Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Dones Blanquerna © 2024 by Biblioteca is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Dia Internacional de les Dones

8 de març 2024

Dones Blanquerna Salut

Dones Blanquerna 2024

En el marc de la celebració del Dia Internacional de les Dones 2024, volem retre homenatge a les dones de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL que s'han destacat especialment en la seva activitat de recerca. Lluny de voler generar cap rànquing, ens hem fixat només en les publicacions i activitats d'investigació que hores d'ara estan recollides al MERIT, portal de recerca institucional, escollint 16 perfils, quatre per cada branca d'especialització. Amb les dades de cadascuna d'aquestes Dones Blanquerna s'inclou un enllaç a MERIT amb la producció científica i un altre a les dades acadèmiques recollides als currículums que hi ha al web Blanquerna.edu.Aquesta presentació vol visibilitzar les brillants aportacions d'aquestes dones a la Recerca i la Ciència: gràcies!. Biblioteca FCS Blanquerna-URL, març 2024

Dones Blanquerna 2024

SORTIR
FARMÀCIA
NUTRICIÓ humana i Dietètica
FISIOTERÀPIA
INFERMERIA

Dones Blanquerna 2024

Miriam Rodríguez Monforte
SORTIR
Rosa Rifà Ros
Pilar González Gálvez
Olga Canet Velez

Dones Blanquerna 2024

SORTIR
Mercè Sitjà Rabert
Núria Massó Ortigosa
Elena Gimeno Santos
Victoria Alcaraz Serrano

Dones Blanquerna 2024

SORTIR
M. Dolores Zomeño Fajardo
Imma Palma Linares
Paula G. Jakszyn Filosof
Elena Carrillo Alvarez

Dones Blanquerna 2024

SORTIR
Eulàlia Vidal Garcia
Concepció Mestres Miralles
Marta Hernández Hernández
M. Pilar Gascón Lecha

Dones Blanquerna 2024

Currículum:
TORNAR
Activitat científica:

OLGA CANET VELEZInfermera i docent sènior en ciències de la salut a la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL. Doctora investigadora acreditada en recerca per la salut. Experta en metodologia qualitativa i membre del grup de recerca GhenderS-URL. Les seves publicacions científiques tenen dos eixos, inicialment en l'aprenentatge universitari en infermeria i també a la millora de la salut de les persones des d'una perspectiva salutogènica. En l'actualitat les seves línies de recerca són: El gènere i salut, en l'impacte de les polítiques de gènere, l'organització dels serveis i de les intervencions sobre els resultats en salut; i l'Anàlisi del context cultural amb perspectiva de gènere i els seus impactes en la salut de les persones. En aquest moment participa en diferents projectes europeus i nacionals relacionats amb la salut sexual i reproductiva de la dona i la seva equitat en salut.

Dones Blanquerna 2024

TORNAR

PILAR GONZÁLEZ GÁLVEZInfermera i Dra. En Documentació per la Universitat de Barcelona. Va treballar com infermera d’anestèsia durant 35 anys a la Fundació Puigvert i va llicenciar-se en documentació per la Universitat Oberta de Catalunya. L’any 2015 s’incorporà a la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-Universitat Ramon Llull per impartir docència als graus en infermeria, fisioteràpia i actualment també al grau en enginyeria de la salut de la Salle. Des de l’any 2019 dirigeix el Grau en Infermeria de Blanquerna. Forma part de la junta directiva de la Societat Catalana de Salut Digital, de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i coordina la comissió de Tecnologia, Transformació Digital i Innovació del Col·legi Oficial d’Infermeres de Barcelona.

Currículum:
Activitat científica:

Dones Blanquerna 2024

TORNAR
Currículum:

M. ROSA RIFÀ ROSInfermera , Antropòloga i Doctora en Ciències de la Infermeria. Després d’un període en el que es combinen les vessants assistencial i docent de la Infermeria, l’any 1997 es consolida la vessant docent com a professora del Grau en Infermeria a la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-Universitat Ramon Llull. La seva trajectòria acadèmica, tant pel que fa a la docència com la gestió exercida, configuren a grans trets les seves línies de recerca. Fonamentades en una perspectiva marcadament antropològica, sociocultural i pedagògica, aquestes giren al voltant dels diagnòstics infermers i el seu ús i coneixement en profunditat en situacions de vulnerabilitat (població migrant, perspectiva de gènere...) i en col·laboracions en recerques al voltant de la construcció de la figura de tutor clínic en l'espai de l'aprenentatge pràctic, així com el procés de transició dels estudiants d'infermeria al món professional. Totes aquestes línies es despleguen sota el marc del Grup de recerca emergent Global Research on Wellbeing (GRoW).

