Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

NORMANDY 1944

Horizontal infographics

LIZZO

Horizontal infographics

BEYONCÉ

Horizontal infographics

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

SITTING BULL

Horizontal infographics

RUGBY WORLD CUP 2019

Horizontal infographics

Transcript

Oddział OA

+ info

Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie

+ info

Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie

Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie

+info

+info

Szkoła Podstawowanr 35z oddziałami sportowymi

short track

+info

+info

klasy ogólne

+info

piłka ręczna

hokej na lodzie

łyżwiarstwo figurowe

Prowadzimy: klasy sportowe i ogólne Zapewniamy: opiekę świetlicową w godz. 7.00- 17.00Dbamy: o zdrowe żywienie, przygotowując posiłki w szkolnej stołówce Wspieramy: uczniów i ich rodziców, opieka psychologa, pedagoga, logopedy, socjoterapeutów, rewalidatorówRealizujemy: projekty szkolne, ogólnopolskie i międzynarodowe, w tym Erasmus+Wdrażamy: innowacje i programy autorskieRozwijamy: pasje

Oferta programowo - organizacyjna Wychowawczynie: Magdalena Mindykowska – nauczycielka dyplomowana, pełna energii chórzystka Akademickiego Chóru UG, świetnie umuzykalniająca swoich podopiecznych. Oferta programowo - organizacyjna Katarzyna Klata – nauczycielka stażystka, zapalona trenerka II klasy hokeja, otwarta na zdobywanie nowych doświadczeń, uśmiechnięta optymistka. Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie realizować będzie: - poszerzony program zajęć sportowych- prowadzony w oparciu o autorskie programy łyżwiarstwa figurowego i hokeja na lodzie dla klas 0-III zatwierdzone przez MEN oraz innowacje pedagogiczne, opracowane przez trenerów SP35; - logorytmikę- połączenie ruchów ciała z ćwiczeniem wymowy wspieranym muzyką, sprzyja wyrabianiu szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni, koncentracji uwagi, stymulowaniu do sprawniejszego myślenia, a także kształcenie takich cech jak aktywność, współdziałanie w grupie, porządek - balet-prowadzony przez nauczyciela tańca klasycznego (dla trenujących łyżwiarstwo figurowe) - nauczanie interdyscyplinarne- nauczanie projektowe, bez podziału na poszczególne przedmioty); - ekspedycyjność nauczania- nauczanie w terenie, z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego i szkolnych stacji edukacyjnych; - kształtowanie kompetencji społecznych w codziennym działaniu (organizacja przestrzeni , samodzielność, współodpowiedzialność) oraz w ramach zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, holistycznie z naciskiem na umiejętność nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami oraz pracy zespołowej. Oddział realizować będzie: kurs języka angielskiego

Oferta programowo - organizacyjna Wychowawczynie: Magdalena Mindykowska – nauczycielka dyplomowana, pełna energii chórzystka Akademickiego Chóru UG, świetnie umuzykalniająca swoich podopiecznych. Oferta programowo - organizacyjna Katarzyna Klata – nauczycielka stażystka, zapalona trenerka II klasy hokeja, otwarta na zdobywanie nowych doświadczeń, uśmiechnięta optymistka. Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie realizować będzie: - poszerzony program zajęć sportowych- prowadzony w oparciu o autorskie programy łyżwiarstwa figurowego i hokeja na lodzie dla klas 0-III zatwierdzone przez MEN oraz innowacje pedagogiczne, opracowane przez trenerów SP35; - logorytmikę- połączenie ruchów ciała z ćwiczeniem wymowy wspieranym muzyką, sprzyja wyrabianiu szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni, koncentracji uwagi, stymulowaniu do sprawniejszego myślenia, a także kształcenie takich cech jak aktywność, współdziałanie w grupie, porządek - balet-prowadzony przez nauczyciela tańca klasycznego (dla trenujących łyżwiarstwo figurowe) - nauczanie interdyscyplinarne- nauczanie projektowe, bez podziału na poszczególne przedmioty); - ekspedycyjność nauczania- nauczanie w terenie, z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego i szkolnych stacji edukacyjnych; - kształtowanie kompetencji społecznych w codziennym działaniu (organizacja przestrzeni , samodzielność, współodpowiedzialność) oraz w ramach zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, holistycznie z naciskiem na umiejętność nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami oraz pracy zespołowej. Oddział realizować będzie: kurs języka angielskiego

 • 585523414

Szkoła Podstawowanr 35z oddziałami sportowymi

Oddział OA

Oddział O

+ info

Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie

+ info

Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie

Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie

Oddział ogólny z grupą usportowioną o profilu łyżwiarstwo figurowe i łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie.

+ info

Oferta programowo - organizacyjna Wychowawczynie: Magdalena Mindykowska – nauczycielka dyplomowana, pełna energii chórzystka Akademickiego Chóru UG, świetnie umuzykalniająca swoich podopiecznych. Oferta programowo - organizacyjna Katarzyna Klata – nauczycielka stażystka, zapalona trenerka II klasy hokeja, otwarta na zdobywanie nowych doświadczeń, uśmiechnięta optymistka. Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie realizować będzie: - poszerzony program zajęć sportowych- prowadzony w oparciu o autorskie programy łyżwiarstwa figurowego i hokeja na lodzie dla klas 0-III zatwierdzone przez MEN oraz innowacje pedagogiczne, opracowane przez trenerów SP35; - logorytmikę- połączenie ruchów ciała z ćwiczeniem wymowy wspieranym muzyką, sprzyja wyrabianiu szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni, koncentracji uwagi, stymulowaniu do sprawniejszego myślenia, a także kształcenie takich cech jak aktywność, współdziałanie w grupie, porządek - balet-prowadzony przez nauczyciela tańca klasycznego (dla trenujących łyżwiarstwo figurowe) - nauczanie interdyscyplinarne- nauczanie projektowe, bez podziału na poszczególne przedmioty); - ekspedycyjność nauczania- nauczanie w terenie, z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego i szkolnych stacji edukacyjnych; - kształtowanie kompetencji społecznych w codziennym działaniu (organizacja przestrzeni , samodzielność, współodpowiedzialność) oraz w ramach zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, holistycznie z naciskiem na umiejętność nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami oraz pracy zespołowej. Oddział realizować będzie: kurs języka angielskiego

Oferta programowo - organizacyjna Wychowawczynie: Magdalena Mindykowska – nauczycielka dyplomowana, pełna energii chórzystka Akademickiego Chóru UG, świetnie umuzykalniająca swoich podopiecznych. Oferta programowo - organizacyjna Katarzyna Klata – nauczycielka stażystka, zapalona trenerka II klasy hokeja, otwarta na zdobywanie nowych doświadczeń, uśmiechnięta optymistka. Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie realizować będzie: - poszerzony program zajęć sportowych- prowadzony w oparciu o autorskie programy łyżwiarstwa figurowego i hokeja na lodzie dla klas 0-III zatwierdzone przez MEN oraz innowacje pedagogiczne, opracowane przez trenerów SP35; - logorytmikę- połączenie ruchów ciała z ćwiczeniem wymowy wspieranym muzyką, sprzyja wyrabianiu szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni, koncentracji uwagi, stymulowaniu do sprawniejszego myślenia, a także kształcenie takich cech jak aktywność, współdziałanie w grupie, porządek - balet-prowadzony przez nauczyciela tańca klasycznego (dla trenujących łyżwiarstwo figurowe) - nauczanie interdyscyplinarne- nauczanie projektowe, bez podziału na poszczególne przedmioty); - ekspedycyjność nauczania- nauczanie w terenie, z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego i szkolnych stacji edukacyjnych; - kształtowanie kompetencji społecznych w codziennym działaniu (organizacja przestrzeni , samodzielność, współodpowiedzialność) oraz w ramach zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, holistycznie z naciskiem na umiejętność nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami oraz pracy zespołowej. Oddział realizować będzie: kurs języka angielskiego

0 Oddział ogólny z grupą usportowioną, który nastawiony jest na: • uczenie przez działanie – dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, wykorzystując zasoby środowiska lokalnego; • kształtowanie samodzielności – dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce i formę pracy (indywidualną, zespołową, grupową) przy zachowaniu reguł społecznych; rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności; • rozwój koncentracji – dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań; wyrabiają spostrzegawczość i orientację w czasie oraz koordynacji ruchów ciała z wymową na zajęciach logorytmiki; • dbałość o porządek – dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu; • obserwację – nauczyciel z uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego mentorem w rozwoju wiedzy i umiejętności; • wsparcie- w ramach zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne uczą się budować relacje społeczne, w tym rozwiązywania konfliktów, korzystają z profesjonalnego wsparcia logopedy, pedagoga i psychologa, pracującego innowacyjnymi metodami. Grupa usportowiona o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie realizować będzie: • poszerzony program zajęć sportowych- prowadzony w oparciu o autorskie programy łyżwiarstwa figurowego i hokeja na lodzie dla klas 0-III zatwierdzone przez MEN oraz innowacje pedagogiczne, opracowane przez trenerów SP35; • balet-prowadzony przez nauczyciela tańca klasycznego (dla trenujących łyżwiarstwo figurowe) Oddział będzie realizował kurs języka angielskiego. Dzieci objęte są szerokim wsparciem psychologiczno-pedagogicznym ( logopeda, pedagodzy, psycholog).

