Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

kviz

začni

BAI - Boti & UI

preverite svoje znanje in osvojite vse barvne dele kroga!

PROJEKT JE FINANCIRAN S STRANI EVROPSKE KOMISIJE. REZULTATI PROJEKTA ODRAŽAJO LE STALIŠČA AVTORJEV, ZATO KOMISIJA NE MORE BITI ODGOVORNA ZA KAKRŠNO KOLI UPORABO NAVEDENIH PODATKOV.

osvojite vse barve

Poglejmo, koliko poznate vpliv robotov in umetne inteligence v novih delovnih okoljih!Odgovorite na vprašanja in osvojite vse barvne dele kroga, da zmagate kviz. Teme so:

zgodovina in razvoj UI

NOVI PROFILI DELOVNIH MEST

SPREMEMBE NALOG

Medosebne spretnosti

prednosti in slabosti

primeri iz resnišnega življenja

gremo

vprašanje 1/3 - zgodovina in razvoj UI

vprašanje 1/3 - zgodovina in razvoj UI

Razlaga

Industrijska revolucija je povzročila prehod na velike tovarne. V tem obdobju so se močno spremenili sektorji, kot so tekstil, parni stroj, proizvodnja železa, kmetijstvo, živilski inženiring in promet.

vprašanje 2/3 - zgodovina in razvoj UI

vprašanje 2/3 - zgodovina in razvoj UI

Razlaga

Umetna inteligenca in strojno učenje sta tehnologiji, ki sta nastali v Industriji 4.0. Omogočata nam pridobivanje vpogledov, izboljšanje vidljivosti in predvidljivosti ter avtomatizacijo operacij in poslovnih procesov.

vprašanje 3/3 - zgodovina in razvoj UI

vprašanje 3/3 - zgodovina in razvoj UI

Razlaga

Industrija 4.0 vključuje koncept pametne proizvodnje, ki jo sestavljajo trije deli: pametna izdelava, pametne storitve in pametna energija. Pametna izdelava uporablja nove proizvodne tehnologije za lažje sodelovanje med operaterji, stroji in orodji. Pametne storitve združujejo IT-infrastrukture in tehnike, ki omogočajo povezovanje sistemov, dobaviteljev, strank in podjetij z zunanjimi strukturami. Pametna energija je odgovorna za ustvarjanje učinkovitejših sistemov in zmanjševanje izgube energije.

ČESTITAMO!

Osvojili ste rožnato barvo!

vprašanje 1/3 - novi profili delovnih mest

vprašanje 1/3 - novi profili delovnih mest

Razlaga

Roboti z umetno inteligenco lahko avtomatizirajo ponavljajoča se in dolgočasna opravila. Ustvarjalnim strokovnjakom se tako sprosti čas, da se lahko osredotočijo na pomembnejše naloge, ki zahtevajo kritično razmišljanje, ustvarjalnost in inovativnost.

vprašanje 2/3 - novi profili delovnih mest

vprašanje 2/3 - novi profili delovnih mest

Razlaga

Vključitev botov z umetno inteligenco je povzročila povpraševanje po novih profilih, kot so strokovnjaki za avtomatizacijo, razvijalci chatbotov in podatkovni analitiki.

vprašanje 3/3 - novi profili delovnih mest

vprašanje 3/3 - novi profili delovnih mest

Razlaga

Vključevanje robotov z umetno inteligenco v delovna mesta vpliva na delavce na vseh ravneh znanja in v vseh industrijskih sektorjih, zato je pomembno razmisliti, kako bo ta tehnologija vplivala na delavce ter kako jo je mogoče izvajati pravično in enakopravno.

ČESTITAMO!

Osvojili ste modro barvo!

vprašanje 1/3 - SPREMEMBE NALOG

vprašanje 1/3 - SPREMEMBE NALOG

Razlaga

Vključevanje robotov z umetno inteligenco v delovno okolje spremeni način izvajanja določenih nalog. Avtomatizacija ponavljajočih se opravil z uporabo tehnologije umetne inteligence izboljša natančnost in učinkovitost, saj zmanjša čas in napor, ki sta potrebna za dokončanje naloge. Ustvarja tudi nove delovne vloge in odgovornosti, ki zahtevajo znanja in spretnosti za upravljanje in delo s tehnologijo umetne inteligence.

vprašanje 2/3 - SPREMEMBE NALOG

vprašanje 2/3 - SPREMEMBE NALOG

Razlaga

Z vključevanjem umetne inteligence bo nastalo več hibridnih delovnih mest, ki bodo združevala človeške in strojne kompetence. Vendar pa bodo nekatere veščine, kot so vodenje, empatija, ustvarjalnost in ocenjevanje, ostale izključno človeške. Nasprotno pa lahko nekatere naloge, kot so izvajanje transakcij, ponavljanje, napovedovanje in prilagajanje, že zdaj opravljajo izključno stroji. Nekatere naloge opravljajo ljudje in stroji skupaj, na primer usposabljanje, pojasnjevanje in vzdrževanje. Nadaljnji tehnološki napredek, vključno z umetno inteligenco, bo še naprej vplival na delitev nalog med ljudmi in stroji.

vprašanje 3/3 - spremembe nalog

vprašanje 3/3 - SPREMEMBE NALOG

Razlaga

Vključevanje robotov z umetno inteligenco na delovnem mestu je privedlo do sprememb v načinu izvajanja nalog, vključno z avtomatizacijo ponavljajočih se opravil, ki jih zdaj namesto ljudi opravlja tehnologija umetne inteligence. Poleg tega je umetna inteligenca izboljšala natančnost in učinkovitost različnih procesov, kot so storitve za stranke, proizvodnja in analiza podatkov. Avtomatizacija povečuje učinkovitost, saj zmanjšuje čas in napor, ki sta potrebna za dokončanje nalog, uporaba UI pa lahko ustvari tudi nove delovne vloge in odgovornosti, ki zahtevajo spretnosti na področju upravljanja in uporabe tehnologije UI.

