Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

5 DE MARÇ DIA MUNCIAL DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Comença

Què saps sobre eficiència energètica?

Pregunta 1/5

Pregunta 1/5

L’electrificació és el procés de substituir els combustibles fòssils per electricitat en tots els sectors. Això és capdal si es vol lluitar contra el canvi climàtic i reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

Pregunta 2/5

Pregunta 2/5

- Els motors elèctrics és caracteritzen per tenir menys manteniment, ja que tenen menys peces mobils que es podrien desgastar i menys complexitat. - Això i el fet que la transformació d'energia elèctrica a energia mecànica (moviment) sigui més eficient que en un motor de combustió, fa que aquesta tecnologia tingui un rendiment superior al 90%.

Pregunta 3/5

Pregunta 4/5

Pregunta 4/5

- Les bombes de calor són dispositius que poden escalfar o refredar mitjançant un principi enginyós: aprofiten la calor existent a l’aire o al terra per generar calefacció o refrigeració. - Una unitat d'energia elèctrica permet obtenir cuatre vegades més pel que fa a l'equivalent en energia en forma de calor/refrigeració.

Pregunta 5/5

TORNA

Ben fet!

I recorda, les petites accions generen grans canvis!

Si vols aprendre més, fes clic aquí!