Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Jaarrapport 2023

Internationale innovatie

Externe samenwerking

Bedrijfsrealiteit

Jaarkalender

Wedstrijden

Modernisering

Prospectie

Events voor trainers

Publicaties

BELFAIR

Online beurzen

Regionale beurzen

Internationalisering

PEN Worldwide

Interne samenwerking

COFEP-team

COFEP

2023 in een notendop

Inhoudsopgave

#cofep#virtueelbedrijf#learningbydoing

Virtuele bedrijven, echte skills!

Arianna Thiré

Veel leesgenot!Projectcoördinator COFEP

Samen hebben we lerenden voorbereid op een vlotte toetreding tot de arbeidsmarkt of op verdere studies. Uit ervaring weten we dat het concept van het virtueel bedrijf de motivatie van trainees verhoogt en dat ze zich actief betrokken voelen bij hun leerproces en daardoor betere resultaten behalen.Bovendien hebben we ook in 2023 sterk ingezet op digitalisering, innovatie en modernisering om een relevant en toekomstgericht concept aan te bieden dat aansluit bij de snel veranderende eisen van onderwijs en de arbeidsmarkt. We nodigen je dan ook graag uit om met ons mee te kijken naar de mijlpalen die we hebben bereikt. Voor meer gedetailleerde informatie rond onze methodologie verwijzen we je graag naar onze projectwebsite: https://www.cofep.be.

2023 in een notendop

Tevreden presenteren we het jaarverslag van COFEP, waarin we terugblikken op een jaar vol inspirerende events, betekenisvolle ontwikkelingen en waardevolle leermomenten binnen ons Belgische netwerk van virtuele bedrijven. Dit rapport biedt een terugblik op onze activiteiten en prestaties, gedetailleerd en transparant weergegeven om jou, als lezer, een beeld te geven van de impact die we hebben gehad. Het afgelopen jaar hebben immers 550 trainers (leerkrachten, docenten en instructeurs) en 4170 trainees (leerlingen, studenten en cursisten) binnen het COFEP-netwerk tal van leerplandoelstellingen kunnen behalen in een veilige, internationale leeromgeving.We zijn ervan overtuigd dat alle betrokken trainers niet alleen de technische competenties van hun trainees verbeterd hebben, maar ook evenveel aandacht besteed hebben aan hun transversale skills.

Het COFEP-team werkt nationaal:en netoverschrijdend:

Netwerk 2023: 288 virtuele bedrijven

Het virtueel bedrijf kan vlot ingezet worden op verschillende onderwijsniveaus en in functie van het behalen van uiteenlopende beroepskwalificaties en leerplandoelstellingen.

COFep

Inzetbaarheid

Belgisch netwerk

COFEP, het Belgische netwerk, omvat virtuele bedrijven in secundaire scholen, hogescholen en opleidingscentra voor volwassenen.

COFEP-team

COFEP stoomt trainees klaar voor de echte bedrijfswereld door hen aan het werk te zetten in virtuele bedrijven. Zo stimuleert COFEP hun ondernemerschap door hen onder te dompelen in een bedrijfsrealiteit met bedrijfsprocessen en (inter)nationale samenwerking.

Virtuele bedrijven, echte skills!

COFEP-team anno 2023

Het COFEP-team bestaat uit 1 projectcoördinator en 4 regionale projectcoaches. De projectcoördinator staat in voor het algemeen beheer van het project, zowel nationaal als internationaal. Dit omvat de strategie, financiën, communicatie & marketing, IT, netwerking & prospectie, alsook personeelszaken en rapportering aan het bestuursorgaan van vzw Connectief. Zij is eveneens verantwoordelijk voor de planning, organisatie van events en opstart van innovatieve projecten.

