Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

trivial

BAŞLA!

BAI - Botlar ve Yapay Zeka

BİLGİNİZİ ZORLAYIN VE TÜM RENKLİ PARÇALARI ALIN!

Proje Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle finanse edildi. Proje sonuçları yalnızca yazarların görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

TÜM PARÇALARI ALIN

Bakalım Robotların ve Yapay Zekanın yeni çalışma ortamlarındaki etkileri hakkında ne kadar bilginiz var! Bu trivia oyununu kazanmak için soruları yanıtlayın ve dairenin tüm kısımları tamamlayın. Konular ise şunlar:

Yapay zeka tarihi ve evrimi

Yeni iş profilleri

Görev değişiklikleri

Kişilerarası becerileri

Artılar ve eksiler

Gerçek hayat hikayeleri

Hadi, başla!

SORU 1/3 - Yapay zekanın tarihi ve evrimi

SORU 1/3 - Yapay zekanın tarihi ve evrimi

Açıklama

Sanayi Devrimi büyük fabrikalara yönelmeye yol açtı. Tekstil, buhar makinesi, demir üretimi, tarım, gıda mühendisliği, ulaştırma gibi sektörler bu dönemde önemli değişimlere uğradı.

SORU 2/3 - Yapay zekanın tarihi ve evrimi

SORU 2/3 - Yapay zekanın tarihi ve evrimi

Açıklama

Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi, Endüstri 4.0 sırasında oluşturulan teknolojilerdir. İçgörü elde etmemizi, görünürlüğü ve öngörülebilirliği geliştirmemizi, operasyonları ve iş süreçlerini otomatikleştirmemizi sağlarlar.

SORU 3/3 - Yapay zekanın tarihi ve evrimi

SORU 3/3 - Yapay zekanın tarihi ve evrimi

Açıklama

Endüstri 4.0, akıllı üretim, akıllı hizmet ve akıllı enerji olmak üzere üç bölümden oluşan akıllı fabrika konseptini içermektedir. Akıllı üretim, operatörler, makineler ve araçlar arasındaki işbirliğini kolaylaştırmak için yeni üretim teknolojilerinden yararlanır. Akıllı hizmet, sistemlerin, tedarikçilerin, müşterilerin ve şirketlerin dış yapılarla entegrasyonunu sağlamak için BT altyapılarını ve tekniklerini entegre eder. Akıllı enerji, daha verimli sistemler oluşturmaktan ve enerji israfını azaltmaktan sorumludur.

TEBRİKLER!

Pembe parçayı kazandın.

SORU 1/3 - Yeni iş profilleri

SORU 1/3 - Yeni iş profilleri

Açıklama

Yapay zeka destekli robotlar tekrarlayan ve sıkıcı görevleri otomatik hale getirebilir. Bu, yaratıcı profesyonellere eleştirel düşünme, yaratıcılık ve yenilik gerektiren daha önemli görevlere odaklanmaları için zaman kazandırır.

YENİ İŞ PROFİLLERİ - SORU 2/3

SORU 2/3 - YENİ İŞ PROFİLLERİ

Açıklama

Yapay zeka botunun entegrasyonu, otomasyon uzmanları, sohbet botu geliştiricileri ve veri analistleri gibi yeni profillere olan talebi artırdı.

SORU 3/3 - YENİ İŞ PROFİLLERİ

SORU 3/3 - YENİ İŞ PROFİLLERİ

Açıklama

İş yerlerine yapay zeka botları entegre etmek, tüm beceri düzeyleri ve endüstri sektörlerindeki çalışanları etkiler ve bu teknolojinin çalışanları nasıl etkileyeceğini ve nasıl adil ve eşit bir şekilde uygulanabileceğini düşünmek önemlidir.

TEBRİKLER!

Mavi parçayı kazandınız.

SORU 1/3 - Görev değişiklikleri

SORU 1/3 - Görev değişiklikleri

Açıklama

İşyerine yapay zeka botlarını dahil etmek, belirli görevlerin nasıl yapıldığını değiştirir. Yapay zeka teknolojisi kullanarak tekrarlayan görevlerin otomatikleştirilmesi, bir görevi tamamlamak için gereken zamanı ve çabayı azaltarak doğruluğu ve verimliliği artırır. Ayrıca, yapay zeka teknolojisi yönetme ve çalışma becerilerini gerektiren yeni iş rolleri ve sorumluluklar yaratır.

SORU 2/3 - GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

SORU 2/3 - GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Açıklama

Yapay zekanın entegrasyonu, insan ve makine yetkinliklerini birleştiren daha fazla karmaşık iş rollerine yol açacaktır. Ancak liderlik, empati, yaratıcılık ve değerlendirme gibi belirli beceriler sadece insanlara ait olmaya devam edecektir. Bunun yanı sıra, işlemler gerçekleştirme, tekrarlama, tahmin etme ve uyum sağlama gibi bazı görevler zaten sadece makineler tarafından gerçekleştirilebilir. Eğitim, açıklama ve bakım gibi bazı görevler ise insanlar ve makineler tarafından ortaklaşa gerçekleştirilir. Yapay zeka da dahil olmak üzere daha ileri teknolojik gelişmeler, insanlar ve makineler arasındaki görev bölümünü etkilemeye devam edecektir.

