Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Fet per: Dania Moreira Cañizares

Presentación

Components electrònics bàsics

9. Sistema analògic i sistema digital

8. Transistor

5.Bobina

4. Diode LED

3. Pontenciòmetre

2. El condensador

1. El resistor

Índex

El resistor és el component electrònic dissenyat per introduir una resistència elèctrica determinada entre dos punts d'un circuit elèctric. El valor o resistència del resistor es mesura en ohms.La seva potència no ot superar la indicada pel fabricant (d'1/4 W a 4 W).El codi de colors d'un resistor indica la resistència (cada color té una resistència).

El resistor

Un condensador amagatzema energia en el camp el que s'estableix entre un parell de conductors els quals estan carregats però amb càrregues elèctriques oposades. La capacitat d'emmagatzematge es mesura en farad (F).El condensador és format per dos elèctrodes, o armadures, separades per un dielèctric que evita que les càrregues elèctriques passin d'un elèctrode a l'altre.

El condensador

El potenciòmetre és un tipus de resistor. La resistència del qual es pot variar mitanjançant l'accionament d'un sipositiu que es pt desplaçar manualment. El potenciòmetre es fa servir en molts aparells elesctrònics, per exemple: graduar el volum del so o la intensitat de la llum. També s'acustuma a utilitzar-se com a divisor de tensió.

potenciòmetre

Un díode deixa passar el corrent elèctric en un sol sentit, també emet radiació lluminosa. Es fan servir molt en els indicadors lluminosos de colors que permeten saber si alguns aparells estan funcionant .

Díode LED

La bobina és un dispositiu format per un conductor elèctric aïllant i enrotllat al voltant d'un nucli de material magnètic o d'aire . La bobina serveix per a crear un camp magnètic quan el corrent elèctric hi circula. També s'aplica en els circuits que serveixen per a emetre o rebre ones electromagètiques.

Bobina

El transistor és un component electrònic semiconductor d'estat sòlid que s'utilitza com a amplificador o com a commutador. Té tres terminals, que s'anomenen col·lector, base i emissor. Físicament, la base sempre està entre l'emissor i el col·lector: un petit corrent o voltatge aplicat a un dels terminals controla el corrent als altres dos. El transistor és el component principal de tota l'electrònica moderna i pedra angular dels dispositius electrònics moderns.

Transistor

En el sistema electrònic digital les dades hi poden entrar, con en el sistema analògic, amb totes les seves variacons, però els circuits elesctrònics les converteixen en senyals elèctrics en forma dimpulsos. De manera que només es doni dues circumstàncies: o que passi el corrent pel circuit o que no hi passi.

Sistema digital

El sistema electrònic analògic és el que s'ha utilitzat des dels inicis de l'electrònica. em aquest sistema, el senya, o tipus de corrent elèctric que circula pels circuits electrònics, presenta le mateixes variacions que les dades d'informació que hi entren.

Sistema analògic

¿Tienes una idea?

Usa este espacio para añadir una interactividad genial. Incluye texto, imágenes, vídeos, tablas, PDFs… ¡incluso preguntas interactivas!Tip premium: Obten información de cómo interacciona tu audiencia:

 • Visita las preferencias de Analytics;
 • Activa el seguimiento de usuarios;
 • ¡Que fluya la comunicación!

¿Tienes una idea?

Usa este espacio para añadir una interactividad genial. Incluye texto, imágenes, vídeos, tablas, PDFs… ¡incluso preguntas interactivas!Tip premium: Obten información de cómo interacciona tu audiencia:

 • Visita las preferencias de Analytics;
 • Activa el seguimiento de usuarios;
 • ¡Que fluya la comunicación!

¿Tienes una idea?

Usa este espacio para añadir una interactividad genial. Incluye texto, imágenes, vídeos, tablas, PDFs… ¡incluso preguntas interactivas!Tip premium: Obten información de cómo interacciona tu audiencia:

 • Visita las preferencias de Analytics;
 • Activa el seguimiento de usuarios;
 • ¡Que fluya la comunicación!

¿Tienes una idea?

Usa este espacio para añadir una interactividad genial. Incluye texto, imágenes, vídeos, tablas, PDFs… ¡incluso preguntas interactivas!Tip premium: Obten información de cómo interacciona tu audiencia:

 • Visita las preferencias de Analytics;
 • Activa el seguimiento de usuarios;
 • ¡Que fluya la comunicación!

¿Tienes una idea?

Usa este espacio para añadir una interactividad genial. Incluye texto, imágenes, vídeos, tablas, PDFs… ¡incluso preguntas interactivas!Tip premium: Obten información de cómo interacciona tu audiencia:

 • Visita las preferencias de Analytics;
 • Activa el seguimiento de usuarios;
 • ¡Que fluya la comunicación!

¿Tienes una idea?

Usa este espacio para añadir una interactividad genial. Incluye texto, imágenes, vídeos, tablas, PDFs… ¡incluso preguntas interactivas!Tip premium: Obten información de cómo interacciona tu audiencia:

 • Visita las preferencias de Analytics;
 • Activa el seguimiento de usuarios;
 • ¡Que fluya la comunicación!