De projectcoaches staan in eerste instantie in voor de begeleiding en opleiding van de trainers, zodat deze samen met hun studenten het maximum uit hun virtuele bedrijven kunnen halen. Ze zorgen voor evolutie in de handelsactiviteiten, de implementatie van bedrijfsrealistische processen en software, maar ook voor uitwisseling van best practices over doelgroepen en onderwijsnetten heen. Ze ondersteunen de projectcoördinator bij:

 • de dagelijkse werking van de virtuele bedrijven;
 • de organisatie van beurzen en events;
 • de planning van de COFEP jaarkalender;
 • communicaties via de publieke websites en het interne gebruikersportaal;
 • IT-optimalisatie;
 • projectvoorstellingen, infosessies en vertegenwoordiging op externe events.
In 2023 verwelkomden we Jessica Belkouaci als projectcoach binnen COFEP. Zij werd ter beschikking gesteld om het pilootproject in de scholen van Promotion Sociale (FWB) in goede banen te leiden.

Aangezien virtuele bedrijven onderling handel drijven in een wereldwijde gesimuleerde economie, worden trainees zeer praktische opdrachten en een realistische documentenstroom voorgeschoteld.Dit omvat taken variërend van registraties in gespecialiseerde software en klantgerichte communicatie in verschillende talen tot het opzetten van webshops en het integreren van banksoftware.

virtueel bedrijf

Een virtueel bedrijf kan verschillende vormen aannemen, gaande van een commerciële kleinhandel tot een groothandel, van een distributiecenter tot een transportbedrijf, van een sociaal secretariaat tot een boekhoud- kantoor. De documentenflow waarmee ze geconfronteerd worden is dan ook 100% afgestemd op de gekozen specialisatie.

Gedurende het jaar behandelen ze bestellingen en aanvragen van klanten van A tot Z. Hierbij respecteren ze bedrijfsrealistische procedures. Bovendien krijgen ze de gelegenheid om hun virtueel bedrijf te vertegenwoordigen op beurzen voor virtuele bedrijven, zowel nationaal als internationaal.

Binnen de meeste virtuele bedrijven ligt de focus op commerciële en/of financiële processen, maar er is ook stijgende interesse vanuit logistieke en HR-opleidingen. De 4 softwarepakketten die we in 2023 hebben aangeboden worden ook intensief gebruikt in echte bedrijven:

Praktische opdrachten

Gespecialiseerde software

Realistische documentenflow

Bedrijfsrealiteit

Hun CV en motivatie bezorgen ze aan de manager van het virtueel bedrijf die hen vervolgens uitnodigt voor een gesprek.

Ook de trainee krijgt inzicht in de eigen skills maar ook in het uiteindelijke jobdoelwit. Hij/ zij verwerft kennis en versterkt zowel vaardigheden als attitudes die essentieel zijn binnen het echte bedrijfsleven.Doorgaans worden er bij de opstart van het virtueel bedrijf vacatures verspreid door de trainer, die de rol van manager aanneemt.Trainees solliciteren naar een van de verschillende jobs en krijgen de kans om gedurende een school- of werkjaar verschillende functies uit te oefenen.

Solliciteren

Het aantal werkuren op weekbasis varieert naargelang de doelgroep en het aantal vakken dat geïntegreerd wordt in het virtueel bedrijf:Dankzij onze methodologie krijgt de trainer, naast de technische skills, ook een uitstekend zicht op de jobgebonden én persoonsgebonden competenties. Ze kunnen deze observeren en bijschaven, remediëren en differentiëren, en, op basis van werkzaamheden in het virtueel bedrijf, zelfs ondernemerschap detecteren en stimuleren.

Parttime werknemers

Interne samenwerking

Trainees worden werknemers van het virtueel bedrijf en worden zo geconfronteerd met een waaier aan taken, procedures en afdelingen.

