Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Diana de Autoevaluación EIX D’ACTUACIÓ: TRANSICIONS ENTRE ETAPES I ENSENYAMENTSAgent: Docents

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

1

3

2

4

Sessions de treball pedagògic compartitentre etapes i ensenyaments

Sessions de traspàs d’informació entre etapes i ensenyaments per al coneixement de l’alumne o alumna

Coordinació entre centres educatius de qualsevol territor

Coordinació entre centres educatius d’ESOibatxillerat i els de règim especial

Coordinació entre les etapes educativesi l’educació d’adults

Arrossega l'estrella de cada àrea a l'estadi que correspon al teu coneixement

Muchas veces

Algunas veces

Nunca

Siempre

Muchas veces

Algunas veces

Nunca

Siempre

Muchas veces

Algunas veces

Nunca

Muchas veces

Muchas veces

Algunas veces

Nunca

Muchas veces

Muchas veces

Algunas veces

Nunca

Siempre