Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

HERNIEUWBARE ENERGIE

Het belangrijkste doel van de hernieuwbare energie (HE) is dat deze schoon en klimaatvriendelijk is. Er zijn echter discussies dat het naast de mogelijke voordelen ook enkele risico's met zich mee kan brengen. Bij nieuws over dergelijke risico's moeten mensen de bronnen van bewijs eerlijk beoordelen bij het nemen van beslissingen. Het doel van deze module is daarom om te laten zien hoe volwassenen kunnen profiteren van argumentatie, kennis denken en reflecteren op ethische principes bij het nemen van een beslissing over nieuws in de context van HE.

PARTNERVERANTWOORDELIJKBURSA ULUDAG UNIVERSITEIT

Index

1. SCENARIO

2. EENHEID 1 - Argumentatie

3. EENHEID 2 - Kennisleer

4. EENHEID 3 - Reflecteren op ethische principes

SCENARIO

Hernieuwbare energie is de energie die kan worden verkregen uit koolstofneutrale natuurlijke bronnen zoals zonlicht, wind, regen, getijden, golven en aardwarmte en die kan worden verkregen uit bronnen die op menselijke tijdschaal op natuurlijke wijze worden aangevuld.[1] Deze hulpbronnen kunnen worden vermeld als zonne-energie, windenergie, golfenergie, geothermische energie, hydraulische energie en biomassa-energie. Dit type energiebron is het tegenovergestelde van fossiele brandstoffen, die veel sneller worden verbruikt dan dat ze worden geregenereerd.Deze energiebron, die uiterst positieve aspecten heeft in vergelijking met fossiele brandstoffen, kent ook enkele risico's.

Figuur 1. Een windturbine gebouwd op vogeltrekroutes

Volgens een onderzoek door roofvogelexperts van de California Energy Commission sterven elke dag ongeveer 1.000 vogels als gevolg van windturbines in AltamontPass (Californië). Vogels kunnen de turbineschoep, de draagstructuur, bepaalde delen van de toren of gerelateerde transmissielijnen raken. Soortgelijke bevindingen zijn ook te vinden in een collectieve studie van 127 casestudies van de Duitse Vereniging voor Natuurconversie (NABU). Zelfs in windturbines alleen al in Duitsland zijn sinds 1989 169 vogels dood aangetroffen en sinds 1998 245

SCENARIO

Tabel 1. Geluidsniveau gehoord op bepaalde afstanden van de windturbineGeluidsniveau op bepaalde afstanden van de turbine (dB)

Bovendien veroorzaken windturbines geluidsoverlast en schadelijke gevolgen voor het leven. Volgens prof. Bae Myung-jin van het Sound Engineering Laboratory van de Soongsil Universiteit: “Constante blootstelling aan extreem laagfrequent geluid kan leiden tot gezondheidsproblemen bij de mens, zoals overmatige stress, gewrichtsproblemen en ademhalingsproblemen. Uit gerelateerde onderzoeksgegevens blijkt dat er veel sterfgevallen zijn. Er is melding gemaakt bij koeien die langdurig zijn blootgesteld aan laagfrequent geluid, wat ook gevolgen kan hebben voor het menselijk lichaam.” Hieronder wordt bijvoorbeeld het waargenomen geluidsniveau in decibel weergegeven, afhankelijk van het vermogen van de windturbine. De geluidsniveaus die op een bepaalde afstand van de windturbine met een vermogen van 600 kW en 2 MW worden gevoeld, worden in Tabel 1 weergegeven in decibel (dB).

SCENARIO