Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

GO!

Velkommen til kurset om Slack

Introduksjon til Slack

Programvinduet

Direktemelding, kanaler og private grupper

Hvordan finne tilbake til viktige meldinger i Slack

Lær mer om Slack

Test kunnskapen din om Slack

Meldinger

Kanaler og grupper

Statusmeldinger og varslinger

Hvordan søke i Slack

Innhold

Her er en oversikt over de viktigste funksjoner i programvinduet til Slack:

Programvinduet

Kanaler:Åpne kanaler er synlige (søkbare) og åpne for alle ved LDH. Dette bidrar til en mer effektiv informasjonsdeling/prosjektsamarbeid. Du kan når som helst melde deg inn eller forlate en kanal. Kanaler du har fått tilgang til vises i menyen til venstre i Slack med #️⃣ foran. Private grupper:Private grupper er ikke synlige eller søkbare for andre enn de som er med i gruppen. Kun medlemmer kan legge til nye deltakere. Du kan når som helst forlate en lukket gruppe men du må få en invitasjon på nytt dersom du trenger tilgang igjen. Private grupper du har fått tilgang vises i menyen til venstre i Slack med 🔒 foran. Alle kan opprette private grupper og de brukes til f.eks. prosjektarbeid, deling av sensitive informasjon, bl.a.

Direktemeldinger: 1:1 eller 1:flere direktemeldinger. Disse meldinger er ikke søkbare eller synlige for andre enn de du har samtalen med. Direktemeldinger brukes når du skal ta direkte kontakt med en bestemte person. Du kan også sende en melding til opp til 8 personer. Direktemeldinger du har mottatt eller sendt i det siste finner du nederst i menyen til venstre i Slack.

Du kan samarbeide i Slack på 3 forskjellige måter:

Direktemeldinger, kanaler og private grupper

Velg kanalen/gruppen i menyen til venstre først. Skriv meldingen i tekstfeltet nederst og trykk Enter på tastaturet for å sende. Alle medlemmene av kanalen vil motta meldingen.

Send en melding i en kanal/gruppe

For å sende en ny melding til 1 person eller til flere personer, klikk på + ikonet nederst til venstre i Slack og velg Message:

Send en direktemelding

Hvordan sende meldinger

Meldinger

Hold musepekeren over meldingen du ønsker å redigere, og klikk på 3 prikkene i verktøylinjen som dukker opp til høyre:

Hvordan redigere en melding du har sendt

Velg deretter Edit message i menyen, endre på teksten og velg Save. Det vil stå "Edited" ved siden av meldingen.

Hold musepekeren over meldingen du vil slette og klikk på 3 prikkene i verktøylinjen som dukker opp til høyre.Velg deretter Delete message og bekreft at meldingen skal slettes.Du kan kun slette meldinger du har sendt.

Hvordan slette en melding

For å sende en melding senere, klikk på pil-ned ved siden av send-ikonet i tekstfeltetDeretter kan du velge en av forslagene fra Slack, eller velg Custom time for å sette en dato og klokkeslett du ønsker.Denne funksjonen kan være hensiktsmessig dersom du jobber utenfor arbeidstiden men du ønsker å sende en melding.

Hvordan sende en melding på et bestemt tidspunkt

Hvordan sende meldinger

Meldinger

Mentions brukes i en kanal hvor du ønsker å stille et spørsmål til en bestemt person i kanalen. Skriv meldingen nederst i kanalen og trykk på @ på tastaturet. Du kan da søke etter person du vil nevne. De vil da få et varsel i Slack.Reactions eller emojier kan brukes f.eks. for å markere at du har lest en melding eller ved å svare ved å bruke smilefjes.Hold musepekeren over melding du vil reagere på og klikk på emoji-ikonet i verktøylinjen til høyre:

Hvordan bruke mentions og emojier

Meldinger

Velg emojien du ønsker å bruke (du kan legge til flere ved behov). De vil vises under meldingen.

Bruk av trådede svarDersom du ønsker å svare på en melding i en kanal hvor det er flere medlemmer, så er det viktig at du bruker "Threads" funksjon for å svare. Ved bruk av Threads svarer du kun til personen som har sendt ut meldingen og ikke til alle i kanalen. Hold musepekeren over meldingen du ønsker å svare på og velg "Reply in thread" knappen i menyen til venstre.Du vil da opp et tekstfelt til høyre du kan svare i.

Hvordan legge ved en filFor å legge ved en fil i en melding du skal sende, klikk på +-ikonet i tekstfeltet og velg Upload from your computer.Du vil da få opp et Finder-vindu på datamaskinen din hvor du kan velge filen du skal sende. Alle filtyper kan sendes via Slack og det er en maks størrelse på 1GB.

Meldinger

Du kan også opprette nye kanaler ved behov.I den samme menyen som over, velg Create Channel øverst til høyreGi kanalen et navn (maks 80 tegn og små bokstaver)På det neste bildet kan du velge om kanalen skal være Public (tilgjengelig for alle) eller Private (den som oppretter gruppen kan invitere medlemmer. Gruppen vil ikke være synlig for andre).

Hvordan opprette en kanal/gruppe

Du vil automatisk få tilgang til noen kanaler som standard i Slack. For å finne andre kanaler som kan være av interesse til deg, velg More i menyen til venstre, og så Your organisation, Channels. Du vil nå få en oversikt over alle åpne kanaler i Slack du kan være medlem av. Klikk på Join for å melde deg på en kanal.

