Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Iturria: https://citas.in/temas/evaluacion/

Mila Ugartemendia Lecuona

Ebaluazio hezitzailea

1. moduloa

“Una escuela centrada en el individuo tendría que ser rica en la evaluación de las capacidades y de las tendencias individuales. Intentaría asociar individuos, no sólo con áreas curriculares, sino también con formas particulares de impartir esas materias.” (Gardner, 1943)

4. Ebaluazio tresnak

Mila Ugartemendia Lecuona

aurkibidea

1. Ebaluazio irizpidea

2. Ebaluazioaren izaera

3. Ebaluazioaren faseak

5. Atzeraelikadura

Mila Ugartemendia Lecuonana

5. Natura, gizarte eta kultura inguruneko elementu edo sistemen ezaugarriak identifikatzea eta aztertzea, eta horien antolamendua eta propietateak deskribatzea, eta haien arteko harremanak ezartzea, kultura eta natura ondarearen balioa ezagutzeko eta hura kontserbatzeko eta hobetzeko ekintzei ekiteko, erabilera arduratsu eta iraunkor baten bidez.

Natura, gizarte eta kultura ingurunearen ezagutza

ebaluazio irizpidea

Konpetentzia espezifikoa

ebaluazio irizpidea

5.2. Natura, gizarte eta kultura inguruneko elementuen arteko konexio errazak identifikatzea, eta ezartzen diren harremanak ulertzea.

 • Autoebaluazioa
 • Heteroebaluazioa
 • Koebaluazioa

Inklusioa eta ekitatea bermatzen dituena Jarraia, etengabea

Konpetentziala Kooperatiboa

Mila Ugartemendia Lecuona

Ebaluazioaren izaera

Beti, ahalik eta pertsonalizatuena!

 • Zertifikatzailea dena
 • Hezigarria izango dena.
 • Prozesua aztertuko duena.

Mila Ugartemendia Lecuona

Ebaluazioaren Faseak

sumatiboa

formatiboa

hasierakoa

 • Diagnosia egiteko
 • Plantatutako ikas-unitatea edo egoera beharretara doitzeko

Google Forms, landutakoa ulertu eta barneratu dutela jakiteko.

Dianak, koebaluazio eta autoebaluaziorako, konparaketak egiteko.

Eskalak, talde lana, jarrerak... baloratzeko.

Kontrol zerrendak, asistentzia, material falta, puntualitatea... datuak biltzeko.

Errubrikak gaitasunak ebaluatzeko, kalifikazio irizpideak ikasleei jakinarazteko.

Elkarrizketak, zuzeneko informazioa jasotzeko, sentsazioak, sentipenak...

Mila Ugartemendia Lecuona

Mila Ugartemendia Lecuona

eBALUAZIOTRESNAK

NOMBRE APELLIDO

Aurrezagutzen inguruko informazioa jasotzeko.

Behaketa sistemikoa, momentuoro zailtasunak antzemateko.

Ebaluazio Hezitzailea - Mila Ugartemendia Lecuona CC BY-NC-SA 4.0

 • Ikasle bakoitzaren beharrei egokitua, haren aurrerapen eta zailtasunak kontuan hartuz eta egoera emozionala zainduz.
 • Ikasketa prozesuko edozein momentuan egin daiteke, ez da bukaera arte itxoin behar.
 • Ulergarria eta praktikoa izan behar du, ikasleari aurrera egiten lagunduko diona.

Ebaluatzen den ebidentzia bakoitzeko feedback itzuli behar zaio ikasleari bere prozesuan aurrera egin dezan..

Mila Ugartemendia Lecuona

atzeraelikadura

 • Modu ezberdinetan egin daiteke: ahoz, idatziz, audio zein bideoa erabiliz...