Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ebaluazio hezitzaileamatematika

Aitziber de miguel barrenechea
Materialen, objektuen eta bildumen ezaugarriak identifikatzea eta haien arteko loturak ezartzea, esplorazioaren, zentzumen-manipulazioaren eta tresna errazak erabiltzearen bidez, trebetasunlogiko-matematikoak garatzeko.

EBALUAZIO-IRIZPIDEA:

1- ETENGABEKOA

2- PERTSONALIZATUA

3- KOOPERATIBOA:

4- Autoebaluazioa, koebaluazioa

5- GLOBALIZATZAILEA

6- INTEGRALA

7- JARRAITUA ETA FOR,MATIBOA

8- KUANTITATIBOA ETA KUALITATIBOA

9- IZAERA KONPETENTZIALA

IZAERA

AMAIERAKO FASEA: SUMATIBOA

TARTEKO FASEA: FORMATIBOA

FASEAK

HASIERAKO FASEA: AURREEZAGUTZAK

GRABAKETAK
DIANA (AUTOEBALUAZIOA)SEMAFOROA (KOEBALUAZIOA)
BEHAKETA SISTEMATIKOA:KONTROL-ZERRENDAK

EBALUAZIO-TRESNAK

ATZERAELIKADURA

Ahoz helburuak azaldu eta emaitzak

Audioen bitartez (Vocaroo).

Autoebaluazio diana