 • 585523414

Szkoła Podstawowanr 35z oddziałami sportowymi

Oddział OA

Klasa sportowa o profilu łyżwiarstwo figurowe

Klasa 1A

Klasa 1B

+ info

Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie

+ info

Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie

Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie

Klasa sportowa o profilu hokej na lodziedla dziewcząt i chłopców

Klasa 1c

Klasa ogólna, realizująca innowację pedagogiczną z zakresu ekologii

+ info

+ info

Łyżwiarstwo amatorskie od klasy 3- alternatywnie

+ info

+ info

Oferta programowo - organizacyjna Wychowawczynie: Magdalena Mindykowska – nauczycielka dyplomowana, pełna energii chórzystka Akademickiego Chóru UG, świetnie umuzykalniająca swoich podopiecznych. Oferta programowo - organizacyjna Katarzyna Klata – nauczycielka stażystka, zapalona trenerka II klasy hokeja, otwarta na zdobywanie nowych doświadczeń, uśmiechnięta optymistka. Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie realizować będzie: - poszerzony program zajęć sportowych- prowadzony w oparciu o autorskie programy łyżwiarstwa figurowego i hokeja na lodzie dla klas 0-III zatwierdzone przez MEN oraz innowacje pedagogiczne, opracowane przez trenerów SP35; - logorytmikę- połączenie ruchów ciała z ćwiczeniem wymowy wspieranym muzyką, sprzyja wyrabianiu szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni, koncentracji uwagi, stymulowaniu do sprawniejszego myślenia, a także kształcenie takich cech jak aktywność, współdziałanie w grupie, porządek - balet-prowadzony przez nauczyciela tańca klasycznego (dla trenujących łyżwiarstwo figurowe) - nauczanie interdyscyplinarne- nauczanie projektowe, bez podziału na poszczególne przedmioty); - ekspedycyjność nauczania- nauczanie w terenie, z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego i szkolnych stacji edukacyjnych; - kształtowanie kompetencji społecznych w codziennym działaniu (organizacja przestrzeni , samodzielność, współodpowiedzialność) oraz w ramach zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, holistycznie z naciskiem na umiejętność nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami oraz pracy zespołowej. Oddział realizować będzie: kurs języka angielskiego

Oferta programowo - organizacyjna Wychowawczynie: Magdalena Mindykowska – nauczycielka dyplomowana, pełna energii chórzystka Akademickiego Chóru UG, świetnie umuzykalniająca swoich podopiecznych. Oferta programowo - organizacyjna Katarzyna Klata – nauczycielka stażystka, zapalona trenerka II klasy hokeja, otwarta na zdobywanie nowych doświadczeń, uśmiechnięta optymistka. Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie realizować będzie: - poszerzony program zajęć sportowych- prowadzony w oparciu o autorskie programy łyżwiarstwa figurowego i hokeja na lodzie dla klas 0-III zatwierdzone przez MEN oraz innowacje pedagogiczne, opracowane przez trenerów SP35; - logorytmikę- połączenie ruchów ciała z ćwiczeniem wymowy wspieranym muzyką, sprzyja wyrabianiu szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni, koncentracji uwagi, stymulowaniu do sprawniejszego myślenia, a także kształcenie takich cech jak aktywność, współdziałanie w grupie, porządek - balet-prowadzony przez nauczyciela tańca klasycznego (dla trenujących łyżwiarstwo figurowe) - nauczanie interdyscyplinarne- nauczanie projektowe, bez podziału na poszczególne przedmioty); - ekspedycyjność nauczania- nauczanie w terenie, z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego i szkolnych stacji edukacyjnych; - kształtowanie kompetencji społecznych w codziennym działaniu (organizacja przestrzeni , samodzielność, współodpowiedzialność) oraz w ramach zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, holistycznie z naciskiem na umiejętność nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami oraz pracy zespołowej. Oddział realizować będzie: kurs języka angielskiego

Numer telefonu: tel. (58)552-34-14

 • 585523414

sekretariat@SP35.edu.gdansk.pl

Numer telefonu: tel. (58)552-34-14

 • 585523414

sekretariat@SP35.edu.gdansk.pl

 • 585523414

1c Klasa ogólna realizująca innowacyjny program z zakresu ekologii oparty na: nauczaniu projektowym- którego celem jest rozwój świadomości ekologicznej wśród najmłodszych i codzienne kształtowanie nawyków proekologicznych; realizacja projektów badawczych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, warsztaty stacjonarne, gry terenowe, organizacja różnorodnych konkursów we współpracy m.in. z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym, Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej; nauczaniu przez działanie- uczniowie zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, wykorzystując szkolne stacje edukacyjne, gratosferę, zasoby środowiska lokalnego; logorytmice-połączeniu ruchów ciała z ćwiczeniem wymowy wspieranym muzyką, sprzyja wyrabianiu szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni, koncentracji uwagi, stymulowaniu do sprawniejszego myślenia, a także kształcenie takich cech jak aktywność, współdziałanie w grupie, porządek; interdyscyplinarności- realizacja innowacji pedagogicznej, łączącej naukę języka angielskiego z edukacją przyrodniczą, plastyczną, społeczną oraz wykorzystującą narzędzia informatyczne(nauczyciel wykorzystywać będzie szkolną tableciarnię i Laboratoria Przyszłości); cel: kształtowanie umiejętności współpracy, poszukiwania, rozwiązywania problemów, odpowiedzialności za siebie i innych, całościowego postrzegania świata; kształtowaniu kompetencji społecznych w codziennym działaniu (organizacja przestrzeni , samodzielność, współodpowiedzialność), holistycznie z naciskiem na umiejętność nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami oraz pracy zespołowej. Ponadto: poszerzony kurs języka angielskiego ( dodatkowa lekcja) szerokie wsparcie psychologiczno- pedagogiczne logopedów, pedagogów i psychologa, w tym zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne “Kącik”,

1b - Klasa sportowa o profilu hokej na lodzie chłopców i dziewcząt Klasa realizować będzie: poszerzony program zajęć sportowych- prowadzony w oparciu o autorskie programy hokeja na lodzie dla klas 0-III, zatwierdzone przez MEN oraz innowacje pedagogiczne, opracowane przez trenerów SP35; logorytmikę-połączenie ruchów ciała z ćwiczeniem wymowy wspieranym muzyką, sprzyja wyrabianiu szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni, koncentracji uwagi, stymulowaniu do sprawniejszego myślenia, a także kształcenie takich cech jak aktywność, współdziałanie w grupie, porządek; nauczanie projektowe- budujące umiejętność współpracy, poszukiwania, rozwiązywania problemów, odpowiedzialności za siebie i innych, całościowego postrzegania świata; interdyscyplinarność- realizacja innowacji pedagogicznej, łączącej naukę języka angielskiego z edukacją przyrodniczą i artystyczną oraz wykorzystującą narzędzia informatyczne; wprowadzenie elementów programowania i kodowania; nauczyciel wykorzystywać będzie szkolną tableciarnię i Laboratoria Przyszłości; ekspedycyjność nauczania- realizowanego w oparciu o zasoby środowiska lokalnego i w szkolnych stacjach edukacyjnych; kształtowanie kompetencji społecznych w codziennym działaniu (organizacja przestrzeni, samodzielność, współodpowiedzialność), holistycznie z naciskiem na umiejętność nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami oraz pracy zespołowej. Ponadto: poszerzony kurs języka angielskiego ( dodatkowa lekcja) elementy programowania szerokie wsparcie psychologiczno- pedagogiczne logopedów, pedagogów i psychologa, w tym zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne “Kącik”,

1a Klasa realizować będzie: poszerzony program zajęć sportowych - prowadzony w oparciu o autorskie programy łyżwiarstwa dla klas 0-III, zatwierdzone przez MEN oraz innowacje pedagogiczne, opracowane przez trenerów SP35; logorytmikę - połączenie ruchów ciała z ćwiczeniem wymowy wspieranym muzyką, sprzyja wyrabianiu szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni, koncentracji uwagi, stymulowaniu do sprawniejszego myślenia, a także kształcenie takich cech jak aktywność, współdziałanie w grupie, porządek; balet - prowadzony przez nauczyciela tańca klasycznego oraz: nauczanie projektowe- budujące umiejętność współpracy, poszukiwania, rozwiązywania problemów, odpowiedzialności za siebie i innych, całościowego postrzegania świata; interdyscyplinarność- realizacja innowacji pedagogicznej łączącej naukę języka angielskiego z edukacją przyrodniczą i artystyczną oraz wykorzystującą narzędzia informatyczne, wykorzystanie elementów zajęć M. Montessori; nauczyciel wykorzystywać będzie szkolną tableciarnię i Laboratoria Przyszłości; ekspedycyjność nauczania- realizowanego w oparciu o zasoby środowiska lokalnego i w szkolnych stacjach edukacyjnych; kształtowanie kompetencji społecznych w codziennym działaniu (organizacja przestrzeni, samodzielność, współodpowiedzialność), holistycznie z naciskiem na umiejętność nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami oraz pracy zespołowej. Ponadto: zajęcia z technik zapamiętywania (mnemotechnik) poszerzony kurs języka angielskiego ( dodatkowa lekcja) szerokie wsparcie psychologiczno- pedagogiczne logopedów, pedagogów i psychologa, w tym zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne “Kącik”,

Od 3 klasy alternatywą dla łyżwiarstwa wyczynowego może być łyżwiarstwo amatorskie. Obciążenie treningowe amatora jest mniejsze niż wyczynowca. Uczeń pozostaje w rywalizacji sportowej, którą dostosowuje do swojego aktualnego poziomu umiejętności. Brak wymogu posiadania klasy sportowej, aby brać udział w zawodach. Łyżwiarstwo amatorskie zawiera konkurencję solistów, solistek jak również tancerzy solo. Kategoria solo dance daje duże możliwości dziewczynkom, które nie mają partnera, a chciałyby rozwijać się w kategorii tańców na lodzie.

