Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

MATERIALS

PROCEDIMENTS

EXPLICACIÓ

INDICADORS DE PH: LA COL LLOMBARDA

MATERIALS

  • Suc de col llombarda bullida
  • Llimona
  • Bicarbonat
  • Aigua
  • Sosa càustica (hidròxid de sodi)
  • Gots

INDICADORS DE PH: LA COL LLOMBARDA

PROCEDIMENT

1

3

2

4

Mesurem el pH. Expliquem als infants què és el pH i que el suc de col llombarda és un indicador casolà per determinar l’acidesa de varis líquids o dissolucions:Preparem un got amb suc de llimona, un altre amb aigua, un altre amb una barreja d’aigua i bicarbonat i un últim amb una barreja d’aigua i sosa càustica.Plantegem hipòtesis sobre l’acidesa o basicitat de cada líquid o dissolució.Afegim suc de col llombarda bullida a cada got i observem com en els gots amb components bàsics, la barreja adopta una coloració verda-groguenca; en els que tenen components àcids, la coloració és vermella-rosada i en els neutres, blava-lilosa.Si ens sobra temps, podem comprovar el pH d’altres productes (vinagre, sabó de mans, etc.).

INDICADORS DE PH: LA COL LLOMBARDA

El pH mesura l’acidesa o basicitat d’una solució i es determina mitjançant la concentració d’ions d’hidrogen (H+). L’escala de pH, en solucions aquoses, té valors del 0 al 14. Els valors inferiors a 7 equivalen als àcids, el 7 indica el pH neutre i els valors superiors a 7 són els bàsics. Els valors més extrems indiquen un major grau d’acidesa o de basicitat. Aquesta característica condiciona i influeix en les funcions vitals de tots els organismes. Per exemple, hi ha espècies vegetals adaptades a diferents pH del sòl (les orquídies necessiten un pH més aviat àcid, mentre que el desenvolupament òptim de la remolatxa és a un pH lleugerament alcalí). Al cos humà, el pH varia en funció del medi: la saliva és neutra, els sucs gàstrics són molt àcids (amb un pH d’entre 1 i 3) per digerir els aliments i la pell també és lleugerament àcida (amb un pH al voltant de 4) per evitar infeccions.

EXPLICACIÓ

(1/2)

INDICADORS DE PH: LA COL LLOMBARDA

EXPLICACIÓ

(2/2)

INDICADORS DE PH: LA COL LLOMBARDA

Els indicadors de pH són substàncies que canvien de color en funció del pH de la solució; d’aquesta manera, ens permeten mesurar-lo amb un valor aproximat. El suc de col llombarda n’és un exemple. El color resultant ens indica el pH de la solució. Així doncs, podem comprovar que l’aigua és neutra, perquè no modifica el color lilós inicial; la sosa càustica és bàsica i el suc de llimona és àcid.Si hi ha una reacció d’un àcid amb una base en quantitats equivalents, els productes són neutres: ha tingut lloc una reacció de neutralització. Podem experimentar barrejant les solucions per intentar obtenir una solució que no tingui propietats ni àcides ni bàsiques i que, per tant, sigui de color blau-lilós.

Els augments de l’ocular i els objectius estan indicats amb una xifra i el símbol X. Per calcular l’augment total, s’ha de multiplicar el de l’ocular pel de l’objectiu seleccionat. La part mecànica està constituïda pel cos del microscopi (la base i el braç), la platina (la placa on es col·loca la mostra que cal observar), el tub que conté l’ocular, el revòlver giratori on hi ha els objectius i els caragols d’enfocament. Els ecosistemes aquàtics són l’hàbitat de molts éssers vius. Amb l’ajuda d’un microscopi podem observar amb major detall petits organismes i microorganismes presents en aquest medi. Per exemple, cianobacteris, organismes procariotes que fan la fotosíntesi; protozous, organismes unicel·lulars, eucariotes i heteròtrofs; algues; petits crustacis com els cladòcers o puces d’aigua i els copèpodes; i larves d’insectes.

MÉS INFORMACIÓ

INDICADORS DE PH: LA COL LLOMBARDA