Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

El Delta de l'ebre

Noms: Martina Martiañez Carla MartiañezLara RosetCurs: 2023/2024Classe: 1r BData: 18/3/24

ÍNDEX

Evolució del Delta de l'Ebre

Què ès el Delta de l'Ebre?

El canvi climàtic del Delta

Què li espera al Delta?

El principal problema del Delta, els sediments

Les mesures que es prenen per frenar el canvi

Propostes de millora

Conclusions

Webgrafia

10

Final i agraiments

1. EVOLUCIÓ DEL DELTA DE L'EBRE

-Segle XVIII - Continua creixent cap al nord-est, tot i obrir-se una nova desembocadura a l'est -1749 - Es ven can es tanquen les goles del nord 1 el Delta avança cap a l'est reforçant la nova desembocadura -XX - Trobem un Delta semblant a l'actual , amb les puntes ben formades i la desembocadura molt avanç,a da en direcció est.-1990 - Ja es veu el Delta actual, en que s'obre l'actual desembocadura - el Galatxo- i es tanca 'anterior, i això ocasionada una erosió de la punta est del Delta

1.EVOLUCIÓ DEL DELTA DE L'EBRE

-4000 a.C - Va començar sent una punxa petita -Segle VI - Va avançar formant un lòbul en direcció sud-est -Segle XI - El Delta obre una nova desembocadura en direcció nord -Houdius 1580 - Ha crescut cap al nord-est, mentre que cap al sud es trenca l'anterior desembocadura i comença a creixer ràpidament la punta de la Banya

2.QUÈ éS EL DELTA DE L'EBRE?

És una comarca del Sud de Catalunya que ha anat evolucionant a causa dels sediments. La major part del delta està rodejada d'aigua i de camps amb arrossars.

Gràfica de precipitacions al Delta

-El dur temporal marítim Glòria al 2020 trencà la barra de sorra de l’Illa de Buda, fet que provocà l’entrada d’aigua marina a la llacuna amb una afectació directa a la població piscícola. Més de 2.300 hectàrees d’arrossars s’inundaren

-L’increment del nivell del mar s’està accelerant a causa del desgel dels pols i a l’augment de la temperatura marina.

-Les dades de l’Observatori Meteorològic de l’Ebre a Roquetes mostrem la diferència (anomalia) dels valors de Temperatura i Precipitació des del 1950 al 2019

-Les dades ens indiquen que les precipitacions disminuiran, el nivell del mar augmentarà i les temperatures pujaran

3.EL CANVI CLIMÀTIC DEL DELTA

-La temperatura mitjana anual augmentarà fins a 3 ºC en l’escenari d’emissions més pessimista. -L’increment de la T màxima és major que el de la T mínima. -Els majors increments de temperatura són a la tardor (allargament de les condicions estiuenques) i a l’estiu. -També s’incrementen el nombre de dies càlids i de dies tòrrids, mentre disminueixen els dies de glaçada. De fet, al litoral, desapareixeran les glaçades.

4.QUÈ LI ESPERA AL DELTA?

-Evolució incerta de la precipitació total anual, si bé disminuirà en l’escenari d’emissions més pessimista. -Disminució molt important de la pluja a l’estiu, entre el 18 i el 26% menys.-El nombre de dies amb precipitació feble disminueix considerablement arreu, mentre que a les Terres de l’Ebre augmentaran els dies amb precipitació superior a 50 mm. -Les sequeres seran molt més intenses, especialment a la zona litoral i prelitoral.

-La reducció, recàrrega dels aqüífers i de l’aigua generada a la conca: 18.217 hm³/any a partir de la sèrie 1940-1986 16.448,1 hm³/any a partir de la sèrie 1940-2006 14.623,3 hm³/any a partir de la sèrie 1980-2006.

-El sediment és un material sòlid acumulat sobre la superfície terrestre (litosfera) derivat de les accions de fenòmens i processos que actuen a l'atmosfera, a la hidrosfera i a la biosfera.

5.EL PRINCIPAL PROBLEMA DEL DELTA, ELS SEDIMENTS

-Apostar per una base econòmica que premiï la qualitat davant la quantitat en tots els sectors productius: agricultura i pesca de qualitat.

-Reduir la vulnerabilitat i assegurar la perdurabilitat tant del medi físic i natural com del medi socioeconòmic que sustenta el Delta.

-Aconseguir l’equilibri i el consens necessaris entre els diversos interessos i les diferents visions existents al Delta.

-Implicar activament tots els actors socials i econòmics, i totes les administracions involucrades, en el desenvolupament sostenible del territori.

6.quines mesures s'estan aplicant per frenar el canvi climÀtic

-La prova d'injecció sediments a la xarxa de canals del reg. - Obrir les comportes del fons dels embassaments - Portar sediments des de Riba -Roig - - Evita llençar els residus al mar posar-les a les papereres contes ponents. - Fer guies turístiques per les zones contaminades, per conscienciar a la gent. •Que es publiqués una notícia al diari d'una investigació dels animals del delta de l'Ebre per consenciar a la gent del aninals que estan en perill d'extinció. - Posar més normes i restriccions el delta.

7.PROPOSTES DE MILLORA

8.Conclusions

Aquest genially es tracta sobre un treball del Delta de l'Ebre

- Lara -Martina M. -Carla

Hem après:

  1. La evolució del Delta
  2. . Els problemes que te el Delta
  3. Les mesures que s'estan aplicant
  4. Els problemes que li espera
  5. Propostes per evitar-ho

https://climadeltaebre.cat/es/els-reptes-i-les-solucions/

https://climadeltaebre.cat/es/les-projeccions-climatiques/

https://climadeltaebre.cat/es/el-canvi-climatic-al-delta-de-lebre/

https://climadeltaebre.cat/es/que-es-el-delta-de-lebre/

https://climadeltaebre.cat/es/

9.WEBGRAFIA

Moltes gràcies!