Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ENERJİ BAĞIMLILIĞI

Küreselleşen dünyada ülkeler ekonomilerini güçlendirmek ve gelişimlerini sürdürmek için büyük ölçüde enerji kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle, enerji kaynaklarının sürekli ve uygun fiyatlı tedarikini sağlamak, çağdaş ulusların dış politikalarında öncelikli bir hedef olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak, dünya çapındaki çatışmalar, bir ülkenin enerjiye olan bağımlılığı üzerinde önemli etkiler yapabilir ve çeşitli sonuçlar doğurabilir. Bu modülde, bu tür anlaşmazlıkların enerji güvenliği üzerindeki potansiyel etkisi incelenmektedir.

SORUMLU ORTAK Olemisen Balanssia ry

İÇİNDEKİLER

1. SENARYO

2. ÜNİTE 1 - Argümantasyon

3. ÜNİTE 2 - Epistemoloji

4. ÜNİTE 3 - Ahlaki Değer Muhakemesi

SENARYO

Enerji Bağımlılığı Uluslararası çatışmaların enerji bağımlılığına etkisiEnerjiye erişim, toplumların gelişimi ve hayatta kalması için kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, enerjinin sürekli arzının sağlanması, Avrupa Birliği'ne üye devletlerin ekonomileri için kritik öneme sahiptir. (1). Çeşitli örnekler, küresel anlaşmazlıkların enerji arzını tehlikeye atabileceğini ve bu durumun fiyat dalgalanmalarına, arz kıtlıklarına ve enerji ithal eden ülkeler için olumsuz ekonomik etkilere yol açabileceğini göstermektedir. Uluslararası çatışmaların enerji güvenliği üzerindeki etkisini gösteren bazı örnekler şunlardır: Körfez Savaşı (1990-1991): Körfez savaşı nedeniyle bölgedeki petrol üretimi ve ihracatı kesintiye uğradı. Petrol ithalatını büyük ölçüde bu bölgeden sağlayan ülkeler başta olmak üzere, pek çok ülke arz sıkıntısı ve fiyat artışlarıyla karşı karşıya kaldı.

Rusya-Ukrayna Gaz Anlaşmazlıkları: Bu kriz, sadece Ukrayna'yı değil, Ukrayna boru hatları aracılığıyla gönderilen Rus gazına bağımlı olan Doğu ve Orta Avrupa ülkelerini de etkiledi. Çatışmalar, petrol bağımlılığının jeopolitik tehlikelerini, enerji kaynaklarının ve tedarik hatlarının çeşitlendirilmesinin gerekliliğini gözler önüne serdi. Venezuela'nın Siyasi ve Ekonomik Krizi: Önemli bir petrol üreticisi ve ihracatçısı Venezuela ciddi bir siyasi ve ekonomik kriz yaşamaktadır. Venezuellanın ekonomisi ve Venezuella petrolüne bağımlı olan diğer ülkeler, ülkenin petrol ihracatındaki keskin düşüşten olumsuz etkilemiştir. Bu nedenle, herhangi bir ülkede asgari düzeydeki enerjinin güvenilir şekilde ulaştırılması, devletin ve vatandaşların güvenliğinin bir ön koşuludur (2). Sürdürülebilirlik bilinciyle hükümetler, halk ve karar vericiler, uluslararası çatışmaların enerji arzını nasıl etkilediğini daha iyi anlayabilirler. Böylece çatışmaların önüne geçerek daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir enerji geleceğini garanti altına alacak planlar uygulayabilir.

SENARYO

Enerji bağımsızlığı nedir? Neden önemlidir? Yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmak, enerji kaynaklarını çeşitlendirmek ve enerji tasarruflarını artırmak, enerji bağımsızlığına doğru giden yoldaki önemli adımlardır. Harjanne & Korhonen tarafından 2019'da yapılan bir araştırmaya göre "enerjide yenilenebilirlik, küresel veya solar kaynaklı döngüler yoluyla, enerjinin tüketildiğinden daha hızlı bir şekilde yenilendiği bir tür sistemi ifade etmektedir". (3)

SENARYO

Bu araştırmada sunulan tablolara göre, yenilenebilir enerji kaynakları çeşitlilik göstermesine ragmen, bunların enerji kaynakları içerisindeki paydası düşüktür. Yenilebilir enerji kaynaklarının her biri, enerjisini elektriğe veya ısıya dönüştürmek için özel prosedürler gerektirir. Çoğu durumda üretilen bu enerji endüstride kullanım için gereken yüksek enerji talebini karşılayamamaktadır (Naegler ve diğerleri, 2015). Ayrıca yenilenebilir enerji üretimi, yenilenemeyen malzemelerden üretilen makinelere bağımlıdır. (3) Enerji bağımsızlığı enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi bakımından değerlendirildiğinde, nükleer santraller yüksek kapasiteye sahip reaktörleri ile güvenilir ve tutarlı bir elektrik kaynağı olarak değerlendirilebilir. Bu santrallerin ömrü en az 60 yıldır. Güvenilir elektrik üretimi, bir ülkenin enerji imalatında fosil yakıtların yerini doğrudan alabilir, fosil yakıt ithalatına olan ihtiyacı azaltabilir ve enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesini teşvik edebilir. (4)

SENARYO

Öte yandan pek çok uzmana göre nükleer enerji diğer kaynaklara göre daha temiz olmasına rağmen pahalı ve zaman alıcı enerji türlerinden biridir. Nükleer enerji, plütonyum ve uranyum gibi zararlı maddeler içeren, onbinlerce yıl toksik kalan ve dikkatli ve kalıcı bir şekilde imha edilmesi gereken radyoaktif atıklar üretir. 1950'lerden beri dünyada 250.000 ton yüksek derecede radyoaktif nükleer atık birikmiştir. Tek başına Amerkada bile 90.000 metrik ton nükleer atık birikintisi bulunmaktadır. (5) Enerji tasarrufunu artırma konusunda, enerji verimliliği plan ve önlemlerini engelleyen üç ana tür bariyer bulunmaktadır: Bunlar ekonomik, kurumsal ve davranışsal bariyerlerdir. İnşaat ve ulaşım sektörlerinde enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik girişimlere ve Avrupa enerji politikalarında bu bağlamda gerçekleştirilen düzenlemelere ragmen; enerji verimliliği halen beklentilerin gerisindedir. Avrupa ülkelerinde enerji tüketimi artmaya devam etmektedir. Avrupa'nın 2018'deki enerji tüketiminin, 2020 verimlilik hedeflerinin %5, 2030 verimlilik hedeflerinin ise %22 üzerinde olduğu tespit edilmiştir (Eurostat, 2019).

SENARYO