Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Argumentointi

YKSIKKÖ 1

  • Kykenee lukemaan graafisen asiakirjan, ymmärtämään sen tarkoituksen ja tekemään johtopäätöksiä.
  • Pystyt käyttämään näitä päätelmiä vastataksesi joihinkin kysymyksiin.

OPPIMINEN TAVOITTEET

answer thequestions

SISÄLTÖ 1

MENETELMÄ

Tapaustutkimus

Grafiikka

MATERIAALIT

Kysymykset :

  1. Miksi luulet, että Euroopan unionissa asuvat ihmiset rokotetaan enemmän kuin muualla maailmassa?
  2. Miten selitätte rokotusasteiden erot Euroopassa?
  3. Voitteko yrittää löytää erilaisia syitä, jotka saavat ihmiset jättämään rokotukset ottamatta?
  4. Onko ikä mielestänne ratkaiseva tekijä rokotuksen ottamisen valinnassa? (4. kaavio)
  5. Mikä on yleisin syy, miksi ihmiset epäröivät rokotusten ottamista? (3. kuvaaja)

SISÄLTÖ 1

SISÄLTÖ

Rokotushalukkuutta koskevan kysymyksen selvittämiseksi selvitimme ihmisten asenteita COVID-19-rokotusta kohtaan verkkokyselyllä, joka tehtiin seitsemässä Euroopan maassa edustavassa väestöotoksessa (alueen, sukupuolen, ikäryhmän ja koulutuksen suhteen). Otokseen kuului noin 1 000 vastaajaa maata kohti, ja lisäksi 500 vastaajaa Lombardian alueelta, jossa rokotukset ovat olleet erittäin yleisiä, koska odotimme, että tulokset saattaisivat poiketa muista Italian alueista. Tässä tiedonkeruun ensimmäisessä aallossa vastaajilta tiedusteltiin huolia ja uskomuksia COVID-19:stä sekä asenteita rokotuksia kohtaan ja halukkuutta rokotuksiin 2.-15. huhtikuuta 2020 välisenä aikana. Tässä pääkirjoituksessa esitämme joitakin ensimmäisiä näkemyksiä tuloksista, jotta voimme kannustaa jatkotutkimukseen ja -politiikkaan tällä alalla.

Kuten kuvioista 1 ja 2 käy ilmi, halukkuus vaihteli 62 prosentista Ranskassa noin 80 prosenttiin Tanskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Suurimmat COVID-19-rokotuksen vastustajien osuudet havaittiin Saksassa (10 %) ja Ranskassa (10 %), kun taas Ranskassa oli myös suurin ryhmä ihmisiä, jotka eivät olleet varmoja rokotuksen ottamisesta (28 %)."

SISÄLTÖ

Kaikkiaan 73,9 prosenttia 7664 osallistujasta Tanskasta, Ranskasta, Saksasta, Italiasta, Portugalista, Alankomaista ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta ilmoitti, että he olisivat halukkaita ottamaan rokotteen COVID-19:tä vastaan, jos rokote olisi saatavilla. Lisäksi 18,9 prosenttia vastaajista ilmoitti, että he eivät ole varmoja, ja 7,2 prosenttia ilmoitti, että he eivät halua saada rokotusta.

SISÄLTÖ

Halukkuus ottaa rokote COVID-19-rokotetta vastaan ikäryhmittäin ja sukupuolittain

SISÄLTÖ

YHTEENVETO TÄRKEIMMISTÄ KOHDISTA

ARVIOITU AIKATAULU

40 minuuttia

Covid-19-rokotus, tartuntatauti, rokote, rokote

AVAINSANAT

Tässä yksikössä keskitytään siihen, mikä on Covid-19 ja mahdollisuuteen saada rokote.