Activitat científica:

Dones Blanquerna 2024

MIRIAM RODRÍGUEZ MONFORTEProfessora d'Infermeria Comunitària, investigadora i Cap de Relacions Institucionals i Pràctiques de la Facuyltat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL (FCSB-URL). La seva trajectòria professional s'inicia amb l'obtenció del títol d'Infermeria (FCSB-URL), l'especialitat en Infermeria Familiar i Comunitària (Ministeri de Sanitat) i el títol de Nutrició Humana i Dietètica (FCSB-URL), seguit del Màster en Nutrició i Meta-bolisme (UB) i el Doctorat en Alimentació i Nutrició (UB). Acreditada com a professora agregada (2023) i amb un sexenni de recerca (2022) per l'Agència de Qualitat Universitària del Sistema Universitari Català (AQU). La trajectòria de recerca d'aquesta investigadora es configura a través dels pilars bàsics de la formació acadèmica i vocació: la infermeria i la comunitat, a través de l'estudi dels determinants de la salut, les transicions vitals i professionals i el mentoratge professional (línia liderada per la pròpia investigadora).

TORNAR
Currículum:
Activitat científica:

Dones Blanquerna 2024

VICTORIA ALCARAZ SERRANOGraduada en Fisioteràpia a la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-Universitat Ramon Llull (FCSB-URL), Màster en Investigació Aplicada en Ciències de la Salut i Doctora en Medicina i Recerca Translacional per la Universitat de Barcelona (tesi doctoral reconeguda amb un premi extraordinari). La seva carrera científica se centra en estudiar les malalties respiratòries cròniques des de la perspectiva de l’activitat física, i les tècniques de Fisioteràpia respiratòria així com la caracterització de les propietats viscoelàstiques de les secrecions bronquials. Aquesta tasca s’ha materialitzat en un elevat nombre de publicacions científiques i participació en congressos nacionals e internacionals. Actualment compagina la seva carrera de recerca a l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) amb la docència universitària de Grau i Postgrau, i la coordinació del 3r curs del Grau de Fisioteràpia a la FCSB-URL.

TORNAR
Currículum:
Activitat científica:

Dones Blanquerna 2024

ELENA GIMENO SANTOS

TORNAR
Currículum:
Activitat científica:

NÚRIA MASSÓ ORTIGOSA

Dones Blanquerna 2024

Llicenciada en Medicina a la UB, va treballar com a metge de capçalera i en alguns serveis d'urgències. La seva vinculació amb el món de la dansa i l'activitat física fa que s'interessi per la medicina de l'esport. Es va especialitzar en Medicina de l'Educació Física i l'Esport, va treballar en aquest àmbit i va crear la Unitat de Medicina de la dansa i arts escèniques (ICATME, Institut Dexeus). Va fer la seva tesi doctoral en aquest àmbit. També es va endinsar en l'estudi de les lesions de nervi perifèric i patologies neuromusculars, així com en els estudis electromiogràfics, obtenint una certificació en Neurofisiologia clínica. La seva trajectòria docent i de recerca s'inicia l'any 1996 a Blanquerna, d'on actualment és professora titular. Va ser codirectora del laboratori d'Anàlisi del Moviment de Blanquerna. La seva trajectòria en recerca s'ha centrat sobretot en l'estudi de l'equilibri i el control postural en persones amb discapacitat, i la influència de l'activitat física i la dansa en aquest control i en la fisiologia neuromuscular. Des de fa anys, compagina la seva tasca docent i de recerca amb la seva feina assistencial com a especialista en electromiografia clinica.