Szkoła Podstawowanr 35z oddziałami sportowymi

Oddział OA

+ info

Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie

+ info

Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie

Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie

Klasa sportowa o profilu łyżwiarstwo figurowe

Klasa 4A

Klasa 4B

Klasa sportowa o profilu hokej na lodziedla dziewcząt i chłopców

Klasa 4c

Klasa sportowa o profilu piłka ręczna i short track

+ info

Klasa 4d

Klasa ogólna, realizująca innowację pedagogiczną z zakresu turystyki

+ info

+ info

+ info

Oferta programowo - organizacyjna Wychowawczynie: Magdalena Mindykowska – nauczycielka dyplomowana, pełna energii chórzystka Akademickiego Chóru UG, świetnie umuzykalniająca swoich podopiecznych. Oferta programowo - organizacyjna Katarzyna Klata – nauczycielka stażystka, zapalona trenerka II klasy hokeja, otwarta na zdobywanie nowych doświadczeń, uśmiechnięta optymistka. Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie realizować będzie: - poszerzony program zajęć sportowych- prowadzony w oparciu o autorskie programy łyżwiarstwa figurowego i hokeja na lodzie dla klas 0-III zatwierdzone przez MEN oraz innowacje pedagogiczne, opracowane przez trenerów SP35; - logorytmikę- połączenie ruchów ciała z ćwiczeniem wymowy wspieranym muzyką, sprzyja wyrabianiu szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni, koncentracji uwagi, stymulowaniu do sprawniejszego myślenia, a także kształcenie takich cech jak aktywność, współdziałanie w grupie, porządek - balet-prowadzony przez nauczyciela tańca klasycznego (dla trenujących łyżwiarstwo figurowe) - nauczanie interdyscyplinarne- nauczanie projektowe, bez podziału na poszczególne przedmioty); - ekspedycyjność nauczania- nauczanie w terenie, z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego i szkolnych stacji edukacyjnych; - kształtowanie kompetencji społecznych w codziennym działaniu (organizacja przestrzeni , samodzielność, współodpowiedzialność) oraz w ramach zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, holistycznie z naciskiem na umiejętność nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami oraz pracy zespołowej. Oddział realizować będzie: kurs języka angielskiego

Oferta programowo - organizacyjna Wychowawczynie: Magdalena Mindykowska – nauczycielka dyplomowana, pełna energii chórzystka Akademickiego Chóru UG, świetnie umuzykalniająca swoich podopiecznych. Oferta programowo - organizacyjna Katarzyna Klata – nauczycielka stażystka, zapalona trenerka II klasy hokeja, otwarta na zdobywanie nowych doświadczeń, uśmiechnięta optymistka. Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie realizować będzie: - poszerzony program zajęć sportowych- prowadzony w oparciu o autorskie programy łyżwiarstwa figurowego i hokeja na lodzie dla klas 0-III zatwierdzone przez MEN oraz innowacje pedagogiczne, opracowane przez trenerów SP35; - logorytmikę- połączenie ruchów ciała z ćwiczeniem wymowy wspieranym muzyką, sprzyja wyrabianiu szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni, koncentracji uwagi, stymulowaniu do sprawniejszego myślenia, a także kształcenie takich cech jak aktywność, współdziałanie w grupie, porządek - balet-prowadzony przez nauczyciela tańca klasycznego (dla trenujących łyżwiarstwo figurowe) - nauczanie interdyscyplinarne- nauczanie projektowe, bez podziału na poszczególne przedmioty); - ekspedycyjność nauczania- nauczanie w terenie, z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego i szkolnych stacji edukacyjnych; - kształtowanie kompetencji społecznych w codziennym działaniu (organizacja przestrzeni , samodzielność, współodpowiedzialność) oraz w ramach zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, holistycznie z naciskiem na umiejętność nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami oraz pracy zespołowej. Oddział realizować będzie: kurs języka angielskiego

Numer telefonu: tel. (58)552-34-14

 • 585523414

sekretariat@SP35.edu.gdansk.pl

Numer telefonu: tel. (58)552-34-14

 • 585523414

sekretariat@SP35.edu.gdansk.pl

 • 585523414

4a Klasa realizować będzie: poszerzony program zajęć sportowych, prowadzony w oparciu o autorskie programy nauczania łyżwiarstwa figurowego, zatwierdzone przez MEN oraz innowacje pedagogiczne, opracowane przez trenerów SP35;

 • alternatywnie- łyżwiarstwo amatorskie w konkurencji solistów, solistek jak również tancerzy solo. w oparciu o programy opracowane przez trenerów SP 35 realizowane w ramach innowacji pedagogicznej.
 • zajęcia baletu - prowadzone przez nauczyciela tańca klasycznego;
Pracować będzie: interdyscyplinarnie– klasa pracować będzie w oparciu o projekty przedmiotowe i międzyprzedmiotowe, a korelacja treści sprzyjać będzie podniesieniu efektów nauczania przy mniejszym obciążeniu ucznia nauką; we współpracy- tworząc innowacyjne zajęcia z wykorzystaniem technologii cyfrowych, programów i aplikacji edukacyjnych oraz wykorzystując szkolną tableciarnię i Laboratoria Przyszłości, współpracując w zespołach w przestrzeni wirtualnej i realnej; ekspedycyjnie- nauczaniu w terenie, z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego i szkolnych stacji edukacyjnych; organizacja obozów sportowych; kształtując kompetencje społeczne w codziennym działaniu (organizacja przestrzeni, samodzielność, współodpowiedzialność, działania w SU, Kole Wolontariatu), holistycznie z naciskiem na umiejętność nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami oraz pracy zespołowej. Ponadto oferujemy: poszerzony kurs języka angielskiego ( dodatkowa lekcja) wzbogacenie zajęć techniki o warsztaty mixmediowe i scrabookingowe szerokie wsparcie psychologiczno- pedagogiczne logopedów, pedagogów i psychologa, w tym zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne “Kącik”,

4c Klasa piłki ręcznej i short tracka realizować będzie: poszerzony program zajęć sportowych, prowadzony w oparciu o programy nauczania piłki ręcznej lub short-tracka, zatwierdzone przez MEN oraz innowacje pedagogiczne, opracowane przez trenerów SP35; Pracować będzie: interdyscyplinarnie– klasa pracować będzie w oparciu o projekty przedmiotowe i międzyprzedmiotowe, a korelacja treści sprzyjać będzie podniesieniu efektów nauczania przy mniejszym obciążeniu ucznia nauką; we współpracy- tworząc innowacyjne zajęcia z wykorzystaniem technologii cyfrowych, programów i aplikacji edukacyjnych oraz wykorzystując szkolną tableciarnię, i Laboratoria Przyszłości współpracując w zespołach w przestrzeni wirtualnej i realnej; ekspedycyjnie- nauczanie w terenie, z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego i szkolnych stacji edukacyjnych; kształtując kompetencje społeczne w codziennym działaniu (organizacja przestrzeni, samodzielność, współodpowiedzialność, działania w SU, Kole Wolontariatu), holistycznie z naciskiem na umiejętność nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami oraz pracy zespołowej. Ponadto: poszerzony kurs języka angielskiego ( dodatkowa lekcja) w ramach wf 1h jazdy na rolkach na szkolnym torze rolkarskim wzbogacenie zajęć techniki o warsztaty mixmediowe i scrabookingowe szerokie wsparcie psychologiczno- pedagogiczne logopedów, pedagogów i psychologa, w tym zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne “Kącik”

