Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

La soldadura en electrònica és crucial per establir connexions elèctriques fiables entre components com resistències i condensadors en plaques de circuits impresos. Aquest procés contribueix a la durabilitat, la confiança i l'eficiència de la transmissió de senyals en dispositius electrònics, tot ocupant un espai reduït i afavorint la lleugeresa dels dispositius.

Guia de Soldadura tova

Material necessari

Soldador

Fon a menys de 200ºC

Estany

Al·leació 60% Sn + 40% Pb(ànima de resina)

Flux

Facilita la soldadura

Components

Establim connexions electèctriques

El soldador

Característiques per una bona soldadura

Activitat de soldadura: Triangle de la Llei d'Ohm

Utilitzarem cable elèctric de coure aïllat per fer el nostre triangle de la Llei d'Ohn.

Primer pas per fer el Triangle de la Llei d'Ohm.

del soldador

Característiques

La unió ha d'oferir la menor resistència possible al pas del corrent elèctric; per a això la soldadura ha de complir una sèrie de normes. Un factor fonamental és la qualitat de l'estany: una al·leació de 60% d'estany i 40% de plom (fon a una temperatura de 190 ºC). Un altre agent important és la neteja: per realitzar una bona soldadura, els metalls que es van a soldar han d'estar totalment nets de brutícia, greix, òxid, etc. Per a la seva neteja el mètode més còmode i net és el de l'estany amb ànima de resina; aquesta resina, en fondre's amb la calor del soldador, s'encarrega de desoxidar i desgreixar els metalls.

  1. Comprovar la temperatura del soldador acostant el fil d'estany a la punta; si es fon fàcilment, el soldador està llest.
  2. Preparar els elements a soldar.
  3. Escalfar les peces acostant la punta del soldador a la unió durant uns segons.
  4. Assegurar-se que la punta del soldador tingui una mica d'estany per millorar la transmissió de calor.
  5. Acostar el fil d'estany a la zona de contacte, assegurant-se que es fon i es reparteix uniformement.
  6. Retirar el fil d'estany quan s'ha aplicat suficient, mantenint el soldador uns segons.
  7. Retirar el soldador sense moure les peces soldades després de dos o tres segons.
  8. Mantenir les peces immobilitzades fins que l'estany s'hagi refredat i solidificat.
  9. No bufar la soldadura per evitar refredament prematur.
  10. Verificar que la soldadura és brillant, sense porus i còncava; en cas contrari, netejar les peces i repetir el procés.

del soldador

Característiques

La unió ha d'oferir la menor resistència possible al pas del corrent elèctric; per a això la soldadura ha de complir una sèrie de normes. Un factor fonamental és la qualitat de l'estany: una al·leació de 60% d'estany i 40% de plom (fon a una temperatura de 190 ºC). Un altre agent important és la neteja: per realitzar una bona soldadura, els metalls que es van a soldar han d'estar totalment nets de brutícia, greix, òxid, etc. Per a la seva neteja el mètode més còmode i net és el de l'estany amb ànima de resina; aquesta resina, en fondre's amb la calor del soldador, s'encarrega de desoxidar i desgreixar els metalls.