Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

La preinscripcióCurs 2024-2025

Cerdanyolaeducafent pinya!

Presentació de sol·licituds:

Del 6 al 20 de març

  • Educació infantil

Començaran I-3 (nascuts el 2021)

Començaran 1r d'ESO (nascuts 2012)

Del 6 al 20 de març

Són nous a Cerdanyola i s'han d'escolaritzar

  • Educació primària
  • Educació secundària obligatòria

Necessiten canviar de centre

Matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s'hi ha obtingut plaça.

Del 8 al 20 de març

Preinscripció és el procés per demanar plaça en un centre educatiu.

Quan?

Tots els infants de 3 a 16 anys empadronats a Cerdanyola tenen garantida una plaça escolar a la ciutat.

Què?

Qui?

Què? Qui? Quan?

La preinscripciói la matrícula

Projectes educatius, serveis que ofereix i les activitats complementàries i les extraescolars.

Valors comuns compartits per tots els centres.

Mapa de zones escolars de proximitat i adscripcions de centres

De l'oferta de places als centres

Documentació necessària

Criteris de prioritat

Calendari de preinscipció

Informació de cada centre

Informació concreta de la nostra ciutat

Informacions generals

És moment d'informar-se!

Una bona actitud és el millor aliat

És moment d'informar-se!

Centres de Cerdanyola

+ info

+ info

+ info

A tenir en compte

Jornades de portes obertes

Llibret informatiu

www.cerdanyola.cat/educacio/preinscripcio

És moment d'informar-se!

Trobareu la versió digital a la plana web municipal dins la pàgina de la preinscripció

Llibret elaborat conjuntament entre tots els centres educatius i l'Ajuntament on es posen de manifest els valors comuns i on cada centre aporta allò que el defineix.

Llibret informatiu

Pregunta i contrasta

Visita, viu, trepitja

Pensa i prepara't bé

És moment d'informar-se!

Jornades de portes obertes

Els centres educatius ofereixen visites presencials a les famílies per conèixer les diverses escoles i instituts per dins i veure com treballen. Consulteu les planes web dels diversos centres per saber els dies i hores. Per facilitar-vos aquesta tasca a la web municipal tobareu una pàgina amb els enllaços a totes les planes web i els telèfons de contacte.

La proximitat és un valor de creixement per infants i joves.

Créixer a prop de casa

Participar enriqueix l’escola. En una escola viva l’alumnat aprèn millor.

La clau és rebre i aportar

És moment d'informar-se!

Que estimulen valors com ara la cooperació, el respecte a la diferència i la solidaritat.

Diversitat a totes les aules

A tenir en compte

Que cada infant tingui èxit és l'èxit de tota la ciutat.

Pren una decisió basada en la confiança!

És moment d'informar-se!

Informació pròpia de Cerdanyola

+ info

+ info

+ info

Cercadors

Mapa de Zones escolars

Previsió de places escolars

És moment d'informar-se!

Mapa de zones escolars

A Cerdanyola hi ha 3 zones que representen les àrees de proximitat dels centres a efecte d'admissió d'alumnat.

Mapa escolar de Catalunya

Mapa de zones escolars

Consulta de centres educatius segons el domicili i la zona escolar corresponent

Cercadors del Departament d'Educació

Cercadors de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Cercadors

És moment d'informar-se!

Podeu consultar diversos cercadors per buscar els centres educatius. Uns són propis de la nostra ciutat i han estat creats per l'Ajuntament de Cerdanyola i altres són responsabilitat del Departament d'Educació de la Generalitat.

Cal que a l'inici del procediment consulteu l'oferta inicial que publica cada centre.

Oferta inicial de places

Segons la previsió:

  • Centres públics 19
  • Concertats centre 20
  • Concertat Bellaterra 25

Ràtio d'alumnes per aula

Es preveu que sigui igual que el curs anterior.

Nombre de grups

És moment d'informar-se!

Previsió de places escolars

La previsió de grups a cada escola i la ràtio aprovades pel Departament d'Educació de la Generalitat determinarà el nombre de places escolars disponibles. Es preveu una oferta inicial superior en nombre a l'alumnat empadronat a la ciutat. El curs anterior el 95% de les sol·licituds d'I-3 es van assignar al centre escollit en primera opció.

Normativa Preinscripció

Informacions generals

Documentació

Criteris de prioritat

Calendari

+ info

+ info

+ info

És moment d'informar-se!

Calendari

Veure dates i llistes

Oferta inicial de placesPresentació de sol·licitudsLlistes provisionalsPresentació de reclamacions (a puntuació)Llistes resoltes reclamacionsSorteig de desempatLlistes ordenadesAmpliació de peticions per sol·licituds sense assignació de plaçaOferta final de placesLlistes alumnat admès i llistes d'esperaMatrícula

És moment d'informar-se!

