclamacions

SOCIOPOLÍTICS

si mateix

els punts suspensius

COMPLETEU LA FRASE

Finalment, entenem el pancatalanisme com a idea política ______________________en la qual destaca/quen com a figura/es clau _________.

Joan Fuster i Josep Pla

Joan Fuster

Josep Pla

Joan Fuster i Josep Pla

que defensa el caràcter de nació dels territoris catalans/valencians.

que defensa la unió dels territoris valencians/catalans

que defensa el caràcter de nació dels territoris catalans/valencians.

que defensa la llengua catalana.

COMPLETEU LA FRASE

El registre del Diccionari per a ociosos és ___________.

estàndard i col·loquial

col·loquial

estàndard

Les entrades del Diccionari per a ociosos són ________________.

assajos breus

textos expositius

textos argumentatius

Els aforismes_______________proverbis populars.

són

s'apareixen als

s'allunyen dels

estàndard i col·loquial

textos argumentatius

s'apareixen als

COMPLETEU LA FRASE

En l'estil planià destaquen sobretot ____________ com a temes principals.

senzillesa, ironia i claredat.

les frases fetes quotidianes

els debats d'idees

El quadern gris de Josep Pla es basa en ______________________________

l'obssesió de temes paisagístics principalment

temes socials, culturals i humans de manera general.

una reflexió de la seua realitat.

El pioner de l'assaig del segle XX fou __________.

Josep Pla

Eugeni d'Ors

Montaigne

senzillesa, ironia i claredat.

una reflexió de la seua realitat.

Eugeni d'Ors

COMPLETEU LA FRASE