ČESTITAMO!

Osvojili ste tudi rumeni barvni kos!

Vprašanje 1/3 - Medosebne spretnosti

vprašanje 1/3 - Medosebne spretnosti

Razlaga

V nasprotju s trdimi veščinami se lahko mehkih veščin naučite in jih izboljšate z usposabljanjem, treningom in povratnimi informacijami. Te spretnosti niso prirojene in za njihov razvoj je potreben trud. K izboljšanju mehkih veščin lahko prispevajo tečaji usposabljanja, delavnice, branje gradiva in praktično izvajanje veščin v različnih situacijah. Poleg tega lahko prejemanje povratnih informacij od drugih pomaga opredeliti področja, ki jih je treba izboljšati.

vprašanje 2/3 - Medosebne spretnosti

vprašanje 2/3 - Medosebne spretnosti

Razlaga

Ustvarjalnost in viharjenje možganov sta ključni veščini za ustvarjanje idej in iskanje učinkovitih rešitev, medtem ko je upravljanje časa bolj splošna upravljavska veščina, ki lahko olajša proces, vendar ni bistvena za reševanje problemov in sprejemanje odločitev.

vprašanje 3/3 - Medosebne spretnosti

vprašanje 3/3 - Medosebne spretnosti

Razlaga

Ta izjava kaže na razvojno miselnost, za katero je značilno prepričanje o sposobnosti učenja in razvoja s pomočjo truda in izkušenj.

ČESTITAMO!

Osvojili ste zeleni del kroga!

vprašanje 1/3 - prednosti in slabosti

vprašanje 1/3 - prednosti in slabosti

Razlaga

Umetna inteligenca ima na delovnem mestu več prednosti, med drugim preprečuje človeške napake, zmanjšuje stroške in ustvarja nove priložnosti za delo. Po drugi strani pa ima tudi slabosti, kot sta izguba delovnih mest in ranljivost za kibernetske napade.

vprašanje 2/3 - prednosti in slabosti

vprašanje 2/3 - prednosti in slabosti

Razlaga

UI ne more nadomestiti človeških čustev in ustvarjalnosti.

vprašanje 3/3 - prednosti in slabosti

Dopolnite.

vprašanje 3/3 - prednosti in slabosti

Razlaga

Roboti z umetno inteligenco lahko avtomatizirajo rutinska ali ponavljajoča se opravila, ki so jih prej opravljali ljudje.

ČESTITAMO!

Osvojili ste oranžno barvo!

vprašanje 1/3 - primeri iz resnišnega življenja

vprašanje 1/3 - primeri iz resnišnega življenja

Razlaga

Pacienti imajo takojšen dostop do zdravniške pomoči, kadar koli jo potrebujejo, saj je na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Poleg tega nekateri pacienti cenijo pomoč človeka, drugi pa raje ohranijo zasebnost svojih podatkov. Pacienti lažje delijo občutljive zdravstvene informacije, kot so testiranje na spolno prenosljive bolezni, skrbi glede duševnega zdravja in izkušnje s spolno zlorabo, saj klepetalni roboti veljajo za neobsojajoče in nečloveške.

vprašanje 2/3 - primeri iz resnišnega življenja

vprašanje 2/3 - primeri iz resnišnega življenja

Razlaga

Kot kaže študija primera iz slovenskega finančnega sektorja, je poudarek pogosto na stroškovni učinkovitosti in dobrem počutju zaposlenih. V predstavljenem primeru so izpostavljeni cilji podjetja, ki so zmanjšanje potnih stroškov, morebitno znižanje najemnine in ustvarjanje prožnega delovnega okolja. Čeprav ima lahko hibridno okolje družbene koristi, je glavni poudarek skladen z najboljšimi praksami na finančnem področju: zmanjšanje stroškov in dobro počutje zaposlenih, ne pa večja socialna interakcija, ki je lahko v hibridnem modelu izziv.

vprašanje 3/3 - primeri iz resnišnega življenja

vprašanje 3/3 - primeri iz resnišnega življenja

Razlaga

Kot je razvidno iz študij primerov, predstavljenih na tečaju, je za uspešno izvajanje sistemov in orodij, ki temeljijo na umetni inteligenci, potrebna spremljajoča usposobljenost in usposabljanje zaposlenih.

ČESTITAMO!

Osvojili ste še zadnjo, vijolično, barvo!

Odlično opravljeno!

Zahvaljujemo se vam, da ste rešili kviz! Upamo, da vam je bil všeč in da ste izvedeli več o robotih in umetni inteligenci!

Za več informacij obiščite našo spletno stran

PROJEKT JE FINANCIRAN S STRANI EVROPSKE KOMISIJE. REZULTATI PROJEKTA ODRAŽAJO LE STALIŠČAAVTORJEV, ZATO KOMISIJA NE MORE BITI ODGOVORNA ZA KAKRŠNO KOLI UPORABO NAVEDENIH PODATKOV.