Want to make creations as awesome as this one?

Electricitat2nESO

Transcript

+ info

Segons la llei d’Ohm, la intensitat del corrent elèctric que circula per un circuit és directament proporcional a la tensió i inversament proporcional a la resistència que ofereix.

La intensitat (I): És el nombre de càrregues elèctriques (e_) que travessa el circuit per unitat de temps.

La resistència (R): És la dificultat que ofereixen els materials al pas del corrent elèctric.

El Voltatge (U):És l’energia que impulsa i transporten els electrons. (A casa tenim 230V)

AUDIOExplicació

Clica el cap de cada personatge

A Amperes

Ω ohms

v Volts

ohmímetre

amperímetre

Intensitat

Resistència

voltímetre

Voltatge

Magnituds Elèctriques

unitat

unitat

aparell

aparell

unitat

aparell

Voltímetre: aparell que permet mesurar la tensió o voltatge que hi ha entre dos punts del circuit. Es connecta en paral·lel a l’element.

Amperímetre: aparell que permet mesurar la intensitat que circula per un punt del circuit. Es connecta en sèrie a l’element.

Ohmímetre: aparell que permet mesurar la resistència d’un component elèctric. Es connecta en paral·lel a l’element i no pot haver-hi corrent.

Fórmula

Llei Ohm

Segons com combinem les tres magnituds, podrem tenir tres fórmules diferents que provenen de la mateixa llei.

Clica quina magnitud estem buscant

la relació entre les magnituds

Recordem:

Segons la llei d’Ohm, la intensitat del corrent elèctric que circula per un circuit és directament proporcional a la tensió i inversament proporcional a la resistència que ofereix.