Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Next

Комплекс загальноосвітніх шкіл № 2 ім Маркіяна Шашкевича в Перемишлі

„ВІЗИТКА ТА РОБОТА ШКОЛИ У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯХ”

МІСТО ПЕРЕМИШЛЬ

MIASTO PRZEMYŚL

СПЕЦИФІКА ШКОЛИ ім. М. Шашкевича

SPECYFIKA SZKOŁY im. M. Szaszkewicza

ШКОЛА

SZKOŁA

НАВЧАННЯ

OFERTA EDUKACYJNA

ДОДАТКОВІ ЗАННЯТТЯ

DODATKOWE INFORMACJE

СИСТЕМА НАВЧАННЯ

SYSTEM NAUCZANIA

ZASADY REKRUTACJI

ПРАВИЛА НАБОРУ

NOCLEG I WYŻYWIENIE

ПРОЖИВАННЯ та ХАРЧУВАННЯ

01

02

03

04

05

06

07

08

Зміст/Spis treści

UA

PL

МІСТО ПЕРЕМИШЛЬ

MIASTO PRZEMYŚL

Miasto Przemyśl

– 60 442 mieszkańców (2020r.), powierzchnia miasta 46,17 km2 (2015r.) – walory krajoznawczo-przyrodnicze: Park Miejski, w sezonie zimowym możliwość uprawiania sportów zimowych: lodowisko, stok narciarski, w sezonie letnim : trasy piesze i rowerowe, spływy kajakowe po rzece San. – blisko do przejścia granicznego w Medyce z dojazdem komunikacją miejską lub busem; trasa międzynarodowa E40.

– Jedno z najstarszych miast Polski położone na 7 wzgórzach, z zabytkami od romańskich, przez gotyk i barok po twierdze oraz bunkry z czasów Habsburgów również wielkiej Wojny– doskonała baza wypadowa w Bieszczady, do krajów Europy Wschodniej, na Bałkany.

– komunikacja: autobusy, kolej, komunikacja miejska autobusowa, hulajnogi miejskie, port lotniczy „Rzeszów-Jasionka” 85 km od Przemyśla.– Konsulat Honorowy Ukrainy w Przemyślu.– Cerkwie i Kościoły.

МІСТО ПЕРЕМИШЛЬ

– 60 442 жителів (2020р. ), площа міста 46,17 км2 2015р.– визначні пам’ятки та природні цінності: Міський парк, в зимовий сезон можливість займатися зимовими видами спорту: каток, гірськолижна траса, у літній сезон: пішохідні та велосипедні маршрути, каякінг по річці Сян.– розташоване близько до пункту пропуску в Медиці з можливістю доїзду міським транспортом або бусом; міжнародний автошлях E40..

– одне з найстаріших польських міст, розташоване на 7 пагорбах, з пам’ятками архітектури починаючи зі стилю романського, готичного та бароко, до фортець та бункерів з часів Габсбургів, а також Першої Світової війни – відмінна туристсько-екскурсійна база для поїздок в гори Бещади, країни Східної Європи та на Балкани.

– транспорт: автобуси, залізниця, міський транспорт, міські самокати, аеропорт „Жешув-Ясьонка” розташований 85 км від Перемишля. – Почесне Консульство України у м.Перемишль.– Церкви та Костели..

UA

PL

СПЕЦИФІКА ШКОЛИ ім. М. Шашкевича

SPECYFIKA SZKOŁY im. M. Szaszkewicza

– miejsce z długoletnia tradycją i doświadczeniem w skutecznym nauczaniu i wychowaniu. – najważniejsze cechy szkoły to: kultywowanie ukraińskich tradycji, przyjazna, rodzinna atmosfera, bezpieczeństwo, indywidualne podejście do każdego ucznia, rozwijanie talentów, promowanie wartości. – nauka dzieci i młodzieży mniejszości narodowej oraz jako szkoła publiczna – szansa kształcenia dla wszystkich uczniów. – własny ceremoniał szkolny. – kalendarz świąt szkoły bogaty w szeroką gamę różnorodnych imprez, konkursów i spotkań, to m.in. Święto Patrona Szkoły, Kutia, Konkurs Ukrainoznawcza Wiktoryna, Konkurs Recytatorski im. Ulany Krawczenko, Festiwal Piosenki im. Jarosławy Popowskiej, Świetlicowy Konkurs Warcabowy, Koncert Podsumowujacy oraz konkursy językowe, przedmiotowe, Samorządu uczniowskiego. – wycieczki, programy i projekty. – wyjazdy zespołów artystycznych i sportowych działających w szkole.

