Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Co znajdziecie w gazetce? 👇 ❤ Definicja walentynek. ❤ Historię św. Walentego. ❤ Walentynki w Polsce i w innych krajach. ❤ Symbole i zwyczaje walentynkowe. ❤ Popularne prezenty walentynkowe. ❤ Walentynkowy konsumpcjonizm. ❤ Ciekawostki.

Święty Walenty

14 lutego

Święty Walenty, biskup i lekarz, który stracił życie w imię miłości. Żył w Cesarstwie Rzymskim w III wieku. Jako człowiek świątobliwy Biskup Terni w III wieku został obdarzony przez Boga niezwykłą mocą uzdrawiania. Wieść o tym dotarła do rzymskiego filozofa Kratona, którego syn był ciężko chory na padaczkę i czekało go życie pełne cierpienia. Św. Walenty zgodził się pomóc rodzinie Kratona pod warunkiem, że ten się nawróci. I rzeczywiście, przekonany cudem dokonanym przez Świętego, Filozof ochrzcił się, a wraz z nim jego bliscy i uczniowie.

Panował wtedy, Cesarz Klaudiusz II Got i wydał zakaz zawierania związków małżeńskich przez mężczyzn w wieku 18-37 lat. Cesarz uważał, że najlepsi żołnierze – legioniści to ci, którzy nie mają rodzin. Biskup Walenty złamał ten zakaz i udzielał młodym, zakochanym parom ślubów, za co został wtrącony do więzienia. Gdy za swoją działalność i kapłańską posługę Walenty trafił do więzienia strażnikiem był Asterius. Walenty głosił Ewangelię i zdołał go nawrócić, dzięki cudowi, którego Bóg dokonał za jego pośrednictwem: adoptowana córka Asteriusa odzyskała wzrok. Strażnik i jego rodzina zostali ochrzczeni. To niestety stało się powodem zaostrzenia kary dla Walentego, ponieważ nawrócenie Asteriusa rozwścieczyło cesarza Klaudiusza II Gota. Nakazał bić Walentego kijami, a następnie ściąć mu głowę

-Walenty zostaje stracony 14 lutego 269 r i pochowano go w Rzymie przy via Flaminia;- grób św. Walentego już w IV w. otoczony był szczególną czcią. Nad grobem papież Juliusz I wystawił bazylikę pod wezwaniem św. Walentego;- pod koniec V wieku papież Gelazy I ustanowił liturgiczne święto męczennika Walentego;- św. Walenty patronuje zakochanym i ciężko chorym, m.in. na epilepsjęWalentynki obchodzone były już od średniowiecza! ... Choć walentynki związane są z katolickim patronem św. Walentym, to niektóre zwyczaje pochodzą z obrzędów wywodzących się z Cesarstwa Rzymskiego. W starożytnym Rzymie, 14-15 lutego, obchodzono Luperkalia

Najważniejszym miejscem kultu patrona miłości jest bazylika św. Walentego w Terni (miasto i gmina we Włoszech), gdzie znajdują się relikwie świętego. Każdego roku w niedzielę, która poprzedza dzień 14 lutego, do bazyliki napływają pary narzeczonych z całego świata, by właśnie tam złożyć przysięgę miłości.

Kult św. Walentego i związane z nim walentynkowe zwyczaje zyskały popularność w Polsce dopiero w latach 90. XX wieku. Warto wspomnieć tu o polskim mieście zakochanych, Chełmnie, gdzie co roku odbywają się największe obchody walentynkowe w Polsce, znane jako “Walentynki Chełmińskie”. W chełmińskim kościelne farnym przechowywana jest nawet relikwia św. Walentego, która prawdopodobnie znajduje się tam od średniowiecza.

Valentine's Day!

¡Happy

Lorem ipsum dolor sit amet

kliknij