Hvordan finner kanaler i Slack

Write a cool subtitle here to provide context

Kanaler og grupper

 • Hvis du ønsker å slå av varslinger fra en kanal men vil fortsatt være medlem, gjør følgende:
  • Velg kanalen/gruppen i menyen til venstre
  • Velg navnet til kanalen øverst i Slack
  • Velg Get notifications for....
  • Som standard får du varslinger dersom noen nevner deg i kanalen
  • Du kan velge:
   • All messages: Du får et varsel hver gang noen legger ut en melding i kanalen
   • Off - ingen varslinger fra kanalen men kanalen vil bli uthevet i menyen til venstre dersom det er noe ulest
   • Mute - ingen varslinger og kanalen blir ikke uthevet i menyen til venstre

Hvordan håndtere varslinger fra en kanal/gruppe

 • Du kan forlate en kanal/gruppe når som helst.
 • Velg kanalen/gruppen i menyen til venstre
 • Klikk på navnet til kanalen/gruppen øverst i Slack
 • Velg Leave channel
 • OBS: hvis du forlate en private gruppe må du få en invitasjon på nytt dersom du ønsker å få tilgang igjen

Hvordan forlate en kanal/gruppe

Kanaler og grupper

Du kan endre Statusen din i Slack slik at kollegaene dine vet når du er opptatt, på ferie osv. LDH har opprettet noen forhåndsdefinerte statusmeldinger du kan bruke eller du kan lage din egen. For å endre statusen din i Slack, gjør følgende:

Statusmeldinger og varslinger

 • Velg en av de forhåndsdefinerte statuser eller skriv din egen i tekstfeltet.
 • Du kan også velge en dato når statusmeldingen skal fjernes.

 • Når en kollega prøver å sende en melding til deg, de vil se statusen din i tekstfeltet nederst. De vil også se et ikon ved siden av navnet ditt i Slack.

 • Klipp på profilikonet ditt nederst til venstre i Slack
 • Velg Update your status

Hvordan søke i Slack

Søkefunksjonen i Slack kan brukes til å finne samtaler og filer du har tilgang til. I søkefeltet øverst i Slack, sett inn teksten du ønsker å søke etter:

 • Slack vil foreslå noen resultater til deg.
 • Du kan bruke følgende for å forbedre søkeresultatene dine:
  • in: - brukes for å søke i en bestemt kanal/samtale f.eks. LDH in:#nyheter_spørsmål (søker etter LDH i kanalen #nyheter_spørsmål)
  • from: - søk etter meldinger fra en bestemt person f.eks. LDH from:@Hilde Sundfær (søker etter meldinger fra Hilde som inneholder LDH)
  • before: after: on: during:
   • before: for å søke for melding før en dato f.eks. LDH before: January
   • after: etter en dato f.eks. LDH after: June on:
   • på: meldinger sendt på en bestemt dato f.eks. LDH on: yesterday during: meldinger sendt f.eks. LDH
   • during: March
  • is: brukes for å velge hva du skal søke i f.eks. trådede svar:- LDH is:thread
  • Bruk * hvis du skal søke etter en del av et søkebegrep f.eks sykeplei*. Da vil du få opp resultater som inneholder sykeplei
  • Du kan legge til flere modifikatorer f.eks. LDH from:@hildesundfær in:#praktisk (søker etter meldinger fra Hilde som inneholder LDH i kanalen #praktisk)

Hvordan søke i Slack

Du kan også sette inn tekst i søkefeltet, trykk på Enter på tastaturet og deretter får du flere muligheter

 • Her kan du velge om du vil søke Messages, Files eller People
 • Velg From for å søke etter meldinger fra en bestemt person
 • Velg In for å søke i en kanal eller gruppe
 • Velg Filters for flere søkefunksjoner

Her finner du en video fra Slack om søkefunksjonen:

Hvordan finne tilbake til viktige meldinger i Slack

Påminnelser

Du kan legge til en påminnelse på en samtale. Da vil du et varsel fra Slack på datoen og klokkeslettet du har valgt.

 • Hold musepekeren over meldingen du ønsker å opprette en påminnelse på
 • Klikk på knappen med 3 prikker i verktøylinjen som dukker opp til høyre

 • Velg deretter Remind me about this

 • Du kan da velge om du vil ha en påminnelse om 20 minutter, 1 time, osv. eller velg Custom for å sette dato/kliokkeslett
 • Du kan finne en oversikt over påminnelser ved å klikke på Later i menyen til venstre

Hvordan finne tilbake til viktige meldinger i Slack

Bokmerker

Legg til en bokmerke på meldinger du ønsker å samle og lagre.

 • Hold musepekeren over meldingen og klikk på bokmerke-ikonet

 • Du finner alle meldingene du har bokmerket under Later i menyen til venstre i Slack

Marker ulest

Du kan også markere en melding som ulest som et annet måte å komme tilbake til meldinger du skal på senere.

 • Holde musepekeren over meldingen, klikk på knappen med 3 prikker til høyre og velg Mark unread
 • Meldingen vil da bli uthevet på nytt i menyen til venstre

Test kunnskapen din om Slack!

Quiz

Write a cool subtitle here to provide context

Spørsmål 1/5

Spørsmål 2/5

Spørsmål 3/5

Lær mer om Slack

Her finner du flere brukerveiledninger fra Slack:

Gratulerer - du har fullført kurset om Slack