Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Licencia de Creative Commons PACK DUA BÁSICO by Aula Desigual is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License. Creado a partir de la obra en https://view.genial.ly/5c332137b47b536e4b39be9a/interactive-content-pack-dua-basico-aula-desigual.

HASI

Hasierako mailako plantilla

ALBISTEAK

IKASKUNTZARAKO diseinu unibertsala

IRAKASGAIA/MODULUA: Euskara- DBH3

EGILEA: mARTA senar Berastegui

PACK DUA BÁSICO by Aula Desigual is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License.Creado a partir de la obra en https://view.genial.ly/5c332137b47b536e4b39be9a/interactive-content-pack-dua-basico-aula-desigual.

Gauza asko gertatu ohi dira gure inguruan, egunero bada albisterik.. izan kirol albisteak, izan munduan gertatzen direnenak, izan kulturari dagozkionak, baita eguraldiari buruzkoak ere. Hori dela eta ikasketa egoera honen helburu ikasleek albistegi bat sortzea izango da. Horretarako, testu mota honi, albisteari alegia, dagokion ezaugarrien lanketa egingo da. Horrez gain, albistea egoki sortzeko beharrezko gramatika ezagutzak eskuratuko dituzte ikasleek. Beharrezko oinarrizko jakintza eskuratuta, ikasleak taldeka jarrita albistegi bat osatuko dute eta gainontzeko “ikusleoi” albisteak emango dizkigute zuzenean, ahoz, klasean. Honetarako hainbat jarduera egingo dituzte eta horiek aniztasunari erantzuteko beharrezko baldintzak beteko dituzte.

Berriozarberri albistegia

Zer ikasiko dugu?

Aurkezpen-audioa

Kazetariek gertakari bat azaldu nahi dutenean, 5 galderei erantzuten diete: NOR(K) - NOIZ – NON - ZER – ZERGATIK Albisteek IZENBURUA, SARRERATXOA, TESTUA eta ARGAZKIA izaten dituzte.

Jardueraren azalpena

Jarduera

Atzera

Hasiera

Hurrengoa

Aurkezpen-bideoa

Ikusizko laburpena

+ INFO

Txerta ezazu etiketa honetan ikus-entzunezko moduan egin duzun aurkezpena lagunduko duen bideo bat. Zeuk egin dezakezu, edo zure ikasleen interesarekin zerikusia duen zerbaitez balia zaitezke. IMovie-rekin sortutako adibide bat jarriko dizugu. Argi duzunean, ezaba ezazu eman dizugun informazio guztia eta sortu zure leiho pertsonalizatua. Autora Margarita Acosta Rubio

Pon aquí el nombre de la actividad. Te llevará a la página de descripción

AUDIOA

BIDEOA

IRAKURKETA ERRAZA

FUNTZIO EXEKUTIBOAK

ERRUBRIKA

KOOPERATIBOA

ALBISTEAREN ATALAK: TITULUA: Albistearen izenburua da. Gertatutakoa laburbiltzen du eta letra lodiz idazten da. Batzuetan, tituluak azpitituluak ditu, albisteari buruzko datu gehiagorekin. AZPITITULUAK: Funtsezko jakingarri guztiak biltzen dituzte: 5Wak. Azpitituluak irakurrita, oinarrizko informazio guztia jasotzen da. GORPUTZA: Albistea zehazki kontatzen duen testua da. Erredakzioak gertaerari buruz dituen datu guztiak ematen ditu. Gertatutakoaren berri zehatza jakin nahi duen irakurleak bakarrik irakurriko dituen gorabeherak eta sekuentziak biltzen ditu. FITXAK: Informazio osagarria ematen ahal duten datuak biltzen dituzte. Gertaeren aurrekariak jasotzen dituzte, irakurlea kokatzeko. ZATIDURA: Albistearen alderdi osagarri bat jasotzen du.

Jardueraren azalpena

Jarduera

Atzera

Jatorrizko informazioa

Hasiera

Egin klik ikono bakoitzean informazioa eskuratzeko. Orrialde honetara itzultzeko, egin klik orrialde bakoitzean, goiko ezkerraldean, aurkituko duzun jarduera-ikurrean.

Eskuinean eskaintzen diren beste edozein aukera erabili informazio gehiago nahi izanez gero.

Audioa

Jarduera

Atzera

Hasiera

Bideo informatiboa

Lortu informazioa ikus-entzunezkoen bidez

Bideo honetan informazio hau jaso ahal izango duzu...

Bideoa

+ INFO

Jarduera

Atzera

Hasiera

Kazetaritza-testuak: albistea eta kronika Informazio gehiena albiste eta kronika moduan biltzen da. Egunkarietan era bietakoak aurki badaitezke ere, kronikak, agian, maizago erabiltzen dira aldizkarietan. Azter dezagun, bada, bien arteko antzekotasunak eta desberdintasunak zertan diren.

Irakurketa erraza

Jarduera

Atzera

Hasiera

ALBISTEAAldizkarietako albisteek egunkarietakoek baino epe luzeagoan izan ohi dute gaurkotasuna.Albistea hartzailearentzat interesgarri gerta daitekeen gertakizunen baten berri ematen duen prentsa-artikulua dugu.Berau dugu kazetaritza-testuen oinarria: bere luze-Iaburrean, aurreko unitatean esan bezala, oinarrizko nork? / zerk?, nor? / zer?, noiz?, non?, nola? eta zergatik? galderei erantzutera bideratuta dago.Puntu honetara heldurik, aipagarria da helburuak eraginda zein alde handia da. Literatur kontakizun eta albiste bateko kontakizun baten egituren artean: albisteetan, esan dugu lehenago ere, garrantzitsuena hasieran dator beti, informatzea -Iabur, zehatz eta argi informatzea- baitu helburu; literatur kontakizunetan, ordea, interesa testu osoan zehar mantentzen da.Albistearen beste ezaugarri bat objektibotasuna dugu. Inon nabarmentzen bada objektibotasuna, testu-era hauetan da zeinetan, gertakarian parte hartu edo lekuko direnen iritziez gain, ez baita bestelako iritzirik jasoko ez zuzenean, ez zeharka (modalizatzaileen bidez).

Albistea nola sortzen den jakiteko lan egiteko modu ezberdinak erabiliko ditugu, guztietan gure parte-hartze aktiboa beharrezkoa izango duzue, eta ikasleen ahalegin handiena erabakiorra izango da emaitza ahalik eta errealenak lortu ahal izateko. Horretarako: 1.- Lehen fasean, guztiok ELKARREKIN lan egingo dugu. Zer dakigun albisteen inguruan, zer entzun dugun albisteez, aurretik albisteren bat idatzi ala ahoz azaldu dugun ... azaleratuko dugu. 2.- Bigarren fasean, BIKOTEKA lan egingo dugu. Talde bakoitzak albisteen egitura aztertuko du, baita albiste ereduak kontuan izanda ere. 3.- Hirugarren fasean, BANAKA lan egingo dugu. Ikasleek albiste bat sortu beharko dute. Horretarako, gai baten inguruko informazioa bilatu eta aukeratu beharko dute, baita aurretik albisteen inguruan landutako guztia kontuan izan ere. 4.- Laugarren fasean, BANAKA lan egingo dugu. Ikasle bakoitzak sortutako albistea gainerako ikasleei ahoz azalduko die, ikasleek entzundako albistearen inguruan galderak egin ditzaketelarik.

Kooperatiboa

Jarduera

Atzera

Hasiera

Funtzio exekutiboak - ADIBIDEAK

Jarduera

Atzera

Hasiera

Errubrika

Jarduera

Atzera

Hasiera