SPECYFIKA SZKOŁY im. M. Szaszkewicza

– місце з давніми традиціями та досвідом ефективного навчання та виховання. – найважливішими особливостями школи є: виховання українських традицій, доброзичлива, сімейна атмосфера, безпека, індивідуальний підхід до кожного учня, розвиток талантів, пропаганда цінностей. – навчання дітей та молоді національної меншини і як державна школа – можливість навчання для всіх учнів. – власний шкільний церемоніал. – календар шкільних свят, багатий на широкий спектр різноманітних заходів, конкурсів та зустрічей, у тому числі Свято Патрона школи, Кутя, конкурс українознавства „Вікторина”, декламаторський конкурс ім. Уляни Кравченко , Фестиваль пісні ім. Ярослави Поповської, конкурс з шашок у групі продовженого дня, заключний концерт, на якому презентуються мистецькі досягнення школи, учнівської ради, а також конкурси з мов та інші предметні конкурси. – екскурсії, програми та проекти. – поїздки художніх та спортивних колективів, що діють у школі.

СПЕЦИФІКА ШКОЛИ ім. М. Шашкевича

UA

PL

ШКОЛА

SZKOŁA

– szatnia szkolna – szafki odzieżowe dla każdego ucznia; boksy dla uczniów młodszych klas – komfort przy rozbieraniu i ubieraniu się. – zajęcia świetlicowe dla uczniów klas I-III SP od godz. 7:00-8:00; 11.30-16.00. – zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w sali gimnastycznej oraz na stadionie lekkoatletycznym „Juvenia”, lodowisku, wyjścia na stok narciarski. – stołówka i sklepik szkolny. – teren szkoły ogrodzony, monitoring wokół budynku i wszystkich pięter.
– kameralna szkoła z dogodnym położeniem (ścisłe centrum). – 12 oddziałów szkolnych i 1 oddział klasy „0”. – zajęcia klasy „O”, I-III IV-VIII, 1-4 LO w wydzielonej części szkoły. – 16 sal lekcyjnych, w tym: pracownia komputerowa, sala gimnastyczna i biblioteka. – aula szkolna, gabinet pedagoga, gabinet pielęgniarski. – punkt ksero.

SZKOŁA

– шкільна гардероб – шафки для одягу для кожного учня; бокси для молодших школярів – комфорт під час роздягання та одягання. – заняття в групі продовженого дня для учнів 1-3 класів початкової школи з 7: 00-8: 00; 11.30-16.00. – уроки фізкультури проводяться в спортзалі та на легкоатлетичному стадіоні „Ювенія”, ковзанці, походи на гірськолижну трасу. – їдальня та шкільний магазин. – територія школи огороджена, моніторинг навколо будівлі та всіх поверхів.
– Камеральна школа із зручним розташуванням (в самому центрі). – 12 шкільних відділень та „0” клас. – заняття класів „О”, I-III, IV-VIII і класи 1-4 середньої школи в окремій частині школи. – 16 навчальних кабінетів, у тому числі: комп’ютерний клас, спортзал та бібліотека. – актовий зал, кабінет шкільного радника, кабінет медсестер. – шкільне ксеро,

