Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ARGÜMANTASYON

ÜNİTE 1

  • Öğrencilerin Büyük Pasifik Çöp Yığınını daha iyi anlamalarını ve temizlenmesinin neuston gibi deniz canlıları üzerinde etkisi olacağını kavramalarını sağlama

ÖĞRENME KAZANIMLARI

https://www.nytimes.com/2022/05/06/science/great-pacific-garbage-patch-pollution.html

İÇERİK 1

YÖNTEM

Durum Çalışması

Basın Makaleleri

MATERYALLER

Sorular:

  • Büyük Pasifik Çöp Yığını nedir?
  • Büyük Pasifik Çöp Yığını ne kadar plastik içeriyor?
  • Mikroplastiklerin deniz yaşamı üzerindeki etkisi nedir?
  • Neuston nedir?
  • Büyük Pasifik Çöp Yığınını nerede bulabiliriz?
  • Büyük Pasifik Çöp Yığını sorununa yönelik ne gibi çözümler üretilmektedir?

İÇERİK 1

1. Makale, Büyük Pasifik Çöp Yığınındaki plastik parçalarıyla kıyaslandığında neustonların yoğunluğu hakkında hangi verileri sunmaktadır? 2. Benoit Lecomte'nin çöp yığınındaki plastik enkazı ve deniz yaşamı arasındaki ilişki hakkındaki iddasını belirleyiniz. 3. Büyük Pasifik Çöp Yığını'nın araştırmacılar tarafından yapılan tanımı, makalede kullanılan "çöp çorbası" terimini nasıl desteklemektedir? 4. Dr. Rebecca Helm, Çöp Yığınını incelemeden önce bir hipotez geliştirmiştir. Bu hipotez nedir ve Rebecca araştırmaları sonucunda elde ettiği bulgularla hipoteze nasıl bir açıklama getiriyor? 5. Okyanus Temizleme Vakfı, Büyük Pasifik Çöp Yığını'nda bulunan plastik miktarı hakkında hangi verileri sunmaktadır?

İÇERİK 1

6. Okyanus girdaplarının varlığı ve yapısı, deniz yaşamı ile plastiklerin aynı bölgelerde birikmesini nasıl açıklar? 7. Lanna Cheng, Neuston'da çalışmanın zorlukları hakkında ne tür bir iddiada bulunuyor? Bu iddiasını nasıl gerekçelendiriyor? 8. Dr. Helm’in çöp yığınından plastik atıkların temzilenmesi ve bunun neuston üzerindeki olası etkisiyle ilgili iddiası nedir? Bu iddiayı nasıl gerekçelendiriyor? 9. Laurent Lebreton, Dr. Helm'in iddiasına itiraz ediyor. Sunduğu karşı iddiayı ve bunu desteklemek için kullandığı verileri tanımlayabilir misiniz? 10. Makalenin sonlarında, okyanusa plastik girişinin durdurulmasının zorunluluğu üzerine ne tür genel bir iddia ortaya konuluyor?Bu iddia, makalede yer alan hangi verilere dayanarak açıklanıyor?

ÖNEMLİ NOKTALARIN ÖZETİ

TAHMİNİ SÜRE

60 dakika

Büyük Pasifik Çöp Yığını, Mikroplastikler, Okyanus, Neuston, Makaleler

ANAHTAR KELİMELER

Araştırmacılar, Büyük Pasifik Çöp Yığını'nın bazı bölümlerinde küçük deniz canlılarının plastik parçalarıyla eşit sayıda bulunduğunu ve bu durumun okyanus kirliliğinin temizlenmesinde önemli etkileri olabilceğini tespit etmiştir.