Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Klasa 2

Lekcja 15

praca w domu

  • Rozmawialiśmy o naszych przodkach,
  • Określaliśmy kim są dla siebie poszczególni krewni,
  • Ćwiczyliśmy rozróżnianie rodzajów rzeczownika,
  • Podczas nagrywanej części lekcji dowiedzieliśmy się
o balach karnawałowych oraz uczyślimy się pisać zaproszenie.

Podczas lekcji:

  • Zeszyt ćw.
s. 70 z. 3 s. 71 z. 4 i 5 s. 72 z. 1
  • Napisz w zeszycie zaproszenie na urodziny.
  • W podreczniku przeczytaj s. 72 "Spór o koronę".

Praca domowa:

  • Podręcznik s. 47 "Babcia Andiego"
  • Zeszyt ćw.
s.73 z. 1, 2, i 3 s. 77 z. 4

Praca domowa dla chętnych:

Do zobaczenia