4b Klasa sportowa o profilu hokej na lodzie chłopców i dziewcząt Klasa realizować będzie: poszerzony program zajęć sportowych - prowadzony w oparciu o autorskie programy nauczania hokeja na lodzie, zatwierdzone przez MEN oraz innowacje pedagogiczne, opracowane przez trenerów SP35; Pracować będzie: interdyscyplinarnie– klasa pracować będzie w oparciu o projekty przedmiotowe i międzyprzedmiotowe, a korelacja treści sprzyjać będzie podniesieniu efektów nauczania przy mniejszym obciążeniu ucznia nauką; we współpracy- tworząc innowacyjne zajęcia z wykorzystaniem technologii cyfrowych, programów i aplikacji edukacyjnych oraz wykorzystując szkolną tableciarnię i Laboratoria Przyszłości, współpracując w zespołach w przestrzeni wirtualnej i realnej; ekspedycyjnie- nauczaniu w terenie, z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego i szkolnych stacji edukacyjnych; organizacja obozów sportowych; kształtując kompetencje społeczne w codziennym działaniu (organizacja przestrzeni, samodzielność, współodpowiedzialność, działania w SU, Kole Wolontariatu), holistycznie z naciskiem na umiejętność nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami oraz pracy zespołowej. Ponadto oferujemy: poszerzony kurs języka angielskiego ( dodatkowa lekcja) wzbogacenie zajęć techniki o warsztaty mixmediowe i scrabookingowe szerokie wsparcie psychologiczno- pedagogiczne logopedów, pedagogów i psychologa, w tym zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne “Kącik”,

4d Klasa ogólna chociaż szczególna, gdyż realizować będzie: innowację programową z zakresu turystyki - w ramach innowacji uczniowie zapoznają się z ciekawą formą aktywności ruchowej, jaką jest orientacja z mapą; różne formy orientacji pozwalają na rozwijanie myślenia przestrzennego, szybkiego podejmowania decyzji oraz posługiwania się mapą w terenie miejskim i leśnym; w czasie wyjść i wycieczek programowych w formie zabawy poznawać będą ciekawe miejsca,r ealizować ścieżki międzyprzedmiotowe, a przebywanie na świeżym powietrzu korzystnie wpływać będzie na zdrowie uczniów międzyprzedmiotowe nauczanie projektowe- w oparciu o opracowane przez nauczycieli SP35 ścieżki międzyprzedmiotowe, korelujące treści z różnych przedmiotów w stopniu dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów, zajęcia pozalekcyjne oraz udział w projektach pozaszkolnych; we współpracy- tworząc innowacyjne zajęcia z wykorzystaniem technologii cyfrowych, programów i aplikacji edukacyjnych oraz wykorzystując szkolną tableciarnię, i Laboratoria Przyszłości współpracując w zespołach w przestrzeni wirtualnej i realnej; ekspedycyjnie- nauczanie w terenie, z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego i szkolnych stacji edukacyjnych; kształtując kompetencje społeczne w codziennym działaniu (organizacja przestrzeni, samodzielność, współodpowiedzialność, działania w SU, Kole Wolontariatu), holistycznie z naciskiem na umiejętność nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami oraz pracy zespołowej. Ponadto: poszerzony kurs języka angielskiego ( dodatkowa lekcja) w ramach wf 2h/tydz. zajęć tenisa ziemnego wzbogacenie zajęć techniki o warsztaty mixmediowe i scrabookingowe szerokie wsparcie psychologiczno- pedagogiczne logopedów, pedagogów i psychologa, w tym zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne “Kącik”,

Szkoła Podstawowanr 35z oddziałami sportowymi

Oddział OA

+ info

Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie

+ info

Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie

Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie

Klasy sportowe o profilu hokej na lodzie dla dziewcząt i chłopców

Poszerzony program zajęć sportowych- prowadzony w oparciu o autorskie programy hokeja na lodzie dla klas 0-III, zatwierdzone przez MEN

Innowacje opracowane przez trenerów SP 35.

Kontynuacja nauki w kl. 4 - 8

2 godziny lekcyjne treningów dziennie, udział w rozgrywkach na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim

Absolwenci klas hokejowych

+ info

Innowacje pedagogiczne

Oferta programowo - organizacyjna Wychowawczynie: Magdalena Mindykowska – nauczycielka dyplomowana, pełna energii chórzystka Akademickiego Chóru UG, świetnie umuzykalniająca swoich podopiecznych. Oferta programowo - organizacyjna Katarzyna Klata – nauczycielka stażystka, zapalona trenerka II klasy hokeja, otwarta na zdobywanie nowych doświadczeń, uśmiechnięta optymistka. Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie realizować będzie: - poszerzony program zajęć sportowych- prowadzony w oparciu o autorskie programy łyżwiarstwa figurowego i hokeja na lodzie dla klas 0-III zatwierdzone przez MEN oraz innowacje pedagogiczne, opracowane przez trenerów SP35; - logorytmikę- połączenie ruchów ciała z ćwiczeniem wymowy wspieranym muzyką, sprzyja wyrabianiu szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni, koncentracji uwagi, stymulowaniu do sprawniejszego myślenia, a także kształcenie takich cech jak aktywność, współdziałanie w grupie, porządek - balet-prowadzony przez nauczyciela tańca klasycznego (dla trenujących łyżwiarstwo figurowe) - nauczanie interdyscyplinarne- nauczanie projektowe, bez podziału na poszczególne przedmioty); - ekspedycyjność nauczania- nauczanie w terenie, z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego i szkolnych stacji edukacyjnych; - kształtowanie kompetencji społecznych w codziennym działaniu (organizacja przestrzeni , samodzielność, współodpowiedzialność) oraz w ramach zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, holistycznie z naciskiem na umiejętność nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami oraz pracy zespołowej. Oddział realizować będzie: kurs języka angielskiego

Oferta programowo - organizacyjna Wychowawczynie: Magdalena Mindykowska – nauczycielka dyplomowana, pełna energii chórzystka Akademickiego Chóru UG, świetnie umuzykalniająca swoich podopiecznych. Oferta programowo - organizacyjna Katarzyna Klata – nauczycielka stażystka, zapalona trenerka II klasy hokeja, otwarta na zdobywanie nowych doświadczeń, uśmiechnięta optymistka. Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie realizować będzie: - poszerzony program zajęć sportowych- prowadzony w oparciu o autorskie programy łyżwiarstwa figurowego i hokeja na lodzie dla klas 0-III zatwierdzone przez MEN oraz innowacje pedagogiczne, opracowane przez trenerów SP35; - logorytmikę- połączenie ruchów ciała z ćwiczeniem wymowy wspieranym muzyką, sprzyja wyrabianiu szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni, koncentracji uwagi, stymulowaniu do sprawniejszego myślenia, a także kształcenie takich cech jak aktywność, współdziałanie w grupie, porządek - balet-prowadzony przez nauczyciela tańca klasycznego (dla trenujących łyżwiarstwo figurowe) - nauczanie interdyscyplinarne- nauczanie projektowe, bez podziału na poszczególne przedmioty); - ekspedycyjność nauczania- nauczanie w terenie, z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego i szkolnych stacji edukacyjnych; - kształtowanie kompetencji społecznych w codziennym działaniu (organizacja przestrzeni , samodzielność, współodpowiedzialność) oraz w ramach zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, holistycznie z naciskiem na umiejętność nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami oraz pracy zespołowej. Oddział realizować będzie: kurs języka angielskiego

Numer telefonu: tel. (58)552-34-14

 • 585523414

sekretariat@SP35.edu.gdansk.pl

Numer telefonu: tel. (58)552-34-14

 • 585523414

sekretariat@SP35.edu.gdansk.pl

 • 585523414

Szkoła Podstawowanr 35z oddziałami sportowymi

Oddział OA

+ info

Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie

+ info

Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie

Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie

Klasy sportowe o profilu piłka ręczna

Poszerzony program zajęć sportowych- prowadzony w oparciu o autorskie programy piłki ręcznej dla klas 0-III, zatwierdzone przez MEN

Innowacje opracowane przez trenerów SP 35.

Kontynuacja nauki w kl. 4 - 8

2 godziny lekcyjne treningów dziennie, udział w rozgrywkach na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim

Absolwenci klas o profilu piłka ręczna

Innowacje pedagogiczne

+ info

Oferta programowo - organizacyjna Wychowawczynie: Magdalena Mindykowska – nauczycielka dyplomowana, pełna energii chórzystka Akademickiego Chóru UG, świetnie umuzykalniająca swoich podopiecznych. Oferta programowo - organizacyjna Katarzyna Klata – nauczycielka stażystka, zapalona trenerka II klasy hokeja, otwarta na zdobywanie nowych doświadczeń, uśmiechnięta optymistka. Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie realizować będzie: - poszerzony program zajęć sportowych- prowadzony w oparciu o autorskie programy łyżwiarstwa figurowego i hokeja na lodzie dla klas 0-III zatwierdzone przez MEN oraz innowacje pedagogiczne, opracowane przez trenerów SP35; - logorytmikę- połączenie ruchów ciała z ćwiczeniem wymowy wspieranym muzyką, sprzyja wyrabianiu szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni, koncentracji uwagi, stymulowaniu do sprawniejszego myślenia, a także kształcenie takich cech jak aktywność, współdziałanie w grupie, porządek - balet-prowadzony przez nauczyciela tańca klasycznego (dla trenujących łyżwiarstwo figurowe) - nauczanie interdyscyplinarne- nauczanie projektowe, bez podziału na poszczególne przedmioty); - ekspedycyjność nauczania- nauczanie w terenie, z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego i szkolnych stacji edukacyjnych; - kształtowanie kompetencji społecznych w codziennym działaniu (organizacja przestrzeni , samodzielność, współodpowiedzialność) oraz w ramach zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, holistycznie z naciskiem na umiejętność nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami oraz pracy zespołowej. Oddział realizować będzie: kurs języka angielskiego