TORNAR
Currículum:
Activitat científica:

Dones Blanquerna 2024

MERCÈ SITJÀ RABERTFisioterapeuta (1995, URL), Psicòloga Clínica (2005, URL) i Doctora en Salut Pública i Metodologia de la Recerca Biomèdica (UAB, 2012). Professora a la FCS Blanquerna des de l'any 1997, on imparteix diverses assignatures al grau de fisioteràpia, i des del 2014 professora titular en envelliment. Ha compaginat al llarg dels anys l’assistència amb la docència, investigació i gestió. Les seves línies d'investigació se centren en l'àmbit de l'exercici físic per a persones grans amb patologies cròniques i la recerca sobre com s’investiga en intervencions no farmacològiques. Participa en nombrosos projectes nacionals i europeus, i és coautora de nombroses publicacions en revistes professionals. Membre activa en la ideació d'un Living Lab d'envelliment anomenat Barcelona Aging and Longevity Lab (BALL), amb l'objectiu de crear solucions innovadores per millorar la qualitat de vida i l'atenció sanitària i social de les persones grans. Premi June Nystrom l’any 2021 del Col.legi de Fisioterapeutes de Catalunya. Mare de dos nois, que ajuden a fer màgica la maternitat i la recerca/docència.

TORNAR
Currículum:
Activitat científica:

ELENA CARRILLO ÁLVAREZ

Dones Blanquerna 2024

Dietista-nutricionista i professora titular de Salut Pública a la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-Universitat Ramon Llull, on imparteix les assignatures de Sociologia de l'alimentació, Salut pública i salut comunitaria, i Comunicació amb el pacient. És la Investigadora Principal del grup de recerca Global Research on Wellbeing (GRoW) i actual cap de l'Institut de Recerca en Salut en la mateixa institució. La seva trajectòria de recerca es centra en l'estudi dels determinants socials i nutricionals de la salut des d'una perspectiva complexa i multidisciplinària. Això és el resultat d'una trajectòria formativa i investigadora que combina les dimensions de la salut, l'educació, la sociologia i la psicologia. La seva recerca sobre inseguretat alimentària se centra en l'accessibilitat dels aliments, les condicions dels usuaris d'ajuda alimentària i les intervencions per millorar la seguretat alimentària i la qualitat de la dieta, tant a nivell nacional com internacional. Ha liderat diversos projectes de recerca i publicat treballs acadèmics sobre el tema. És membre de l'Acadèmia Espanyola de Nutrició i Dietètica i membre del Grup de Treball de Nutrició en Salut Pública de la Federació Europea d'Associacions de Dietistes (EFAD).

TORNAR
Currículum:
Activitat científica:
PAULA G. JAKSZIN FILOSOF

Dones Blanquerna 2024

Nutricionista per la Universitat de Buenos Aires (1999), màster en Salut Pública (2004) i Doctora en Ciències de la Salut i de la vida (2006) per la Universitat Pompeu Fabra. L'any 2002 s'incorpora a la Unitat de Nutrició i Càncer de l'Institut Català d'Oncologia on desenvolupa la seva tasca investigadora fins a l'actualitat. L'any 2006 s'incorpora com a professora del grau de Nutrició i Dietètica Humana a la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL. Les seves principals línies d'investigació s'emmarquen en l'estudi dels factors de l'estil de vida relacionats amb el risc i la supervivència de càncer principalment en el marc de l'estudi Europeu Prospectiu en Investigació del Càncer, EPIC. Actualment lidera el projecte +ACTIU, que té com a objectiu dissenyar un nou model de ciutat amb entorns urbans més saludable per disminuir el sedentarisme en les persones amb patologies cròniques.

TORNAR
Currículum:
Activitat científica:

Dones Blanquerna 2024

IMMA PALMA LINARESDoctora per la Universitat de Barcelona, abans va realitzar un Màster en nutrició i ciències dels aliments a la UB, es va llicenciar en Ciències Biològiques (UB) i va obtenir el títol de Tècnic superior en Dietètica. Actualment és la directora del Grau en Nutrició Humana i Dietètica de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-Universitat Ramon Llull. Ha estat professora i investigadora del Departament de Nutrició i Bromatologia de la Facultat de Farmàcia (UB) i també professora associada del Departament de Nutrició i Ciències dels Aliments de la Facultat de Veterinària (UAB). Ha desenvolupat la seva carrera professional en diferents àmbits relacionats amb la dietètica, la nutrició i la salut. És membre d’honor del CoDiNuCat i també de la Academia Española de Nutrición y Dietética.

