Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

IZBIRNI PREDMETI V 2. IN 3. LETNIKU

PUD FIT in SPROŠČENO

VZGOJA ZA SOLIDARNOST

PUD PSIHOLOŠKI LABORATORIJ

3. TUJI JEZIK

PUD PROGRAMIRANJE

pud PSIHOLOŠKI LABORATORIJ

izkustveno učenje

projektno in raziskovalno delo

reševanje problemskih situacij

uporaba različnih strategij učenja

domov

PUD FIT in SPROŠČENO

eksperimentalni

problemski

raziskovalni

izkustveni pristop

ŠPORT

PSIHOLOGIJA

BIOLOGIJA

MEDPREDMETNO ZASNOVAN PREDMET

domov

VZGOJA ZA SOLIDARNOST

pomoč starejšim

Kako solidarnost vpliva na družbo?

učna pomoč

punčke iz cunj

delavnice ob Dnevu jezikov

domov

3. tuji jezik

NEMŠČINA

RUŠČINA

ŠPANŠČINA

domov

PUD PROGRAMIRANJE

spoznavanje osnov programiranjaosnove programskega jezika C/C++sestavljanje zanimivih in uporabnih programovučenje 3D-risanja in tiskanjaučenje rabe programske naveze html in Javascriptspoznavanje programskih jezikov Python in LaTeX

domov