Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

+ info

+ info

+ info

+ info

poczytaj hłaskę

Jeden z najpopularniejszych pisarzy polskich XX wieku. Autor licznych opowiadań i powieści. Niektóre z jego dzieł doczekały się adaptacji filmowych. W jego twórczości królowała idea dominacji zła nad dobrem, nieunikniona utrata idei w zderzeniu z rzeczywistością, a także z męskim punktem widzenia. Pisał o proteście natury moralnej. W swoich pracach przedstawiał życie klas niższych jako zdominowane przez beznadziejność i cynizm. Jego bohaterowie marzą o zmianach, które okazują się daremne.Po wstępnej akceptacji jego talentu, nonkonformizm i krytyka komunizmu zmusiły go do opuszczenia Polski i resztę życia spędził za granicą (głównie w Izraelu, Niemczech i USA). Zmarł w Wiesbaden (Niemcy) w 1969 r. Okoliczności powstania jego śmierć pozostaje nieznana. Jedna z hipotez głosi, że łączył alkohol ze środkami uspokajającymi.

Zyta Kwiecińska barwnie i z pasją przedstawia środowisko rodzinne i losy swego ciotecznego brata - Marka Hłaski, z którym spędziła dzieciństwo i lata wczesnej młodości. Autorka stara się wyjaśnić wiele nieporozumień związanych z jego burzliwym życiem, a szczególnie z nagłą śmiercią, zachowując obiektywizm sądu. W książce publikujemy liczne listy pisane do początkującego literata przez znanych pisarzy oraz jego korespondencję z matką. Nie drukowany dotąd w całości pamiętnik jedenastoletniego Marka zawiera opis wielu jego przygód, wnikliwe charakterystyki ludzi, wczesne próby literackie i reportażowe. W dołączonym albumie znajduje się kilkadziesiąt zdjęć, w większości nie znanych Czytelnikom. Książka przeznaczona jest dla młodzieży, ale na pewno zainteresuje każdego, komu bliski jest Marek Hłasko i jego twórczość.

Brudne czyny to pierwsza izraelska powieść Marka Hłaski i najdłuższa z dotychczas napisanych. Stanowi ona swoistą cezurę w jego twórczości. To utwór człowieka dojrzałego, rozgoryczonego, doświadczonego nostalgią i poczuciem braku. Historia Abakarowa, pałającego żądzą zemsty pilota pozbawionego licencji, oraz Katarzyny, zgorzkniałej artystki tęskniącej za uznaniem, zagubionej w anonimowym świecie.

Czym są "Piękni dwudziestoletni" Marka Hłaski? Autobiografią? Powieścią, wykorzystującą motywy z życia autora? Wiele tu informacji dotyczących Marka Hłaski, ale nie sposób odróżnić prawdę od fikcji. "Piękni dwudziestoletni" to książka o samym Marku Hłasce oraz o ludziach, których młodość przypadła na lata 50. XX wieku. To powieść o PRL-u, braku wolności, cenzurze, izolacji Polaków od Zachodu czy niemożności wyjazdów z kraju poza żelazną kurtynę. Czytelnikom, którzy pamiętają tamte czasy, utwór Hłaski przypomni młodość. Dla tych, którzy urodzili się później, będzie kopalnią wiedzy. Co prawda, trudno stwierdzić, które z opisywanych zdarzeń rzeczywiście miało miejsce w życiu autora, jednak bez wątpienia maluje ON w niniejszej książce prawdziwy obraz rzeczywistości powojennej w Polsce.