Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

STEVE JOBS

Horizontal infographics

OSCAR WILDE

Horizontal infographics

TEN WAYS TO SAVE WATER

Horizontal infographics

NORMANDY 1944

Horizontal infographics

LIZZO

Horizontal infographics

BEYONCÉ

Horizontal infographics

Transcript

EBALUAZIO HEZITZAILEA

FASEAK

ATZERAELIKADURA

IZAERA

SARRERA

KLIK EGIN BOTOIETAN

NATURA, GIZARTE ETA KULTURA INGURUNEAREN EZAGUTZA

6. KONPETENTZIA ESPEZIFIKOA:Gizakiak ingurunean egiten duen esku-hartzearen kausak eta ondorioak kritikoki aztertzea, maila soziala, ekonomikoa, kulturala, teknologikoa eta ekologikoa integratuz eta pertsonen eta planetaren errespetuarekin, zaintzarekin eta babesarekin kontsekuenteak diren ohitura iraunkorrak praktikan jarriz, arazoei aurre egiteko, konponbideak bilatzeko eta konponbidean banaka eta elkarlanean jarduteko gaitasuna garatzeko.

IKAS EGOERA:3. mailako ikasleak eskolako maskoten zaintzaren inguruko lapbook-ak sortuko dituzte.

EBALUAZIO IRIZPIDEA6.3. Inguruneko arazo ekosozialak antzematea, ondorio kaltegarrienak dituztenak saihesten lagun dezaketen ekintzak modu kooperatiboan proposatuta.

IZAERA

ETENGABEKOA

PERTSONALIZATUA

KOOPERATIBOA

KONPETENTZIALA

Ebaluazio hezitzaileak ikaskuntza prozesu osoan zehar uneoro ebaluatzea du helburu.

Ebaluazio hezitzailea ikasle guztietara egokituta egon behar du, beraien beharrak eta interesak kontuan hartuz.

Ebaluazio metodo ezberdinak erabiliko dira:

  • Autoebaluazioa
  • Heteroebaluazioa
  • Koebaluazioa

Ebaluazio hezitzailea, ikasleek konpetentziak lortzera bideratuta egon behar du.

FASEAK

Umeek gaiaren inguruan dakitena eta haien aurrezagutzak antzemango ditugu.

HASIERAKOA

KAHOOT bat erabiliko da.

Fase honetan animalien zaintzaren inguruko zalantzak ergitu eta jakintza berriak finkatzeko.

FORMATIBOA

SUMATIBOA

Autoebaluazio eta koebaluazio diana (GENIALLY)

TRESNAK

TRESNAK

TRESNAK

Behaketa zerrenda eta errubrikak (CORUBRICS)

Amaierako fasean ikasleak ikasitakoa aldarrikatzen da eta egindako lanaren hausnarketa egiten da.

Bai alderdi kualitatibo zein kuantitatiboa biak kontuan hartuko dira jardueraren arabera.

ATZELIKADURA

1. Ikasleei azaldu zer egingo dugun ikas egoeran zehar (animalien zaintzaren inguruko lapbook) haiek lortu beharreko helburuak zeintzuk diren argi izateko.

2. Garapen fasean zehar egiten diren inguruko jardueren ebidentzial jaso tresna ezdeberdinak erabiliz eta horiek interpretatu bide onetik goazela jakiteko.

3. Aurreko fasean egindako ebidentzien interpretazioan zentratuz, behar izatekotan egin beharreko aldaketak egin prozesua aurrera joan daiten eta ikasleek konpetentziak lortu ahal izateko.

4. Ikaskuntza arrakala itxi, lorpen adierazleen bidez, konpetentzien barneratzea bermatu eta trasferitu.