Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Boca

Ajuda a descompondre els aliments junt amb la saliva que comença la digestió mecànica dels glucids, per després inviarlos cap al esòfag.

Fetge

Sintatitzar la bilis la qual digereix els lípids.

Intestí gros

Continua amb el procés de digestió del aliments que reb de l'estómac, absorbeix l'aigua i deixa els productes de rebuig anomenats excrements.

Glàndules salivals

Produeixen saliva que comença la digestió dels glucids.

Fringe

Condueix l'absorció d'aigua i els aliments que aniràn cap a l'esòfag.

Esòfag

Condueix el bal alimentari en moviments parifràstics cap a l'estómac.

Estómac

Produeix suc gàstric que digireix protïnes, mescla el bal gàstric en moviments perifràstics.

Pàncrees

Produeix suc pancreatic que digereix proteïnes i lípids.

Intestí prim

Continua amb la digestió dels aliments que reb de l'estómac, i absorbeix els nutrients ( vitamines, minerals, carbohidrats, lípids i proteïnes) i l'aigua per l'us del nostre organisme.