Oferta programowo - organizacyjna Wychowawczynie: Magdalena Mindykowska – nauczycielka dyplomowana, pełna energii chórzystka Akademickiego Chóru UG, świetnie umuzykalniająca swoich podopiecznych. Oferta programowo - organizacyjna Katarzyna Klata – nauczycielka stażystka, zapalona trenerka II klasy hokeja, otwarta na zdobywanie nowych doświadczeń, uśmiechnięta optymistka. Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie realizować będzie: - poszerzony program zajęć sportowych- prowadzony w oparciu o autorskie programy łyżwiarstwa figurowego i hokeja na lodzie dla klas 0-III zatwierdzone przez MEN oraz innowacje pedagogiczne, opracowane przez trenerów SP35; - logorytmikę- połączenie ruchów ciała z ćwiczeniem wymowy wspieranym muzyką, sprzyja wyrabianiu szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni, koncentracji uwagi, stymulowaniu do sprawniejszego myślenia, a także kształcenie takich cech jak aktywność, współdziałanie w grupie, porządek - balet-prowadzony przez nauczyciela tańca klasycznego (dla trenujących łyżwiarstwo figurowe) - nauczanie interdyscyplinarne- nauczanie projektowe, bez podziału na poszczególne przedmioty); - ekspedycyjność nauczania- nauczanie w terenie, z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego i szkolnych stacji edukacyjnych; - kształtowanie kompetencji społecznych w codziennym działaniu (organizacja przestrzeni , samodzielność, współodpowiedzialność) oraz w ramach zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, holistycznie z naciskiem na umiejętność nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami oraz pracy zespołowej. Oddział realizować będzie: kurs języka angielskiego

Numer telefonu: tel. (58)552-34-14

 • 585523414

sekretariat@SP35.edu.gdansk.pl

Numer telefonu: tel. (58)552-34-14

 • 585523414

sekretariat@SP35.edu.gdansk.pl

 • 585523414

Szkoła Podstawowanr 35z oddziałami sportowymi

Oddział OA

+ info

Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie

+ info

Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie

Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie

Klasy sportowe o profilu łyżwiarstwo figurowe

Poszerzony program zajęć sportowych dla par tanecznych i solistów, prowadzony w oparciu o autorskie programy łyżwiarswa figurowego dla klas 0-III, zatwierdzone przez MEN

Prowadzone przez nauczycieli tańca klasycznego.

Kontynuacja nauki w kl. 4 - 8

2 godziny lekcyjne treningów dziennie, udział w rozgrywkach na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim

Zajęcia z akrobatyki

Doskonalenie umiejętności motorycznych i ćwiczenia ogólnorozwojowe

Zajęcia z baletu

Oferta programowo - organizacyjna Wychowawczynie: Magdalena Mindykowska – nauczycielka dyplomowana, pełna energii chórzystka Akademickiego Chóru UG, świetnie umuzykalniająca swoich podopiecznych. Oferta programowo - organizacyjna Katarzyna Klata – nauczycielka stażystka, zapalona trenerka II klasy hokeja, otwarta na zdobywanie nowych doświadczeń, uśmiechnięta optymistka. Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie realizować będzie: - poszerzony program zajęć sportowych- prowadzony w oparciu o autorskie programy łyżwiarstwa figurowego i hokeja na lodzie dla klas 0-III zatwierdzone przez MEN oraz innowacje pedagogiczne, opracowane przez trenerów SP35; - logorytmikę- połączenie ruchów ciała z ćwiczeniem wymowy wspieranym muzyką, sprzyja wyrabianiu szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni, koncentracji uwagi, stymulowaniu do sprawniejszego myślenia, a także kształcenie takich cech jak aktywność, współdziałanie w grupie, porządek - balet-prowadzony przez nauczyciela tańca klasycznego (dla trenujących łyżwiarstwo figurowe) - nauczanie interdyscyplinarne- nauczanie projektowe, bez podziału na poszczególne przedmioty); - ekspedycyjność nauczania- nauczanie w terenie, z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego i szkolnych stacji edukacyjnych; - kształtowanie kompetencji społecznych w codziennym działaniu (organizacja przestrzeni , samodzielność, współodpowiedzialność) oraz w ramach zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, holistycznie z naciskiem na umiejętność nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami oraz pracy zespołowej. Oddział realizować będzie: kurs języka angielskiego

Oferta programowo - organizacyjna Wychowawczynie: Magdalena Mindykowska – nauczycielka dyplomowana, pełna energii chórzystka Akademickiego Chóru UG, świetnie umuzykalniająca swoich podopiecznych. Oferta programowo - organizacyjna Katarzyna Klata – nauczycielka stażystka, zapalona trenerka II klasy hokeja, otwarta na zdobywanie nowych doświadczeń, uśmiechnięta optymistka. Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie realizować będzie: - poszerzony program zajęć sportowych- prowadzony w oparciu o autorskie programy łyżwiarstwa figurowego i hokeja na lodzie dla klas 0-III zatwierdzone przez MEN oraz innowacje pedagogiczne, opracowane przez trenerów SP35; - logorytmikę- połączenie ruchów ciała z ćwiczeniem wymowy wspieranym muzyką, sprzyja wyrabianiu szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni, koncentracji uwagi, stymulowaniu do sprawniejszego myślenia, a także kształcenie takich cech jak aktywność, współdziałanie w grupie, porządek - balet-prowadzony przez nauczyciela tańca klasycznego (dla trenujących łyżwiarstwo figurowe) - nauczanie interdyscyplinarne- nauczanie projektowe, bez podziału na poszczególne przedmioty); - ekspedycyjność nauczania- nauczanie w terenie, z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego i szkolnych stacji edukacyjnych; - kształtowanie kompetencji społecznych w codziennym działaniu (organizacja przestrzeni , samodzielność, współodpowiedzialność) oraz w ramach zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, holistycznie z naciskiem na umiejętność nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami oraz pracy zespołowej. Oddział realizować będzie: kurs języka angielskiego

Numer telefonu: tel. (58)552-34-14

 • 585523414

sekretariat@SP35.edu.gdansk.pl

Numer telefonu: tel. (58)552-34-14

 • 585523414

sekretariat@SP35.edu.gdansk.pl

 • 585523414

Szkoła Podstawowanr 35z oddziałami sportowymi

Oddział OA

+ info

Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie

+ info

Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie

Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie

Klasy sportowe o profilu short track

Poszerzony program zajęć sportowych- prowadzony w oparciu o autorskie programy short tracku dla klas 0-III, zatwierdzone przez MEN.

Innowacje pedagogiczne opracowane przez trenerów SP 35.

Kontynuacja nauki w kl. 4 - 8

2 godziny lekcyjne treningów dziennie, udział w rozgrywkach na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim

Nasi absolwenci

Wykwalifikowana kadra

Oferta programowo - organizacyjna Wychowawczynie: Magdalena Mindykowska – nauczycielka dyplomowana, pełna energii chórzystka Akademickiego Chóru UG, świetnie umuzykalniająca swoich podopiecznych. Oferta programowo - organizacyjna Katarzyna Klata – nauczycielka stażystka, zapalona trenerka II klasy hokeja, otwarta na zdobywanie nowych doświadczeń, uśmiechnięta optymistka. Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie realizować będzie: - poszerzony program zajęć sportowych- prowadzony w oparciu o autorskie programy łyżwiarstwa figurowego i hokeja na lodzie dla klas 0-III zatwierdzone przez MEN oraz innowacje pedagogiczne, opracowane przez trenerów SP35; - logorytmikę- połączenie ruchów ciała z ćwiczeniem wymowy wspieranym muzyką, sprzyja wyrabianiu szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni, koncentracji uwagi, stymulowaniu do sprawniejszego myślenia, a także kształcenie takich cech jak aktywność, współdziałanie w grupie, porządek - balet-prowadzony przez nauczyciela tańca klasycznego (dla trenujących łyżwiarstwo figurowe) - nauczanie interdyscyplinarne- nauczanie projektowe, bez podziału na poszczególne przedmioty); - ekspedycyjność nauczania- nauczanie w terenie, z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego i szkolnych stacji edukacyjnych; - kształtowanie kompetencji społecznych w codziennym działaniu (organizacja przestrzeni , samodzielność, współodpowiedzialność) oraz w ramach zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, holistycznie z naciskiem na umiejętność nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami oraz pracy zespołowej. Oddział realizować będzie: kurs języka angielskiego

