Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

KARBON AYAK İZİ

EPİSTEMOLOJİ

ÜNİTE 2

  • Karbon ayak izi kavramını ve iklim değişikliğiyle ilişkisini anlamak.
  • Günlük yaşamdaki karbon emisyonlarının başlıca kaynaklarını belirlemek.
  • Kişisel karbon ayak izini azaltmak için alternatifleri ve eylemleri keşfetmek.
  • İklim değişikliğinin azaltılmasında çevre bilincini ve bireysel sorumluluğu artırmak.

ÖĞRENME KAZANIMLARI

İÇERİK

YÖNTEM

Araştırma

Web Siteleri

MATERYALLER

Etkinlik 1 (10 dakika): Sınıfta, karbon emisyonu üretebilecek günlük faaliyetler üzerine beyin fırtınası yapınız. Etkinlik 2 (15 dakika): Öğrencileri gruplara ayırınız ve onlara farklı web siteleri veriniz. Her grup bilgi kaynağını doğrulayacaktır. Etkinlik 3 (10 dakika): Web sitelerinde sunulan sayıları açıklamak ve sayıların nereden geldiğini anlamak için grup sunumları yapınız. Etkinlik 4 (5 dakika): Web sitelerinin bilgiyi nasıl sunduğu üzerine düşününüz ve sınıf tartışması yapınız (siteleri bulması kolay mı?).

ÖNEMLİ NOKTALARIN ÖZETİ

TAHMİNİ SÜRE

40 dakika

karbon ayak izi, sera gazları, birey, kuruluş, etkinlik, ürün, yaşam döngüsü, hammadde, işleme, üretim, dağıtım, kullanım, ömür, hesaplama, varlık, özel, kamu, kar amacı gütmeyen, küresel çevre göstergesi, enerji tüketiminin azaltılması, kaynaklar, malzemeler, çevresel performans.

ANAHTAR KELİMELER

1. Karbon ayak izi, bir birey, kuruluş, etkinlik veya ürün tarafından yayılan sera gazlarını ölçer. 2. İki tür karbon ayak izi vardır: kurumsal ve ürün. 3. Bu kılavuz, herhangi bir tüzel kişilik olabilen bir kuruluşun karbon ayak izinin hesaplanmasına odaklanmaktadır. 4. Karbon ayak izinin analizi, kuruluşun faaliyetlerine ilişkin küresel bir çevre göstergesi sağlar. Dolayısıyla karbon ayak izi, enerji tüketimini azaltmak ve daha iyi çevresel performansa sahip kaynak ve malzemeleri kullanmaya yönelik faaliyetleri başlatmak için referans noktasıdır.

https://onetreeplanted.org/blogs/stories/reducing-carbon-footprint-college#:~:text=WALK%20OR%20USE%20PUBLIC%20TRANSPORTATION,engage%20with%20your%20new%20community.

https://www.teachengineering.org/lessons/view/cub_footprint_lesson1

https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx

EĞİTİMCİLER İÇİN EK KAYNAKLAR