Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

MATERIALS

PROCEDIMENTS

EXPLICACIÓ

FORAT NEGRE

MATERIALS

  • Llençol
  • Pilota
  • Pes (pot ser una roca, per exemple)

FORAT NEGRE

PROCEDIMENT

1

3

2

Comprenem què són els forats negres. Expliquem als infants què són els forats negres i on es troben. Agafem entre tot el grup el perímetre del llençol i representem el concepte de forat negre.Primer, posem la pilota a sobre el llençol i anem passant-la de banda a banda. Veiem que, si no hi ha cap presència que alteri el seu recorregut, la pilota es desplaça sense interferències. Això seria en absència de forats negres.A continuació, posem un pes al mig del llençol i observem com deforma l’espai cap al mig. En aquest cas, quan posem la pilota en moviment, podem observar que el seu recorregut es veu afectat per la deformació provocada pel forat negre (el pes) i comença a fer un moviment circular en el llençol i que tendeix a aturar-se al lloc on hi ha la massa afegida.

FORAT NEGRE

Un forat negre és una concentració de matèria d'altíssima densitat, tal que la seva força gravitatòria és tan elevada que la velocitat d’alliberament és superior a la velocitat de la llum. Dit d’una altra manera, són restes fredes d’antigues estrelles tan denses que cap partícula material, ni la llum, és capaç d’escapar de la seva força gravitacional. Per tant, res que es trobi dins del seu horitzó d’esdeveniments pot escapar-se’n. El terme «forat negre» no s'ha d'entendre com un «forat» en el sentit usual del terme, sinó com una regió de l’espai. Se’ls anomena «negres» ja que ni la llum en pot escapar.Quan una estrella molt densa es queda sense combustible al seu nucli, pot col·lapsar amb la influència de la seva pròpia gravetat. Si col·lapsa en un punt extremadament petit i dens, és quan es forma el forat negre. Aquests són invisibles però es detecten a través de l’observació de com es comporten les estrelles i altres cossos celestes al seu voltant.

EXPLICACIÓ

(1/2)

FORAT NEGRE

EXPLICACIÓ

(2/2)

FORAT NEGRE

La deformació de l’espai en presència d’un forat negre és a causa de la força d’atracció del forat negre. Aquesta experiència permet fer la comparació del punt que queda enfonsat pel pes de la roca o l’objecte que haguem col·locat, amb un forat negre, en el qual tot el que entra no en pot sortir. El pes de la roca deforma l’espai com ho fa el forat negre.Aquí també expliquem la interpretació geomètrica de la gravetat. Visió relativista: la massa li diu a l’espai quina ha de ser la seva forma i l’espai li diu a la massa quin ha de ser el seu moviment.

Els augments de l’ocular i els objectius estan indicats amb una xifra i el símbol X. Per calcular l’augment total, s’ha de multiplicar el de l’ocular pel de l’objectiu seleccionat. La part mecànica està constituïda pel cos del microscopi (la base i el braç), la platina (la placa on es col·loca la mostra que cal observar), el tub que conté l’ocular, el revòlver giratori on hi ha els objectius i els caragols d’enfocament. Els ecosistemes aquàtics són l’hàbitat de molts éssers vius. Amb l’ajuda d’un microscopi podem observar amb major detall petits organismes i microorganismes presents en aquest medi. Per exemple, cianobacteris, organismes procariotes que fan la fotosíntesi; protozous, organismes unicel·lulars, eucariotes i heteròtrofs; algues; petits crustacis com els cladòcers o puces d’aigua i els copèpodes; i larves d’insectes.

MÉS INFORMACIÓ

FORAT NEGRE