Via de banksoftware kunnen trainees/trainers o.m.:

 • de rekeningstanden raadplegen;
 • verrichtingen doen met de bankrekening van hun virtueel bedrijf;
 • verrichtingen uitvoeren met hun persoonlijke bankrekening als personeelslid van het virtueel bedrijf;
 • uitgevoerde verrichtingen opzoeken;
 • rekeninguittreksels opvragen in verschillende formaten.
CODA SODA (gepland!)

Real-time communicatie met native speakers biedt heel wat leeropportuniteiten!

Het merendeel van de Belgische virtuele bedrijven is actief in verschillende talen, afhankelijk van de studierichting en de doelstellingen.

Meertalige communicatie en digitale competenties staan centraal binnen het virtueel bedrijf.

Talen

50% van de virtuele bedrijven beschikt over een webshop of website als extra saleskanaal of communicatiemiddel. Daarnaast zetten ze ook in stijgende lijn in op marketing via sociale media, voornamelijk op Instagram.

Banksoftware

Webshops & websites

Externe samenwerking

 • Maison Europe
 • Délices Charlemagne
 • Aquabel
 • Euro-Libris
 • Pause Café
 • Fruiti'Sambre
 • Net Éclair

7 Belgische virtuele bedrijven staan in de wereldwijde Top 100 traders list van 2023:

 • USA
 • Switzerland
 • Canada
 • Spain
 • France
 • Germany
 • Tunisia
 • Austria
 • Netherlands
 • Sweden
 • Bulgaria
 • Luxembourg
 • Slovenia
 • Lithuania
 • Slovakia
 • Denmark
 • Italy
 • Brazil
 • Indonesia
 • Chile
 • Kosovo

4.402 transactionswith 21 partner countries

Internationale Top Traders

Onze Belgische virtuele bedrijven plaatsten het voorbije jaar 2.091 aankopen bij buitenlandse practice enterprises. Ze verwerkten in diezelfde periode niet minder dan 2.311 buitenlandse verkopen.93% van de Belgische virtuele bedrijven werkt internationaal, met de VS, Zwitserland en Canada als voornaamste handelspartners.

Internationale transacties in 2023

COFEP is een van de 42 landen aangesloten bij PEN Worldwide, het wereldwijde netwerk, dat meer dan 7.135 practice enterprises verbindt in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azië, Afrika en het Midden-Oosten. Hierdoor krijgen zo’n 225.000 trainees per jaar een doordreven opleiding binnen een bedrijfsrealistische setting.

The Practice Enterprise Network was established in 1993 in Essen, Germany as a European Union funded project. Since 1997, the network has been run by the non-profit association PEN Worldwide (formerly EUROPEN-PEN International). The aim of the international network is to help education and training organisations in participating countries to deliver training in business and entrepreneurship skills through the unique Practice Enterprise methodology ‘learning-by-doing’.

pen worldwide

PEN

Onze virtuele bedrijven zijn zowel nationaal als internationaal actief.

Internationaal netwerk

PEN Worldwide organiseert twee keer per jaar een 'Members Meeting', waar vertegenwoordigers van de aangesloten landen samenkomen om te netwerken, best practices uit te wisselen en manieren te benchmarken om het Practice Enterprise-concept voortdurend te verbeteren. De projectcoördinator nam deel aan de online meeting van 24 & 25 oktober 2023.

Internationale meetings

 • PEN Worldwide Monthly Trade Day – 14/02/2023
 • PEN Worldwide Monthly Trade Day – 29/03/2023
 • PEN Worldwide Monthly Trade Day – 20/04/2023
 • PEN Worldwide Monthly Trade Day – 23/05/2023
 • PEN Worldwide Monthly Trade Day – 20/06/2023
 • PEN Worldwide Monthly Trade Day – 17/10/2023
 • PEN Worldwide Entrepreneurship Week 2023 – 13/11/2023
 • PEN Worldwide Monthly Trade Day – 22/11/2023
 • Adult Practice Enterprise Trading Day – 28/11/2023
 • PEN Worldwide Monthly Trade Day – 07/12/2023