Oferta programowo - organizacyjna Wychowawczynie: Magdalena Mindykowska – nauczycielka dyplomowana, pełna energii chórzystka Akademickiego Chóru UG, świetnie umuzykalniająca swoich podopiecznych. Oferta programowo - organizacyjna Katarzyna Klata – nauczycielka stażystka, zapalona trenerka II klasy hokeja, otwarta na zdobywanie nowych doświadczeń, uśmiechnięta optymistka. Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie realizować będzie: - poszerzony program zajęć sportowych- prowadzony w oparciu o autorskie programy łyżwiarstwa figurowego i hokeja na lodzie dla klas 0-III zatwierdzone przez MEN oraz innowacje pedagogiczne, opracowane przez trenerów SP35; - logorytmikę- połączenie ruchów ciała z ćwiczeniem wymowy wspieranym muzyką, sprzyja wyrabianiu szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni, koncentracji uwagi, stymulowaniu do sprawniejszego myślenia, a także kształcenie takich cech jak aktywność, współdziałanie w grupie, porządek - balet-prowadzony przez nauczyciela tańca klasycznego (dla trenujących łyżwiarstwo figurowe) - nauczanie interdyscyplinarne- nauczanie projektowe, bez podziału na poszczególne przedmioty); - ekspedycyjność nauczania- nauczanie w terenie, z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego i szkolnych stacji edukacyjnych; - kształtowanie kompetencji społecznych w codziennym działaniu (organizacja przestrzeni , samodzielność, współodpowiedzialność) oraz w ramach zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, holistycznie z naciskiem na umiejętność nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami oraz pracy zespołowej. Oddział realizować będzie: kurs języka angielskiego

Numer telefonu: tel. (58)552-34-14

 • 585523414

sekretariat@SP35.edu.gdansk.pl

Numer telefonu: tel. (58)552-34-14

 • 585523414

sekretariat@SP35.edu.gdansk.pl

 • 585523414

Szkoła Podstawowanr 35z oddziałami sportowymi

Oddział OA

+ info

Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie

+ info

Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie

Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie

Projekty międzynarodowe Erasmus+

eTwinning

+ info

Wirtualne projekty międzynarodowe: Green Code oraz European Landscapes realizowane na European School Education Platform

+ info

Akredytacja przyznana przez Narodową Agencję Erasmus+ na realizację planu Erasmus +, obejmującego wymiany uczniów, w bieżącym roku do Rumunii i do Czech, działania proekologiczne, prozdrowotne oraz zwiększanie kompetencji nauczycieli.

Oferta programowo - organizacyjna Wychowawczynie: Magdalena Mindykowska – nauczycielka dyplomowana, pełna energii chórzystka Akademickiego Chóru UG, świetnie umuzykalniająca swoich podopiecznych. Oferta programowo - organizacyjna Katarzyna Klata – nauczycielka stażystka, zapalona trenerka II klasy hokeja, otwarta na zdobywanie nowych doświadczeń, uśmiechnięta optymistka. Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie realizować będzie: - poszerzony program zajęć sportowych- prowadzony w oparciu o autorskie programy łyżwiarstwa figurowego i hokeja na lodzie dla klas 0-III zatwierdzone przez MEN oraz innowacje pedagogiczne, opracowane przez trenerów SP35; - logorytmikę- połączenie ruchów ciała z ćwiczeniem wymowy wspieranym muzyką, sprzyja wyrabianiu szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni, koncentracji uwagi, stymulowaniu do sprawniejszego myślenia, a także kształcenie takich cech jak aktywność, współdziałanie w grupie, porządek - balet-prowadzony przez nauczyciela tańca klasycznego (dla trenujących łyżwiarstwo figurowe) - nauczanie interdyscyplinarne- nauczanie projektowe, bez podziału na poszczególne przedmioty); - ekspedycyjność nauczania- nauczanie w terenie, z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego i szkolnych stacji edukacyjnych; - kształtowanie kompetencji społecznych w codziennym działaniu (organizacja przestrzeni , samodzielność, współodpowiedzialność) oraz w ramach zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, holistycznie z naciskiem na umiejętność nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami oraz pracy zespołowej. Oddział realizować będzie: kurs języka angielskiego

Oferta programowo - organizacyjna Wychowawczynie: Magdalena Mindykowska – nauczycielka dyplomowana, pełna energii chórzystka Akademickiego Chóru UG, świetnie umuzykalniająca swoich podopiecznych. Oferta programowo - organizacyjna Katarzyna Klata – nauczycielka stażystka, zapalona trenerka II klasy hokeja, otwarta na zdobywanie nowych doświadczeń, uśmiechnięta optymistka. Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie realizować będzie: - poszerzony program zajęć sportowych- prowadzony w oparciu o autorskie programy łyżwiarstwa figurowego i hokeja na lodzie dla klas 0-III zatwierdzone przez MEN oraz innowacje pedagogiczne, opracowane przez trenerów SP35; - logorytmikę- połączenie ruchów ciała z ćwiczeniem wymowy wspieranym muzyką, sprzyja wyrabianiu szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni, koncentracji uwagi, stymulowaniu do sprawniejszego myślenia, a także kształcenie takich cech jak aktywność, współdziałanie w grupie, porządek - balet-prowadzony przez nauczyciela tańca klasycznego (dla trenujących łyżwiarstwo figurowe) - nauczanie interdyscyplinarne- nauczanie projektowe, bez podziału na poszczególne przedmioty); - ekspedycyjność nauczania- nauczanie w terenie, z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego i szkolnych stacji edukacyjnych; - kształtowanie kompetencji społecznych w codziennym działaniu (organizacja przestrzeni , samodzielność, współodpowiedzialność) oraz w ramach zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, holistycznie z naciskiem na umiejętność nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami oraz pracy zespołowej. Oddział realizować będzie: kurs języka angielskiego

Numer telefonu: tel. (58)552-34-14

 • 585523414

sekretariat@SP35.edu.gdansk.pl

Numer telefonu: tel. (58)552-34-14

 • 585523414

sekretariat@SP35.edu.gdansk.pl

 • 585523414

Akredytacja programu Erasmusa, którą przyznano naszej szkole w tym roku na kolejne 3 lata umożliwi nam kontynuację mobilności edukacyjnej dla uczniów i nauczycieli. Stworzony przez nas Plan Erasmusa stanowi potwierdzenie, że udało nam się zaplanować działania wysokiej jakości wpisujące się w specyfikę i wizję rozwoju naszej placówki. Mamy zamiar wciąż wspierać doskonalenie zawodowe nauczycieli, urozmaicić metody uczenia się języków, zwiększyć różnorodność językową w szkole, wspierać przekazywanie najlepszych praktyk w dziedzinie nauczania i rozwoju szkół oraz promować wykorzystanie nowych technologii i innowacyjnych metod nauczania. Nastawiamy się na efektywną współpracę z partnerami zagranicznymi oraz realizację projektów przede wszystkim w zakresie edukacji ekologicznej i promowania zachowań prozdrowotnych.

Szkoła Podstawowanr 35z oddziałami sportowymi

Oddział OA

+ info

Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie

+ info

Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie

Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie

GAS Olivia

Samorząd Uczniowski, zbierający pomysły uczniów i angażujący chętnych na realizację konkretnych działań.

Gdańska Akademia Sportowa - klub sportowy założony przez pasjonatów hokeja, którzy chcą zadbać o rozwój tej pięknej dyscypliny na Pomorzu, tworząc przy tym miejsce do samorealizacji i kształtowania umiejętności współpracy dla dzieci i młodzieży.

Współpraca lokalna

Samorząd Uczniowski

Gdańska Parasolka

Fundacja pomagająca realizować projekty edukacyjne i wspierająca rozwój talentów sportowych prowadząc akcje wolontariackie i kształtując umiejętności społeczne.

Działanie na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwojuśrodowiska lokalnego

Trening

+ info

Oferta programowo - organizacyjna Wychowawczynie: Magdalena Mindykowska – nauczycielka dyplomowana, pełna energii chórzystka Akademickiego Chóru UG, świetnie umuzykalniająca swoich podopiecznych. Oferta programowo - organizacyjna Katarzyna Klata – nauczycielka stażystka, zapalona trenerka II klasy hokeja, otwarta na zdobywanie nowych doświadczeń, uśmiechnięta optymistka. Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie realizować będzie: - poszerzony program zajęć sportowych- prowadzony w oparciu o autorskie programy łyżwiarstwa figurowego i hokeja na lodzie dla klas 0-III zatwierdzone przez MEN oraz innowacje pedagogiczne, opracowane przez trenerów SP35; - logorytmikę- połączenie ruchów ciała z ćwiczeniem wymowy wspieranym muzyką, sprzyja wyrabianiu szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni, koncentracji uwagi, stymulowaniu do sprawniejszego myślenia, a także kształcenie takich cech jak aktywność, współdziałanie w grupie, porządek - balet-prowadzony przez nauczyciela tańca klasycznego (dla trenujących łyżwiarstwo figurowe) - nauczanie interdyscyplinarne- nauczanie projektowe, bez podziału na poszczególne przedmioty); - ekspedycyjność nauczania- nauczanie w terenie, z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego i szkolnych stacji edukacyjnych; - kształtowanie kompetencji społecznych w codziennym działaniu (organizacja przestrzeni , samodzielność, współodpowiedzialność) oraz w ramach zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, holistycznie z naciskiem na umiejętność nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami oraz pracy zespołowej. Oddział realizować będzie: kurs języka angielskiego

