Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Y Corff Ddynol

Ysgyfaint

Y Galon

Peipiau Gwaed

Pen

Y Galon

Mae'r ysgyfaint yn cael ei ddefnyddio i dynnu aer i mewn i'r ysgyfaint. Mae'r ysgyfaint hefyd yn cyfnewid nwy carbon deuocsid a ocsigen.

Ysgyfaint

Dyma mwy o wybodaeth am yr ysgyfaint

  • Mae'n bwysig ein bod yn edrych ar ôl ein ysgyfaint
  • Mae wedi cael ei brofi bod ysgmygu yn niweidio'r ysgyfaint

  • Arteriau
  • Gwithiennau
  • Capilariau

Mae'r peipiau gwaed yn holl bwysig o fewn y corff ddynol. Mae o'n gyfrifol am gludo gwaed o gwmpas y corff. Mae'r gwaed gyda ocsigen yn cael ei cario o'r ysgyfaint i'r galon a wedyn i pob cell yn y corff er mwyn iddyn allu goroesi a datblygu.

Cario'r gwaed

Peipiau Gwaed

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit