Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

praca domowa

Lekcja 17

start >

Klasa 7

  • Omówiliśmy wiersz
" Czy są proste kraje"
  • Uczyliśmy się pisać streszczenie.
  • Mówiliśmy o Władysławie Jagiełło i bitwie pod Grunwaldem.
Podczas lekcji:
Praca domowa:

Tematem tekstu A. Mularczyk-Meyer jest... Autorka skupia się na... i dowodzi, że

Przeczytajcie tekst Anny Mularczyk-Meyer i dokonajcie jego streszczenia:

Przepisz poniższe notatki graficzne do zeszytu.
Praca domowa:

W podręczniku przeczytaj : Jak być szczęśliwym? s. 117

Bogurodzica
Do zobaczenia :)