Volgende initiatieven, gehost door PEN Worldwide, hebben als doel de internationale samenwerking tussen virtuele bedrijven te bevorderen:

Internationale trading events

Deze transacties komen voort uit op 1-op-1 samenwerkingen, orders via de PEN Marketplace maar ook uit deelname aan internationale trading events en internationale beurzen. 104 van de Belgische virtuele bedrijven zijn actief op de PEN Marketplace. Marketplace is een tool ontwikkeld door PEN Worldwide die toelaat om een aantal producten internationaal aan te bieden in een interface die doet denken aan Amazon of Bol.com. Onze virtuele bedrijven ontvingen via de Marketplace 765 orders van klanten en plaatsen zelf 491 bestellingen bij leveranciers.

Internationale handel

 • Benchmarking- en analyserapport (PR1)
 • Praktische handleiding en materialen (PR2)
 • Training van de trainers (PR3)
 • Model logistiek virtueel bedrijf (PR4)
 • Evaluatie en verslag van het pilootproject (PR5)

Aanleiding:

 • Dubbele finaliteit Internationale Handel & Logistiek (secundair)
 • Stijgende vraag (hoger + volwassenenonderwijs)
Doelstellingen:
 • Uitdagende work based learning voor logistiek in een veilige, internationale omgeving
 • Onderzoek naar beroepskwalificaties en haalbaarbare jobdoelwitten
 • In kaart brengen van skills vereist door hoger onderwijs en de arbeidsmarkt
 • Ontwikkeling van een model “Logistiek virtueel bedrijf”
 • Implementatie van software en tools
 • Ontwikkeling van een Train the Trainer
 • Pilootproject “Logistieke virtuele bedrijven”
 • Disseminatie
Timing: 01/01/2022 – 01/12/2023 (24 maanden)

Erasmus+ KA2 project

LOGIPRO - Integrating Logistics Processes in Practice Enterprises (rol van coördinator)

De belangrijkste doelstelling van het LOGIPRO-project was om een model te creëren voor een logistiek virtueel bedrijf. Door het concept te herwerken voor deze sector en door het te integreren in logistieke opleidingen in secundair en/of hoger onderwijs, willen we de kloof dichten tussen de verworven skills van trainees en de vereiste competenties in de logistieke sector. De nood aan gespecialiseerde kennis, in combinatie met een waaier aan non-technische skills, vroeg om een innovatieve oplossing.We ontwikkelden tijdens LOGIPRO volgende projectresultaten:

Projectresultaten

LOGIPRO

Internationale innovatie

Virtuele bedrijven realiseren verkopen door deel te nemen als exposant en voeren aankopen uit bij andere standhouders.De aankopen die ze doen kunnen bedrijfsaankopen zijn die ze betalen met de firmarekening, ofwel persoonlijke aankopen die ze betalen met hun persoonlijk budget, meer bepaald een deel van hun maandloon dat ze vrij kunnen besteden.

Een regionale beurs is een eerste beurs in het COFEP-werkjaar die georganiseerd wordt door een (hoge)school of opleidingscentrum. COFEP organiseert deze beurzen niet zelf, maar ondersteunt de organisatoren met raad en daad.

10 regionale beurzen

Beurzen

november

You can write a subtitle here

10 regionale beurzen

 • Het biedt voor trainees een eerste kans om het assortiment aan een live publiek voor te stellen.
 • Het is een uitstekende voorbereiding op een grootschaligere online beurs en de internationale BELFAIR-beurs.
 • Trainees kunnen in real time hun bestaande procedures uittesten.
 • Ze leren andere virtuele bedrijven in de regio kennen en kunnen duurzame samenwerkingen aangaan.
 • Ze hebben een stapel orders te verwerken en op te volgen na de beurs.

Beurzen

Troeven

You can write a subtitle here

https://www.gva.be/cnt/dmf20231116_93593590

https://www.ninofmedia.tv/nieuws/onderwijs/atheneum-ninove-stimuleert-ondernemerschap/

10 regionale beurzen

Beurzen

Persartikelen

You can write a subtitle here

https://www.notele.be/it61-media144064-leuze-premiere-foire-commerciale-pour-les-entreprises-pedagogiques.html

https://www.hln.be/hasselt/1-000-leerlingen-proeven-van-virtueel-ondernemen-tijdens-viro-beurs-in-hasselt~ad58da217/

10 regionale beurzen

Beurzen

Persartikelen

You can write a subtitle here

https://www.telesambre.be/info/economie/des-eleves-se-forment-en-creant-leur-entreprise-virtuelle-afin-de-se-preparer-au-monde-au-travail/60890

10 regionale beurzen

Beurzen

Persartikelen

You can write a subtitle here

 • cash
 • beurskaart
 • kredietkaart
 • per overschrijving

Volgende online beurzen werden in 2023 door COFEP georganiseerd:De online beurs van 25/10 werd niet door COFEP georganiseerd, maar wel door leerkrachten en leerlingen van GO! Atheneum Ninove.

Tijdens deze online aankoop- en verkoopmomenten krijgen trainees de kans om hun vaardigheden op het gebied van meertalige communicatie, orderadministratie, diverse digitale tools en transversale vaardigheden te verbeteren. Met behulp van een zelfgekozen videoconferentietool kunnen trainees in contact komen met virtuele bedrijven om aankopen en verkopen tot stand te brengen.Ze worden tijdens een online beurs bezocht door andere virtuele bedrijven die een bedrijfsaankoop wensen te doen en door particuliere klanten die een persoonlijke aankoop wensen te realiseren. Gezien de mix worden ze geconfronteerd met verschillende betaalmiddelen:

8 online beurzen

Beurzen

Doorheen het jaar

You can write a subtitle here

 • extra velden bij de inschrijving als standhouder;
 • extra velden bij de registratie van het order;
 • uitbreiding van de gegevens in download waardoor het order achteraf makkelijker kan geregistreerd worden in het ERP-pakket;
 • aanpassing van de geautomatiseerde mailing.

Trade Fair POS

De Trade Fair Point- of-Sale en de online beurslobby werden door de jaren heen geoptimaliseerd. In 2023 werden tal van nieuwe features toegevoegd op vraag van de gebruikers:

Orders worden geregistreerd in ERP of in de Trade Fair Point- of-Sale (POS), een kassasysteem voor virtuele bedrijven dat in 2018 werd ontwikkeld.

Overkoepelend gebruiken we hiervoor de Online beurslobby, een platform dat specifiek voor virtuele bedrijven werd gecreëerd. Standhouders registeren zich vooraf en krijgen de kans om een brochure en/of video te uploaden. Daarnaast geven ze de talen in die op hun stand gesproken worden, een korte omschrijving, de URL van hun webshop of website en de periodes die ze online zijn.

8 online beurzen

Beurzen

Online beurslobby

You can write a subtitle here

De editie van 2023 vond plaats in de Nekkerhal te Mechelen op 9 en 10 maart van 9:30 tot 15:30. De opbouw gebeurde op 8 maart.

Nekkerhal Mechelen

 • Austria
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Spain

238 exhibitors5 partner countries

Cijfers

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we in het voorjaar de internationale BELFAIR beurs, het hoogtepunt in het jaar van onze virtuele bedrijven. De standhouders zijn virtuele bedrijven uit het secundair onderwijs, het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs in binnen- en buitenland.

BELFAIR

BELFAIR

Beurzen

Internationale beurs voor virtuele bedrijven

You can write a subtitle here

Ze gebruiken interactieve tools tijdens het gesprek en presenteren hun assortiment en/of dienstverlening op originele wijze aan hun klanten. Aangezien het virtueel bedrijf een concept is van learning by doing wordt er virtueel geld gebruikt en worden de goederen niet echt verzonden. Wel worden alle betalingen verricht in banksoftware en wordt de hele documentenstroom afgewerkt.