ШКОЛА

UA

PL

НАВЧАННЯ

OFERTA EDUKACYJNA

– nauka bezpłatna (szkoła publiczna) – zajęcia obowiązkowe z wykazu MEN oraz język mniejszości narodowej – j. ukraiński (przez cały cykl nauczania), historia i kultura Ukrainy (wybrane 2 lata w całym cyklu nauczania), geografia Ukrainy (klasy LO – 1 rok), religia: greckokatolicka, prawosławna, ewangelicka. – język angielski, język niemiecki. – dodatkowy bezpłatny roczny cykl lekcji z języka polskiego i matematyki dla cudzoziemców. – liczebność klas: nie przekracza 20 osób. – kadra nauczycielska: komunikacja dwujęzyczna. – język lekcji (wykładowy): polski (z wyjątkiem lekcji j. ukraińskiego, historii i geografii Ukrainy). – język komunikacji: polski i ukraiński. – bogate wyposażenie pracowni przedmiotowych: tablice interaktywne, tablety, projektory , roboty ( sala informatyczna)– wymiana polsko -niemiecka – projekty i programy: Forum Dialogu, Poznajcie Nas, Centrum Mistrzostwa Informatycznego, projekt edukacyjny „Lepsza szkoła”.– coroczny wybór ucznia do stypendium Prezesa Rady Ministrów.

OFERTA EDUKACYJNA

– безкоштовна освіта (державна школа) – обов’язкові заняття зі списку Міністерства національної освіти та мови національної меншини – українська мова (протягом усього навчального циклу), історія та культура України (обрані 2 роки у всьому навчальному циклі), географія України (в ліцеї – 1 рік), релігія: греко-католицька, православна, євангельська. – англійська мова, німецька мова. – додатковий безкоштовний однорічний цикл уроків польської мови та математики для іноземців. – кількість учнів у класах не перевищує 20 осіб. – вчительський склад: двомовне спілкування. – предмети викладаються польською (крім уроків української мови, історії та географії України). – мова спілкування: польська та українська. – в кабінетах різноманітне обладнання : інтерактивні дошки, планшети, проектори, роботи (ІТ-кабінет) – польсько-німецька програма учнівського обміну– проекти та програми: Форум діалогу, Пізнайте нас, Центр ІТ-чемпіонату, освітній проект „Краща школа”. – щорічний відбір учня на стипендію прем’єр-міністра.

НАВЧАННЯ

UA

PL

ДОДАТКОВІЗАННЯТТЯ

DODATKOWE INFORMACJE

– szkolny zespół taneczny „Arkan”, zespół instrumentalny „Veseli bandurki”, teatr „Poprivse”, klub artystyczny, studencki klub sportowy „Syanova Chaika”, unihokej dla dziewcząt. – działalność samorządu studenckiego. – promocja zdrowego stylu życia – realizacja programu Unii Europejskiej „Program dla szkół” – warzywa, owoce i nabiał, ogólnopolska akcja „Śniadanie daje siłę”, – udział w akcjach charytatywnych, takich jak „Święta bez taty”, pomoc chorym i potrzebującym, wizyta w Domu Pomocy Społecznej z kolędą, pomoc w schronisku dla zwierząt itp. Szkoła otrzymała certyfikaty: – „Szkoła przyjazna zdolnym uczniom” – 2013/2014, 2015/16, 2017/18, – Złota Szkoła – Ranking najlepszych szkół średnich w Polsce „Perspektywy”, 2018. – wielokrotnie uczniowie szkoły uzyskiwali na egzaminach maturalnych najwyższy wynik w mieście.

DODATKOWE INFORMACJE

– шкільний танцювальний колектив „Аркан”, інструментальний колектив „Веселі бандурки”, театр „Попривсе”, арт-клуб, Студентський спортивний клуб „Сянова Чайка”, флорбол для дівчат. – діяльність учнівського самоврядування. – пропаганда здорового способу життя – реалізація програми Європейського Союзу „Програма для шкіл” – овочі, фрукти та молочні продукти, загальнодержавна кампанія „Сніданок дає силу”, – участь у благодійних акціях, наприклад „Свята без тата”, допомога хворим та нужденним, відвідування Будинку престарілих з Різдвяною колядкою, допомога у притулку для тварин, тощо. Школа отримала сертифікати: – „Школа дружня до талановитих учнів” – 2013/2014, 2015/16, 2017/18, – Золота школа – Рейтинг найкращих середніх шкіл Польщі „Perspektywy”, 2018. – неодноразово учні школи отримували найвищий у місті результат на випускних іспитах.