PUNTS

+15

Beneficiari-a de la renda garantida

PUNTS

Municipi

+10

PUNTS

+50

Famílies amb germans escolaritzats al centre

Criteris de prioritat

Renda

Criteris prioritaris

Germans al centre

PUNTS

+20

Lloc de treball

PUNTS

+30

Domicili habitual

Proximitat:

Consulta les zonesal Web municipal

És moment d'informar-se!

Criteris de prioritat

+10

PUNTS

Amb carnet vigent

Família monoparental

+10

PUNTS

Infants en situació de protecció.

Acolliment familiar

+10

PUNTS

Amb carnet vigent

És moment d'informar-se!

Família nombrosa

+10

PUNTS

Criteris complementaris I

Pare, mare, o tutor-a

Treballadors-es centres educatius

Criteris complementaris II

Criteris de prioritat

+15

PUNTS

Igual o superior 33%

+10

PUNTS

Si s'acredita la condició

+10

PUNTS

Infants nascuts en part múltiple

Sorteig per desempatar

És moment d'informar-se!

Discapacitat

Víctimes de violència

Ser bessó o trigemin

Consulteu la Documentació acreditativa els criteris al·legats

Documentació de la filiació

Documentació

Important

Documentació identificativa

En tots els casos, cal haver escanejat o bé fotografiat per ambdues cares tots els documents o les acreditacions, que s'annexen en el formulari telemàtic i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu.

És moment d'informar-se!

DNI, NIE o passaport persona sol·licitant

Resolució d'acolliment

Certificat de naixement

Llibre de Família o

preinscripcio.gencat.cat

cerdanyola.cat/educacio

gencat.preinscripció.cat

web del centre

Informa't a:

Del 6 al 20 de març de forma telemàtica

Com fer la sol·licitud de preinscripció!

La preinscripció telemàtica és pràctica i fàcil.

La sol·licitud de preinscripció s'ha de fer en línia. Es pot fer des de qualsevol ordinador, tauleta o mòbil amb connexió a Internet, accedint al web preinscripcio.gencat.cat.

Com fer la sol·licitud de preinscripció!

Passaport

NIE

DNI

Sense identificació digital

DNI electònic

Amb identificació digital

Sol·licitud electrònica

Sol·licitud en suport informàtic.

Preinscripció telemàtica

En aquest web veureu que hi ha dos tipus de sol·licituds:

Com fer la sol·licitud de preinscripció!

10

La 1ª opció determina puntuació

I3 i a 1r d'ESO totes ho són

Plaça d'ofici.

Màxim de 10 centres

Ordre de centres

Preinscripció telemàtica

Atenció! Tingueu molt en compte:

Publicació de llistes

Estigues atent al calendari dels moments clau del procés.

Seguiment

sorteig

Criteris prioritaris

Criteris complementaris

Els centres receptorsvaloren i ordenen les sol·licituds

Quan i com sabràs la plaça obtinguda?

Un cop lliurades, les sol·licituds són tractades amb igualtat de condicions i objectivitat.

Còpia del carnet de vacunació o certificat mèdic oficial.

Al centre assignat

Cal presentar:

Atenció!!

Plaça reservada

Si no fas la matrícula dins del termini previst

Recorda formalitzar la matrícula en el termini indicat.

La matrícula

Web municipal preinscripció

https://triaeducativa.gencat.cat/

Departament d'Educació

https://preinscripcio.gencat.cat

Jornades de portes obertes

Centres educatius

Planes webs dels centres educatius

Ajuntament de Cerdanyola

Per a més informació

Torna a l'inici

ome@cerdanyola.cat

617 578 946

Àrea Social. Avinguda d'Espanya 6C, Bxs.

Esperem que aquesta presentació us hagi pogut ajudar a resoldre alguns dubtes sobre la preinscripció.

Gràcies per la vostra atenció!

Treballador-a autònom-amodel de l'Agència tributària 036 o 037.

Persones assalariades:Contracte laboral ocertificat d'empresa.

Certificat o volant de convivència

Consulta automatizada delPadró municipal.

Documentació acreditativa dels criteris prioritaris I

Proximitat del domicili habitual a l'escola.

Proximitat del lloc de treball a l'escola.

Documentació

És moment d'informar-se!

No cal acreditar

Certificat o resolució

Persona amb germans-es al centre en el moment de fer la preinscripció.

Documentació acreditativa dels criteris prioritaris II

Renda garantida de ciutadania.

Documentació

És moment d'informar-se!

Titols o carnets d'altres comunitats autònomes.

Sentència judicial, l'ordre de protecció vigent, o l'informe dels serveis socials o el certificat de víctima de terrorisme

Llibre de família

Víctima de violència de gènere o de terrorisme

Consultes interadministratives

Documentació acreditativa dels criteris complementaris

Bessons, part múltiple.

Famílies nombroses, monoparentals o discapacitat.

Documentació

És moment d'informar-se!