VIDEOBELFAIR 2023

 • LabOdoo door Odoo
 • Voorstelling TLT International door Logos

Volgende activiteiten werden voorzien door partners:In het Meeting Point voor trainers kregen ze de kans om best practices uit te wisselen met trainers van andere instituten.

Extra activiteiten voor trainees

 • Mystery Shopping
 • Elevator Pitch
 • Sociale Media - Instagram

Naast de beurs organiseerde COFEP ook 3 wedstrijden:De winnaars vind je op de volgende pagina's. In de Chill Zone kregen trainees de kans om te relaxen, te sporten en te netwerken.

Extra activiteiten voor trainers

De hoofdactiviteit op BELFAIR is handelsrelaties aanknopen met andere virtuele bedrijven (B2B) en persoonlijke aankopen (B2C) registeren van trainees of bezoekers. De standhouders maken hierbij gebruik van hedendaagse tools om hun verkopen en leads te registreren.

BELFAIR

Beurzen

Hoofdactiviteit: handelsbeurs

You can write a subtitle here

#1 Professional: Colcept#1 In action: Travel Books and Accessories#1 Playful: Sport Nation

Instagram wedstrijd

#1 Bioty Care#2 ErgoForm#3 Ergoffice#4 RoyalSquare#5 Aminito

#1 Bioty Care#2 Alcolade#3 Van eigen deeg#4 Easy Clean#5 The Gift Planet

Elevator Pitch wedstrijd - top 5

BELFAIR 2023 - dag 1

Beurzen

Mystery Shopping wedstrijd - top 5

You can write a subtitle here

#1 Professional: Copy Paste#1 In action: IET's Wellness#1 Playful: Miracle Events

Instagram wedstrijd

#1 Fitness+#2 Colcept#3 sunprotect GmbH#4 Coffee@Seven#5 Coloré

#1 Liquido#2 Green7#3 sunprotect GmbH#4 Brda Bubble#5 CorkCrazy

Elevator Pitch wedstrijd - top 5

Mystery Shopping wedstrijd - top 5

BELFAIR 2023 - dag 2

Beurzen

You can write a subtitle here

https://kw.be/nieuws/samenleving/onderwijs/schoolactiviteiten/zesdejaars-regina-pacis-in-de-prijzen-op-belfair-awards/

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20230313_94062633

Persartikelen

BELFAIR 2023

Beurzen

Persartikelen

You can write a subtitle here

Op initiatief van de Franse centrale voor virtuele bedrijven werden er 5 edities van deze gemeenschappelijke catalogus uitgegeven in 2023. De brochure werd verspreid in alle Franssprekende landen en bestaat dus ook uit inzendingen van Belgische virtruele bedrijven. Net als de Topdeals flyer biedt deze catalogus extra verkoopkansen.

Catalogue commun de la Francophonie

We publiceerden maar liefst 6 edities van onze E-ViBe, het COFEP-magazine voor trainers én trainees. De E-ViBe is het digitale tijdschrift van COFEP, boordevol tips, informatie en inspiratie! Traditioneel worden volgende zaken opgenomen: nieuws, kalender, aankondiging van de wedstrijdwinnaars, voorbereiding op beurzen, (project)oproepen, tips.

In 2023 publiceerden we 4 edities van onze Topdeals flyer, een reclamebrochure waarin onze virtuele bedrijven een van hun artikelen of diensten kunnen promoten.De reclamebrochure verspreiden we onder alle virtuele bedrijven in België.