ДОДАТКОВІ ЗАННЯТТЯ

UA

PL

СИСТЕМА НАВЧАННЯ

SYSTEM NAUCZANIA

INFO

III. W szkole obowiązuje dziennik elektroniczny: – bieżący dostęp uczniów i rodziców do ocen ze wszystkich przedmiotów, frekwencji i uwag; – monitorowanie postępów nauczania; – stały kontakt z wychowawcą, nauczycielami poszczególnych przedmiotów i dyrekcją szkoły;
Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: bieżące; klasyfikacyjne: śródroczne i roczne,
System oceniania: W szkole obowiązuje sześciostopniowa skala ocen: 1 – ocena niedostateczna, 2 – ocena dopuszczająca, 3 – ocena dostateczna, 4 – ocena dobra, 5 – ocena bardzo dobra, 6 – ocena celująca.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 znajdują się następujące typy szkół: 8-letnia szkoła podstawowa – obowiązkowa dla wszystkich uczniów; Etapy kształcenia: klasy: 1 – 3 klasy: 4 – 8 4-letnie liceum ogólnokształcące

SYSTEM NAUCZANIA

INFO

У школі є електронний журнал: – постійний доступ учнів та батьків до оцінок з усіх предметів, відвідуваності та коментарів (зауважень); – моніторинг прогресу навчання; – постійний контакт з вихователем, викладачами предметів та дирекцією школи;
Під час навчання в школі учень отримує такі оцінки: поточні; класифікаційні: середньорічні та річні,
Система оцінювання: У школі обов‘язує шестибальна шкала оцінок: 1 – незадовільно, 2 – прийнятно, 3 – задовільно, 4 – добре, 5 – дуже добре, 6 – відмінно,
У Комплексі загальноосвітніх шкіл № 2 існують такі типи шкіл: 8-річна початкова школа – обов’язкова для всіх учнів; Етапи навчання: класи: 1 – 3 класи: 4 – 8 4-річний загальноосвітній ліцей

СИСТЕМА НАВЧАННЯ

UA

PL

ПРАВИЛА НАБОРУ

ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja odbywa się w sposób:
– elektroniczny (informacja na stronie szkoły – zakładka: REKRUTACJA) dla uczniów kończących szkoły w Polsce; – tradycyjny dla uczniów z Ukrainy (rozmowa kwalifikacyjna)
Podstawowym kryterium rekrutacyjnym są:-wyniki egzaminu ósmoklasisty, -oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

ZASADY REKRUTACJI

Набір здійснюється наступним чином
– електронно (інформація на веб-сайті школи – закладка: НАБІР) для учнів, які закінчують школи у Польщі; – традиційно для учнів з України (кваліфікаційна співбесіда)
Основними критеріями набору є: -результати іспиту восьмикласника, -оцінки за обов’язкові освітні заняття, зазначені у свідоцтві про закінчення початкової школи.

ПРАВИЛА НАБОРУ

UA

PL

ПРОЖИВАННЯ та ХАРЧУВАННЯ

NOCLEG I WYŻYWIENIE

– szkoła nie posiada internatu, – możliwość zakwaterowania w Internacie przy II LO przy ulicy Glazera– szkoła oferuje pomoc w poszukiwaniu zakwaterowania dla chłopców, – wyżywienie: obiady w szkole i w bursie; śniadania i kolacje we własnym zakresie

NOCLEG I WYŻYWIENIE

– школа не має гуртожитка, – Можливість проживання в інтернаті при ІІ ЛО при вул. Глазера– школа пропонує допомогу в пошуку квартири для хлопців, – харчування: обіди в школі та в гуртожитку; сніданок та вечеря самостійно

ПРОЖИВАННЯ та ХАРЧУВАННЯ

Щиро Запрошуємо!

Serdecznie Zapraszamy :)

– зимові канікули: 23 грудня – 1 січня – весняні канікули: п’ять днів навколо Великодня – двотижневі зимові канікули на рубежі січня та лютого – вільні дні під час свят за юліанським календарем

Свята

та канікули

– zimowa przerwa świąteczna: około: 23 grudnia – 1stycznia – wiosenna przerwa świąteczna: pięć dni w okolicach Świąt Wielkanocnych – dwutygodniowe ferie zimowe na przełomie stycznia i lutego – dni wolne podczas świat według kalendarza juliańskiego

Przerwy świąteczne

i ferie zimowe