SORU 3/3 - GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

SORU 3/3 - GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Açıklama

İşyerinde AI botlarının entegrasyonu, görevlerin nasıl yapıldığı konusunda değişikliklere yol açtı; artık tekrarlayan görevler insanlar yerine AI teknolojisi tarafından gerçekleştiriliyor. Ayrıca, AI çeşitli süreçlerin doğruluğunu ve verimliliğini artırdı; müşteri hizmetleri, imalat ve veri analizi gibi. Otomasyon, görevleri tamamlamak için gereken zamanı ve çabayı azaltarak verimliliği artırırken, AI kullanımı aynı zamanda AI teknolojisinin yönetimi ve kullanımında beceriler gerektiren yeni iş rolleri ve sorumluluklar yaratabilir.

TEBRİKLER!

Sarı parçayı kazandınız.

SORU 1/3 - KİŞİLERARASI BECERİLER

SORU 1/3 - KİŞİLERARASI BECERİLER

Açıklama

Sert becerilerin aksine, yumuşak beceriler eğitim, pratik ve geri bildirim yoluyla öğrenilebilir ve geliştirilebilir. Bu beceriler doğuştan gelmez ve geliştirmek için çaba gerektirir. Eğitim kursları, atölye çalışmaları, okuma materyalleri ve becerileri farklı durumlarda uygulamak, yumuşak becerileri geliştirmeye katkıda bulunabilir. Ayrıca, diğerlerinden geri bildirim almak, geliştirilmesi gereken alanları belirlemede yardımcı olabilir.

SORU 2/3 - İLETİŞİM BECERİLERİ

SORU 2/3 - KİŞİLERARASI BECERİLER

Açıklama

Yaratıcılık ve beyin fırtınası, fikir üretmek ve etkili çözümler bulmak için temel becerilerdir, zaman yönetimi ise daha çok genel bir yönetim becerisidir, süreci kolaylaştırabilir ancak problem çözme ve karar verme sürecinin içsel bir parçası değildir.

SORU 3/3 - KİŞİLERARASI BECERİLER

SORU 3/3 - KİŞİLERARASI BECERİLER

Açıklama

Bu ifade, çabaya ve deneyime dayanarak öğrenme ve gelişme yeteneğine inanmayı temsil eden bir büyüme odaklı düşünceyi gösteriyor.

TEBRİKLER!

Yeşil parçayı kazandın.

SORU 1/3 - Artılar ve Eksiler

SORU 1/3 - Artılar ve Eksiler

Açıklama

Yapay zeka işyerinde birçok avantaja sahiptir, insan hatalarının önlenmesi, maliyet tasarrufu ve yeni iş fırsatlarının yaratılması gibi. Öte yandan, iş kaybı ve Siber saldırılara karşı savunmasız olma gibi dezavantajları vardır.

SORU 2/3 - AVANTAJLAR & DEZAVANTAJLAR

SORU 2/3 - ARTILAR & EKSİLER

Açıklama

Yapay zeka insan duygularını ve yaratıcılığını asla yerine koyamaz.

SORU 3/3 - ARTILAR & EKSİLER

Boşluğu doldur.

SORU 3/3 - ARTILAR & EKSİLER

Açıklama

AI botlar önceden insanlar tarafından yapılan rutin veya tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilir.

TEBRİKLER!

Turuncu parçayı kazandınız.

SORU 1/3 - GERÇEK HAYAT HİKAYELERİ

SORU 1/3 - GERÇEK HAYAT HİKAYELERİ

Açıklama

Hastalar, ihtiyaç duyduklarında tıbbi yardıma anında erişebiliyorlar, bunu 7/24 erişilebilirlik sayesinde sağlıyoruz. Ayrıca, bazı hastalar insan yardımını takdir ederken, diğerleri bilgilerini gizli tutmayı tercih ediyor. Hastalar, sohbet robotlarının yargılayıcı olmayan ve insan olmayan olarak algılandığı için, cinsel yolla bulaşan hastalıkların test edilmesi, ruh sağlığı endişeleri ve cinsel istismar deneyimleri gibi hassas tıbbi bilgileri paylaşmaktan daha rahat hissediyorlar.

SORU 2/3 - GERÇEK HAYAT HİKAYELERİ

SORU 2/3 - GERÇEK HAYAT HİKAYELERİ

Açıklama

Slovenya finans sektöründen yapılan bir vaka çalışması, genellikle maliyet verimliliği ve çalışan refahına odaklanıldığını gösteriyor. Sunulan vaka, seyahat maliyetlerini azaltma, kira maliyetlerini potansiyel olarak düşürme ve esnek bir çalışma ortamı oluşturma gibi şirketin hedeflerini vurguluyor. Hibrit bir ortamın sosyal faydaları olabilirken, asıl odak maliyet azaltma ve çalışan refahı gibi finansal en iyi uygulamalarla uyumlu olmakta, artan sosyal etkileşime odaklanmak yerine, hibrit bir modelde zor olabilecek.

SORU 3/3 - GERÇEK HAYAT HİKAYELERİ

SORU 3/3 - GERÇEK HAYAT HİKAYELERİ

Açıklama

Kursta sunulan vaka çalışmalarında gösterildiği gibi, yapay zeka tabanlı sistemlerin ve araçların başarılı bir şekilde uygulanması, yanında çalışanın niteliklerini ve eğitim süreçlerini gerektirir.

TEBRİKLER!

Mor parçayı kazandınız.

BravO, HARİKA İŞ ÇIKARDIN!

Triviayı oynadığın için teşekkürler! Umuyoruz beğenmişsindir ve Botlar ve umuyoruz ki Yapay Zeka hakkında daha fazla şey öğrenirsin!

Web sitemizi daha fazla bilgi için kontrol edin.

Proje, Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle finanse edilmiştir. Projelerin sonuçları sadece yazarların görüşlerini yansıtmakta olup, Komisyon, içerdiği bilgilerin kullanımından sorumlu tutulamaz.