Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Habitus mora biti NAŠ in odražati NAS.

Na naši šoli se res veliko dogaja, vsega preprosto ne moremo zajeti, je pa Habitus vseeno zrcalo vseh nas.Pri tej številki iskrena hvala Romani Jerkovič, ki poganja in oblikuje vizualno vrhunski časopis, hvala sodelavcem in dijakom za prispevke, hvala Tjaši Gselman za pomoč pri lektoriranju.

Zavedam se, da šolski časopis ne more biti delo samo enega ali dveh mentorjev, nekaj entuziastičnih učiteljev ter nekaj »pridnih« dijakov. Ker potem časopis ni časopis vseh. Zato bi bila vesela novih sodelovcev. Vabim urednika ali nekaj njih z idejami, samostojnostjo, samoiniciativnostjo, karizmo, z vizijo, kakšen časopis si zasluži naša šolo. Habitus mora biti NAŠ in odražati NAS.

Zanimivo je opazovati prispevke, ki nastanejo v določenem obdobju. Odslikavajo neko obdobje in čas, dijake, učitelje, pa tudi zunanje okoliščine, politično in družbeno situacijo. V času pandemije se je kljub ujetosti v domače okolje kazala neverjetna kreativnost dijakov in učiteljev, današnji prispevki pa spet kažejo na »normalnost«.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tatjana Štok Plej

HABITUS 8, marec 2024

Foto: Alja MIhalj