Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

SITTING BULL

Horizontal infographics

RUGBY WORLD CUP 2019

Horizontal infographics

GRETA THUNBERG

Horizontal infographics

FIRE FIGHTER

Horizontal infographics

VIOLA DAVIS

Horizontal infographics

LOGOS

Horizontal infographics

Transcript

קרית החינוך קציר

מכינים אותך לאתגרי העתיד

ערב חשיפה לחטיבות הביניים

מבנה הקריה

מנהלת הקריה - מירב כפיר

חט"ב קציר א

מנהלת- מרסל שמואלי

חט"ב קציר ב

חט"ע

אשכול פיס

מנהלת- כרמית לויס

מנהלת- רונית שילוביץ

מנהלת- נגה לביא

19 :כיתות

19 :כיתות

כיתות: 28

תלמידים: 608

תלמידים: 583

תלמידים: 857

קרית החינוך קציר

מכינים אותך לאתגרי העתיד

תפיסה חינוכית

לבית הספר ראייה הוליסטית הרואה את התלמיד כאדם שלם. הצוות החינוכי פועל לפיתוח כישוריו הקוגנטיביים, החברתיים והערכיים של התלמיד וכך מכשיר אותו להתמודדות עם אתגרי העתיד

יעדי בית הספר

למידה מצמיחה

למידה רגשית חברתית

המיוחדים שלנו

בשביל ההצלחה

בוקר טוב קציר

מנהיגות תלמידים

מישהו שומע אותי

שוברי שגרה

ניצוצות

תלמידים למען תלמידים

מעגלי שיח

סדנאות העצמה

קציר ב

מסלולי לימוד

קציר א

נחשוןעתודה מדעית טכנולוגית מחולדיפלומטיהשחייה

נחשוןעתודה מדעית טכנולוגיתניו מדיהכדוריד/חדר כושר

מגמת עמ"ט

מגמת דיפלומטיה

מצגת סרטון

מגמת מחול

מגמת שחיה

מגמת מחול

מגמת תקשורת ניו-מדיה

מגמת כדור-יד

ראיונות

לוח זמנים

14/2- 22/2/24

ראיונות קבלה

27/2/24

קבלת תשובות

רישום אינטרנטי

3/3/24-19/3/24

22/3/24-28/3/24

31/3/24-3/4/24

רישום אינטרנטי

רישום פיזי בבית הספר

למסלולים הייחודיים בהתאם ללו"ז

העברת תשובות לנבחנים עד לתאריך

באתר העיריה

רישומון - קרית החינוך

16:00-19:00

5/4/24

8:15-11:00