Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

EBALUAZIO HEZITZAILEA

IZAERA
FASEAK
TRESNAK
AZALPENA
ATZERAELIKADURA
AZALPENA

AURKIBIDEA

Euskal Autonomia Erkidegoko Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma zehazten duen 77/2023 Dekretuko ondorengo Ebaluazio irizpidea aukeratu dut ebaluazioaren prozesua azaltzeko:9.1. Interakzio errespetuzkoa eta ekitatiboa sustatzea, eta gatazkak modu baketsuan eta elkarrizketaren bidez ebaztea, hizkera inklusiboa eta indarkeriarik gabekoa erabiliz, eta Espainiako konstituzioko eta Europar Batasuneko arau, eskubide, betebehar eta askatasun nagusiak azalduz eta erabiliz.

AZALPENA

KONPETENTZIALA
KOOPERATIBOA
PERTSONALIZATUA
ETENGABEKOA

IZAERA

FASEAK

HASIERAKO FASEA

TARTEKO FASEA

AMAIERAKO FASEA

TRESNAK

Ebaluaziorako erabiliko ditugun tresnak honakoak dira:Google Forms hasierako autoebaluaketa eta heteroebaluaketa egiteko, tarteko fasean kontrol zerrenda autoebaluaketa bezala eta bukaera fasean hetero eta koebaluaziorako errubrika (CoRubrics).

Atzeraelikadura irakasleen ikasleentzako laguntza potentzialtzat hartzen da, eta hezkuntza-prozesuan zehar banatzen da. Gure kasuan, tarteko fasean kontrol-zerrendaren bitartez eta amaierako fasean errubrika bidez emango dugu. Ikasleei hobetu beharreko arloak azalduko zaizkie eta denbora emango zaie hauek hobetzeko eta berregiteko.

ATZERAELIKADURA

ESKERRIK ASKO!