Oferta programowo - organizacyjna Wychowawczynie: Magdalena Mindykowska – nauczycielka dyplomowana, pełna energii chórzystka Akademickiego Chóru UG, świetnie umuzykalniająca swoich podopiecznych. Oferta programowo - organizacyjna Katarzyna Klata – nauczycielka stażystka, zapalona trenerka II klasy hokeja, otwarta na zdobywanie nowych doświadczeń, uśmiechnięta optymistka. Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie realizować będzie: - poszerzony program zajęć sportowych- prowadzony w oparciu o autorskie programy łyżwiarstwa figurowego i hokeja na lodzie dla klas 0-III zatwierdzone przez MEN oraz innowacje pedagogiczne, opracowane przez trenerów SP35; - logorytmikę- połączenie ruchów ciała z ćwiczeniem wymowy wspieranym muzyką, sprzyja wyrabianiu szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni, koncentracji uwagi, stymulowaniu do sprawniejszego myślenia, a także kształcenie takich cech jak aktywność, współdziałanie w grupie, porządek - balet-prowadzony przez nauczyciela tańca klasycznego (dla trenujących łyżwiarstwo figurowe) - nauczanie interdyscyplinarne- nauczanie projektowe, bez podziału na poszczególne przedmioty); - ekspedycyjność nauczania- nauczanie w terenie, z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego i szkolnych stacji edukacyjnych; - kształtowanie kompetencji społecznych w codziennym działaniu (organizacja przestrzeni , samodzielność, współodpowiedzialność) oraz w ramach zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, holistycznie z naciskiem na umiejętność nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami oraz pracy zespołowej. Oddział realizować będzie: kurs języka angielskiego

Numer telefonu: tel. (58)552-34-14

 • 585523414

sekretariat@SP35.edu.gdansk.pl

Numer telefonu: tel. (58)552-34-14

 • 585523414

sekretariat@SP35.edu.gdansk.pl

 • 585523414

Szkoła Podstawowanr 35z oddziałami sportowymi

Oddział OA

+ info

Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie

+ info

Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie

Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie

Fit klasa

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, w tym: dogoterapia

+ info

Poszerzony program zajęć poprawiających ogólną sprawność fizyczną oraz wiedzę na temat zdrowia

Zajęcia promujące zasady zdrowego stylu życia odpoczynku i wyrabianie właściwych nawyków żywieniowych

Program Szkoła Promująca Zdrowie

Kącik

Logorytmika

Ogólnorozwojowe ćwiczenia słowno-ruchowe, których składnikiem wiodącym jest rytm

Kierunek: Zdrowie

Oferta programowo - organizacyjna Wychowawczynie: Magdalena Mindykowska – nauczycielka dyplomowana, pełna energii chórzystka Akademickiego Chóru UG, świetnie umuzykalniająca swoich podopiecznych. Oferta programowo - organizacyjna Katarzyna Klata – nauczycielka stażystka, zapalona trenerka II klasy hokeja, otwarta na zdobywanie nowych doświadczeń, uśmiechnięta optymistka. Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie realizować będzie: - poszerzony program zajęć sportowych- prowadzony w oparciu o autorskie programy łyżwiarstwa figurowego i hokeja na lodzie dla klas 0-III zatwierdzone przez MEN oraz innowacje pedagogiczne, opracowane przez trenerów SP35; - logorytmikę- połączenie ruchów ciała z ćwiczeniem wymowy wspieranym muzyką, sprzyja wyrabianiu szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni, koncentracji uwagi, stymulowaniu do sprawniejszego myślenia, a także kształcenie takich cech jak aktywność, współdziałanie w grupie, porządek - balet-prowadzony przez nauczyciela tańca klasycznego (dla trenujących łyżwiarstwo figurowe) - nauczanie interdyscyplinarne- nauczanie projektowe, bez podziału na poszczególne przedmioty); - ekspedycyjność nauczania- nauczanie w terenie, z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego i szkolnych stacji edukacyjnych; - kształtowanie kompetencji społecznych w codziennym działaniu (organizacja przestrzeni , samodzielność, współodpowiedzialność) oraz w ramach zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, holistycznie z naciskiem na umiejętność nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami oraz pracy zespołowej. Oddział realizować będzie: kurs języka angielskiego

Oferta programowo - organizacyjna Wychowawczynie: Magdalena Mindykowska – nauczycielka dyplomowana, pełna energii chórzystka Akademickiego Chóru UG, świetnie umuzykalniająca swoich podopiecznych. Oferta programowo - organizacyjna Katarzyna Klata – nauczycielka stażystka, zapalona trenerka II klasy hokeja, otwarta na zdobywanie nowych doświadczeń, uśmiechnięta optymistka. Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie realizować będzie: - poszerzony program zajęć sportowych- prowadzony w oparciu o autorskie programy łyżwiarstwa figurowego i hokeja na lodzie dla klas 0-III zatwierdzone przez MEN oraz innowacje pedagogiczne, opracowane przez trenerów SP35; - logorytmikę- połączenie ruchów ciała z ćwiczeniem wymowy wspieranym muzyką, sprzyja wyrabianiu szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni, koncentracji uwagi, stymulowaniu do sprawniejszego myślenia, a także kształcenie takich cech jak aktywność, współdziałanie w grupie, porządek - balet-prowadzony przez nauczyciela tańca klasycznego (dla trenujących łyżwiarstwo figurowe) - nauczanie interdyscyplinarne- nauczanie projektowe, bez podziału na poszczególne przedmioty); - ekspedycyjność nauczania- nauczanie w terenie, z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego i szkolnych stacji edukacyjnych; - kształtowanie kompetencji społecznych w codziennym działaniu (organizacja przestrzeni , samodzielność, współodpowiedzialność) oraz w ramach zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, holistycznie z naciskiem na umiejętność nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami oraz pracy zespołowej. Oddział realizować będzie: kurs języka angielskiego

Numer telefonu: tel. (58)552-34-14

 • 585523414

sekretariat@SP35.edu.gdansk.pl

Numer telefonu: tel. (58)552-34-14

 • 585523414

sekretariat@SP35.edu.gdansk.pl

 • 585523414

Szkoła Podstawowanr 35z oddziałami sportowymi

Oddział OA

+ info

Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie

+ info

Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie

Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie

Świetlica szkolna

Twórcze zajęcia organizowanew czasie wolnym od lekcji

Zdrowe jedzenie przygotowywane na miejscu, w piecach konwekcyjnych

Kuchnia i stołówka

Otoczenie szkoły

Nowoczesne wyposażenie sprzyjające integracji i rozgrywkom sportowym na świeżym powietrzu

Baza szkoły

Pracownie

Nowocześnie wyposażena pracownia krawiecka

Aktywne przerwy

Szachy, piłkarzyki, strefa ciszy lub ... zumba

Oferta programowo - organizacyjna Wychowawczynie: Magdalena Mindykowska – nauczycielka dyplomowana, pełna energii chórzystka Akademickiego Chóru UG, świetnie umuzykalniająca swoich podopiecznych. Oferta programowo - organizacyjna Katarzyna Klata – nauczycielka stażystka, zapalona trenerka II klasy hokeja, otwarta na zdobywanie nowych doświadczeń, uśmiechnięta optymistka. Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie realizować będzie: - poszerzony program zajęć sportowych- prowadzony w oparciu o autorskie programy łyżwiarstwa figurowego i hokeja na lodzie dla klas 0-III zatwierdzone przez MEN oraz innowacje pedagogiczne, opracowane przez trenerów SP35; - logorytmikę- połączenie ruchów ciała z ćwiczeniem wymowy wspieranym muzyką, sprzyja wyrabianiu szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni, koncentracji uwagi, stymulowaniu do sprawniejszego myślenia, a także kształcenie takich cech jak aktywność, współdziałanie w grupie, porządek - balet-prowadzony przez nauczyciela tańca klasycznego (dla trenujących łyżwiarstwo figurowe) - nauczanie interdyscyplinarne- nauczanie projektowe, bez podziału na poszczególne przedmioty); - ekspedycyjność nauczania- nauczanie w terenie, z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego i szkolnych stacji edukacyjnych; - kształtowanie kompetencji społecznych w codziennym działaniu (organizacja przestrzeni , samodzielność, współodpowiedzialność) oraz w ramach zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, holistycznie z naciskiem na umiejętność nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami oraz pracy zespołowej. Oddział realizować będzie: kurs języka angielskiego

