Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

PORTES OBERTES 2024

AVUI XERRAREM DE:

OFERTA FORMATIVA

L'INSTITUT

AULA DE GRUP

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

SORTIDES ESCOLARS

ACTIVITATS DE CENTRE

LA FIGURA DEL TUTOR

L'EQUIP D'ORIENTACIÓ I SUPORT

LA BASE DE TOT: 1r d'ESO

AFA

ACTIVITATS D'ACOLLIDA

PROJECTES DE CENTRE

 • Centre educatiu creat l’any 1919
 • Comunitat Educativa

EL NOSTRE INSTITUT

OFERTA FORMATIVA

batxillerat formació professional

eso aules ueeco

Auxiliars de Conversa

projectes DE CENTRE

RàtiosEspais Atenció

TEATRE

TOTAL 30 h

EDUCACIó FISICA (3 H)GEOGRAFIA I HISTORIA (3 H)LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA (3 H)MATEMATIQUES (4 H)LLENGUA CATALANA I LITERATURA (3 H)LLENGUA ESTRANGERA (3 H)RELIGIO/ATENCIO EDUCATIVA (1 H)BIOLOGIA I GEOLOGIA (3 H)MÚSICA (3 H)TUTORIA (2 H)OPTATIVES (2H)CONSUM RESPONSABLECOOPERACIó I SERVEIS A LA COMUNITATCULTURA CLÀSSICA IIGUALTAT DE GÈNERERECURSOS DIGITALS ISEGONA LLENGUA ESTRANGERA (ALEMANY/FRANCÈS)

LA BASE DE TOT: 1r d'eso (lomloe)

 • Aula fixa
 • Disposen d’una agenda digital per anotar deures, exàmens i treballs
 • Chromebook
 • Altres aules específiques: laboratoris, aules d’informàtica, tecnologia.
 • Biblioteca.
 • Poliesportiu

aula DE GRUP

ACTIVITATS D'ACOLLIDA

Amb Bona Lletra

FIRA DE LA CIÈNCIA

TALLERS I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

LA FIGURA DEL TUTOR I TUTORA

 • Canalitza les relacions entre alumnat, professors i famílies.
 • Seguiment diari dels alumnes, especialment de l'assistència i les incidències.
 • Reunions setmanals amb l’equip docent, cap d’estudis i la resta de tutors.
 • Activitats de tutoria: hàbits de feina, valors, relacions interpersonals i competències socials, activitats complementàries, sortides…
 • Traspàs d’informació amb les escoles de primària
 • Atenció i intervenció amb famílies i alumnat.
 • Participació als equips docents, comissions de convivència i coeducació.
 • Suport dins l’aula

Equip d'orientació i suport

SORTIDES ESCOLARS

Intercanvi IES Can Peu Blanc. Sa Pobla.

Intercanvi Manresa, El Viso del Alcor, Mieres i Arrecife

Programa educatiu Sprechen wir Deutsch! – On va parler français. Intercanvi Saarbrücken.

ACTIVITATS DE CENTRE

PROJECTES DE FUTUR

GRUP aicle 1R ESOCURS 24-25

BATXILLERAT INTERNACIONALCURS 25-26

 • Assistir a les reunions del Consell Escolar del Centre.
 • Mantenir una comunicació fluida i reunions periòdiques amb la Direcció del Centre i l’Equip Directiu.
 • Organitzar, de manera coordinada amb l’Equip Directiu, xerrades o tallers per famílies.
 • Conèixer les necessitats del Centre de la mà de l’Equip Directiu i intentar donar cobertura a les necessitats que estiguin al nostre abast.
 • Ser pont de comunicació entre famílies i Centre.

afa

I ara, heur de fer grups i començarem la visita al centre

Moltes gràcies!