E-ViBe

Nationaal & internationaal

Publicaties

Topdeals flyers

You can write a subtitle here

Gezien de verminderde samenstelling van het team aan Vlaamse zijde hebben we grondig geanalyseerd wat de concrete noden zijn aan netwerking en opleiding, en welke vorm (digitaal/ fysiek) de voorkeur geniet bij onze trainers. Op basis hiervan is er beslist om geen Meet and Start te organiseren in Vlaanderen, maar dit netwerkmoment te vervangen door een inspiratiedag in het voorjaar van 2024. Wel werden er extra opleidingen georganiseerd in 2023, zowel online als offline.

Netwerking, opleiding & coaching

Events voor trainers

You can write a subtitle here

Connectief vzw was met de projecten COFEP en ErasDu te vinden op stand 1608 op de SETT-beurs 2023 in Flanders Expo te Gent.Voor de gelegenheid, en in het kader van de modernisering, ontwierpen we specifieke flyers voor volgende domeinen:sales, boekhouding, logistiek en HR. Bezoekers kregen eveneens een toegangsticket voor BELFAIR 2023.

Deelname SETT-beurs

Connectief als standhouder

 • onze methodologie kan ingezet worden binnen de onderwijshervorming.
 • men ontelbare te behalen doelstellingen kan afvinken binnen 1 project, én in verschillende finaliteiten.
 • zowel leerkrachten als leerlingen dichter bij het bedrijfsleven kunnen gebracht worden.
 • de slaagkansen van leerlingen in voortgezet onderwijs en op de arbeidsmarkt enorm vergroot kunnen worden.

Gezien de hervorming van de 3de graad organiseerden we 3 online infosessies in de maand juni. We informeerden de deelnemers rond hoe:

Infosessies

Prospectie

COFEP moderniseert!

You can write a subtitle here

Elke inspiratiegids is als volgt opgebouwd:

 • inhoudsopgave
 • inleiding
 • tijdslijn (ieder onderdeel vertegenwoordigt 1 hoofdstuk)
 • hoofdstukken bestaande uit: situatieschets, leerplandoelstellingen, opdrachten, modeldocumenten & links, evaluatie van de trainee

Aan de hand van inspiratiegidsen, bestemd voor het 5de jaar secundair onderwijs, zetten we trainers graag op weg om een maximum aan leerplandoelstellingen te realiseren binnen de dubbele finaliteiten ‘Commerciële Organisatie’, ‘Bedrijfsorganisatie’, ‘Internationale Handel en Logistiek’ , én de arbeidsmarktfinaliteit ‘Onthaal, Organisatie en Sales’.

Inspiratiegidsen

Dubbele finaliteit & arbeidsmarktfinaliteit

Modernisering

Voorbeeld: Commerciële organisatie - hoofstuk 3

You can write a subtitle here

EMOTION CHOCOLAT

Drink It

Copy Paste

Drink It

Sociale media – PreBELFAIR vibes: 7 deelnemers

Wedstrijden

Picco Bello

PRESENT 7

Copy Paste

Drink It

Sociale media – ViBe in actie: 11 deelnemers

You can write a subtitle here

Copy Paste

EMOTION CHOCOLAT

Green7

Be Seven

SHOW-CASE

EMOTION CHOCOLAT

FEO

Miracle Events

Lentepromo: 10 deelnemers

Wedstrijden

Wereldwaterdag: 5 deelnemers

You can write a subtitle here

Eat-it

Eclairage Fonctionnelet Technique

CefaBgifts

Crumblies

Kick-off foto: 40 deelnemers

Wedstrijden

Aux couleurs de Chimay

Master@Wine

EasyVisit

Het jaar van...: 12 deelnemers

You can write a subtitle here

Crumblies

Be Seven

Safe4You

Kerstpromo: 20 deelnemers

Wedstrijden

De Smaakboetiek

2Step

Safe4You

Black Friday: 33 deelnemers

You can write a subtitle here

Kalender

Title 1

Kalender

Title 1

COFEP is een project van Connectief vzwmet de steun van:

FWB

Vlaanderen

Thank you!