Oferta programowo - organizacyjna Wychowawczynie: Magdalena Mindykowska – nauczycielka dyplomowana, pełna energii chórzystka Akademickiego Chóru UG, świetnie umuzykalniająca swoich podopiecznych. Oferta programowo - organizacyjna Katarzyna Klata – nauczycielka stażystka, zapalona trenerka II klasy hokeja, otwarta na zdobywanie nowych doświadczeń, uśmiechnięta optymistka. Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie realizować będzie: - poszerzony program zajęć sportowych- prowadzony w oparciu o autorskie programy łyżwiarstwa figurowego i hokeja na lodzie dla klas 0-III zatwierdzone przez MEN oraz innowacje pedagogiczne, opracowane przez trenerów SP35; - logorytmikę- połączenie ruchów ciała z ćwiczeniem wymowy wspieranym muzyką, sprzyja wyrabianiu szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni, koncentracji uwagi, stymulowaniu do sprawniejszego myślenia, a także kształcenie takich cech jak aktywność, współdziałanie w grupie, porządek - balet-prowadzony przez nauczyciela tańca klasycznego (dla trenujących łyżwiarstwo figurowe) - nauczanie interdyscyplinarne- nauczanie projektowe, bez podziału na poszczególne przedmioty); - ekspedycyjność nauczania- nauczanie w terenie, z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego i szkolnych stacji edukacyjnych; - kształtowanie kompetencji społecznych w codziennym działaniu (organizacja przestrzeni , samodzielność, współodpowiedzialność) oraz w ramach zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, holistycznie z naciskiem na umiejętność nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami oraz pracy zespołowej. Oddział realizować będzie: kurs języka angielskiego

Numer telefonu: tel. (58)552-34-14

 • 585523414

sekretariat@SP35.edu.gdansk.pl

Numer telefonu: tel. (58)552-34-14

 • 585523414

sekretariat@SP35.edu.gdansk.pl

Szkoła Podstawowanr 35z oddziałami sportowymi

Oddział OA

+ info

Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie

+ info

Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie

Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie

W bieżącym roku naszym wychowawczym priorytetem stały się działania propagujące wszystkie aktywności, które mają ograniczyć szkodliwy wpływ człowieka na środowisko naturalne. Tu, pod ekologicznym parasolem zbiegają się działania: zespołu Erasmus+, Zespołu Promującego Zdrowie,zespołu Realizującego projekt Ekoszkoła 2024Fundacji Gdańska Parasolka

+ info

Oferta programowo - organizacyjna Wychowawczynie: Magdalena Mindykowska – nauczycielka dyplomowana, pełna energii chórzystka Akademickiego Chóru UG, świetnie umuzykalniająca swoich podopiecznych. Oferta programowo - organizacyjna Katarzyna Klata – nauczycielka stażystka, zapalona trenerka II klasy hokeja, otwarta na zdobywanie nowych doświadczeń, uśmiechnięta optymistka. Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie realizować będzie: - poszerzony program zajęć sportowych- prowadzony w oparciu o autorskie programy łyżwiarstwa figurowego i hokeja na lodzie dla klas 0-III zatwierdzone przez MEN oraz innowacje pedagogiczne, opracowane przez trenerów SP35; - logorytmikę- połączenie ruchów ciała z ćwiczeniem wymowy wspieranym muzyką, sprzyja wyrabianiu szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni, koncentracji uwagi, stymulowaniu do sprawniejszego myślenia, a także kształcenie takich cech jak aktywność, współdziałanie w grupie, porządek - balet-prowadzony przez nauczyciela tańca klasycznego (dla trenujących łyżwiarstwo figurowe) - nauczanie interdyscyplinarne- nauczanie projektowe, bez podziału na poszczególne przedmioty); - ekspedycyjność nauczania- nauczanie w terenie, z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego i szkolnych stacji edukacyjnych; - kształtowanie kompetencji społecznych w codziennym działaniu (organizacja przestrzeni , samodzielność, współodpowiedzialność) oraz w ramach zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, holistycznie z naciskiem na umiejętność nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami oraz pracy zespołowej. Oddział realizować będzie: kurs języka angielskiego

Oferta programowo - organizacyjna Wychowawczynie: Magdalena Mindykowska – nauczycielka dyplomowana, pełna energii chórzystka Akademickiego Chóru UG, świetnie umuzykalniająca swoich podopiecznych. Oferta programowo - organizacyjna Katarzyna Klata – nauczycielka stażystka, zapalona trenerka II klasy hokeja, otwarta na zdobywanie nowych doświadczeń, uśmiechnięta optymistka. Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie realizować będzie: - poszerzony program zajęć sportowych- prowadzony w oparciu o autorskie programy łyżwiarstwa figurowego i hokeja na lodzie dla klas 0-III zatwierdzone przez MEN oraz innowacje pedagogiczne, opracowane przez trenerów SP35; - logorytmikę- połączenie ruchów ciała z ćwiczeniem wymowy wspieranym muzyką, sprzyja wyrabianiu szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni, koncentracji uwagi, stymulowaniu do sprawniejszego myślenia, a także kształcenie takich cech jak aktywność, współdziałanie w grupie, porządek - balet-prowadzony przez nauczyciela tańca klasycznego (dla trenujących łyżwiarstwo figurowe) - nauczanie interdyscyplinarne- nauczanie projektowe, bez podziału na poszczególne przedmioty); - ekspedycyjność nauczania- nauczanie w terenie, z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego i szkolnych stacji edukacyjnych; - kształtowanie kompetencji społecznych w codziennym działaniu (organizacja przestrzeni , samodzielność, współodpowiedzialność) oraz w ramach zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, holistycznie z naciskiem na umiejętność nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami oraz pracy zespołowej. Oddział realizować będzie: kurs języka angielskiego

Numer telefonu: tel. (58)552-34-14

 • 585523414

sekretariat@SP35.edu.gdansk.pl

Numer telefonu: tel. (58)552-34-14

 • 585523414

sekretariat@SP35.edu.gdansk.pl

Oddział OA

+ info

Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie

+ info

Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie

Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie

ZAPRASZAMY!

Oferta programowo - organizacyjna Wychowawczynie: Magdalena Mindykowska – nauczycielka dyplomowana, pełna energii chórzystka Akademickiego Chóru UG, świetnie umuzykalniająca swoich podopiecznych. Oferta programowo - organizacyjna Katarzyna Klata – nauczycielka stażystka, zapalona trenerka II klasy hokeja, otwarta na zdobywanie nowych doświadczeń, uśmiechnięta optymistka. Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie realizować będzie: - poszerzony program zajęć sportowych- prowadzony w oparciu o autorskie programy łyżwiarstwa figurowego i hokeja na lodzie dla klas 0-III zatwierdzone przez MEN oraz innowacje pedagogiczne, opracowane przez trenerów SP35; - logorytmikę- połączenie ruchów ciała z ćwiczeniem wymowy wspieranym muzyką, sprzyja wyrabianiu szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni, koncentracji uwagi, stymulowaniu do sprawniejszego myślenia, a także kształcenie takich cech jak aktywność, współdziałanie w grupie, porządek - balet-prowadzony przez nauczyciela tańca klasycznego (dla trenujących łyżwiarstwo figurowe) - nauczanie interdyscyplinarne- nauczanie projektowe, bez podziału na poszczególne przedmioty); - ekspedycyjność nauczania- nauczanie w terenie, z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego i szkolnych stacji edukacyjnych; - kształtowanie kompetencji społecznych w codziennym działaniu (organizacja przestrzeni , samodzielność, współodpowiedzialność) oraz w ramach zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, holistycznie z naciskiem na umiejętność nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami oraz pracy zespołowej. Oddział realizować będzie: kurs języka angielskiego

Oferta programowo - organizacyjna Wychowawczynie: Magdalena Mindykowska – nauczycielka dyplomowana, pełna energii chórzystka Akademickiego Chóru UG, świetnie umuzykalniająca swoich podopiecznych. Oferta programowo - organizacyjna Katarzyna Klata – nauczycielka stażystka, zapalona trenerka II klasy hokeja, otwarta na zdobywanie nowych doświadczeń, uśmiechnięta optymistka. Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo figurowe/ łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie realizować będzie: - poszerzony program zajęć sportowych- prowadzony w oparciu o autorskie programy łyżwiarstwa figurowego i hokeja na lodzie dla klas 0-III zatwierdzone przez MEN oraz innowacje pedagogiczne, opracowane przez trenerów SP35; - logorytmikę- połączenie ruchów ciała z ćwiczeniem wymowy wspieranym muzyką, sprzyja wyrabianiu szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni, koncentracji uwagi, stymulowaniu do sprawniejszego myślenia, a także kształcenie takich cech jak aktywność, współdziałanie w grupie, porządek - balet-prowadzony przez nauczyciela tańca klasycznego (dla trenujących łyżwiarstwo figurowe) - nauczanie interdyscyplinarne- nauczanie projektowe, bez podziału na poszczególne przedmioty); - ekspedycyjność nauczania- nauczanie w terenie, z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego i szkolnych stacji edukacyjnych; - kształtowanie kompetencji społecznych w codziennym działaniu (organizacja przestrzeni , samodzielność, współodpowiedzialność) oraz w ramach zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, holistycznie z naciskiem na umiejętność nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami oraz pracy zespołowej. Oddział realizować będzie: kurs języka angielskiego

Numer telefonu: tel. (58)552-34-14

 • 585523414

sekretariat@SP35.edu.gdansk.pl

Numer telefonu: tel. (58)552-34-14

 • 585523414

sekretariat@SP35.edu.gdansk.pl