Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

SAMOBILITZA'T

Dunia el Machoudi

Índex

INFOGRAFIA

MAPA COMPONENTS

GRÀFIC DE DADES

REPÚBLICA DE LA BROSSA

OBRA D'ART

ECONOMIA CIRCULAR

01

INFOGRAFIA

INFOGRAFIA

INTRODUCCIÓ

OBJECTIUS:--> Nous hàbits de consum i de gestió de residus.--> Hàbits de consum conscient.--> Promoure la prevenció, la reutilització i el reciclatge d’aparells electrònics, especialment de telèfons mòbils.

02

gràfic de dades

GRÀFIC DE DADES

XIFRES DEL MÒBILS

Gràfic dels dispositius de la llar

03

obra d'art

PENSATIU

OBRA D'ART

Relacionada amb els mòbils

Mounou Désiré Koffi

OBRA D'ART

Relacionada amb els mòbils

Importància de l'obra d'art

  1. Reflexió sobre el consum excessiu.
  2. País en desenvolupament.
  3. Extració i fabricació.
  4. Realitat entre treballadors i consumidors.

04

mapa de components

COMPONENTS DEL MOBIL

02

03

pANTALLA

CIRCUIT

FUNDA

01

Sodi (hàlit)MercuriPotassiEstany

OrNíquelSiliciArsènicColtàn

TitaniAluminiMagnesiWolfami

MAPA COMPONENTS

RDC, Uganda, Ruanda, Nigeria, Brasil, Etiopía, China,...

75

Elements de la taula periòdica

Location 3

Location 3

Location 3

Location 3

Location 3

Location 3

Location 3

05

república de la brossa

REPÚBLICA DE LA BROSSA

UNA SEGONA VIDA

· Arribada d’aparells electrònics al port⬇ · Repartició d’aparells electrònics⬇ · Agbogbloshie⬇ · Repartició de residus⬇ · Venta de materials recuperats

06

economia circular

Explicació

L'economia circular en el context dels dispositius mòbils es refereix a un enfocament sostenible per a la producció, ús i disposició d'aquests dispositius, amb l'objectiu de reduir el desaprofitament i promoure la reutilització, el reciclatge i la renovació dels recursos.

ECONOMIA CIRCULAR

ECONOMIA CIRCULAR

EXTREURE

REFINAR

FABRICAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed dia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed dia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed dia

ENSAMBLAR

PRODUCTE

RESIDUS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed dia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed dia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed dia

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