TORNAR
Currículum:
Activitat científica:

Doctora en Alimentació i Nutrició per la Universitat de Barcelona (UB), després d’haver obtingut el títol de Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica i la Llicenciatura en Ciència i Tecnologia dels Aliments ambdues en la UB. Ha estat la coordinadora de l’equip de nutrició en diferents estudis, però principalment a l’estudi PredimedPlus a l’IMIM (Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), on actualment segueix com a investigadora en temes relacionats amb l’Epidemiologia i Salut pública concretament a aquells que estan relacionats amb la Nutrició i el Risc cardiovascular com ara: la síndrome metabòlica, l’obesitat en adults i infants, diabetis, sense oblidar els Mecanismes moleculars i cel·lulars relacionats amb el risc de malalties cardiovasculars i neurodegeneratives, participant com autora i co-autora de diferents publicacions.Al 2014 s’incorpora a la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL com a professora del Grau en Nutrició Humana i Dietètica impartint diverses assignatures i arribant a coordinar el 3r curs de l’esmentat Grau.

Dones Blanquerna 2024

M. DOLORES ZOMEÑO FAJARDO

TORNAR
Currículum:
Activitat científica:

Dones Blanquerna 2024

M. PILAR GASCÓN LECHADra. en Farmàcia per la Universitat de Barcelona va exercir la professió en farmàcia assistencial durant vint i quatre anys. De sempre ha estat vinculada amb la docència, tant des de la vessant de formació continuada com de la de Grau. Actualment coordina la direcció del Grau en Farmàcia a la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-Universitat Ramon Llull. La seva expertesa és el desenvolupament de les activitats clíniques i de serveis professionals assistencials des de la farmàcia comunitària. Ha destacat pel seu paper en la promoció de l’atenció farmacèutica, tasca que va dur a terme també com a presidenta de la Fundació Pharmaceutical Care. També ha ocupat càrrecs de responsabilitat en la política professional com a vocal del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i com a secretària del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya.

TORNAR
Currículum:
Activitat científica:

Dones Blanquerna 2024

MARTA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZGraduada en Farmàcia per la Universitat de Barcelona, amb especialització via FIR en Farmàcia Hospitalària a l'Hospital General de Granollers, incloent estades a hospitals reconeguts com Hospital del Mar, Mútua de Terrassa i el Brigham and Women's Hospital a Boston. Experiència com a Farmacèutica Especialista fins al 2016, assumint després el càrrec de Directora de Farmàcia fins al 2018, col·laborant amb hospitals com l'Hospital de Sant Pau i l'Hospital Clínic de Barcelona per optimitzar els serveis de farmàcia clínica. Després d'obtenir el doctorat el 2019 per la Universitat de Barcelona, va iniciar la tasca docent a la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-Universitat Ramon Llull (FCSB-URL). Com a investigadora postdoctoral, va seguir amb la col·laboració en la farmacoge-nòmica de la psicofarmacologia a la Fundació Mutua de Terrassa i, posteriorment, va continuar amb la beca José Castillejos a The Norwegian Institute of Public Health, adquirint experiència en farmacoepidemiologia i epidemiologia genètica. Actualment és investigadora principal del grup de recerca PHAGEX i Vicedegana de Recerca i Relacions Institucionals a la FCSB-URL.

TORNAR
Currículum:
Activitat científica:

Dones Blanquerna 2024

CONCEPCIÓ MESTRES MIRALLESDoctora en Farmàcia i Especialista en Farmàcia Hospitalaria. Ha desenvolupat una gran part de la seva vida professional com a Farmacèutica d’Hospital a l’Hospital Sant Rafael de Barcelona i al Grup Mutuam. Paral·lament ha estat professora associada de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, on ha participat en diversos projectes de recerca en l’àmbit de la Biofísica. L’any 1992 es va incorporar com professora associada a l’ E.U.I.F. Blanquerna, ara Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-Universitat Ramon Llull. Fins l’any 2016 ha estat professora associada de la Facultat, impartint l’assignatura de Farmacologia en els diferents Graus, passant desprès a Professora Titular, i sent actualment la seva Degana. Membre del Grup de Recerca PHAGEX, de la URL. Des del passat mes de juny és Acadèmica Corresponent de la Real Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.

TORNAR
Currículum:
Activitat científica:

Dones Blanquerna 2024

EULÀLIA VIDAL GARCIAExperta farmacèutica especialitzada en nutrició, és llicenciada en Farmàcia per la Universitat de Barcelona i va obtenir el títol de Doctora per la Universitat de les Illes Balears l'any 2014, centrant-se en la recerca nutricional i els hàbits alimentaris. Actualment, la trobem com a Professora a la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-Universitat Ramon Llull (FCS Blanquerna-URL), on, a més, és la Coordinadora del Grau en Farmàcia. També és membre del grup de recerca en Salut, Activitat Física i Esport (SAFE).

TORNAR
Currículum:
Activitat científica: