Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Lorem ipsum dolor

misyjna działalność Kościoła

Zacznijmy jednak naszą przygodę od pewnego opowiadania..Po długim okresie życia spędzonym na wspólnym studiowaniu oraz medytacji, trzech uczniów postanowiło opuścić swojego mistrza i rozpocząć swoją wędrówkę poprzez światDziesięć lat później powrócili, aby złożyć wizytę swojemu mistrzowi. Stary mnich kazał im usiąść wokoło siebie, ponieważ wiek nie pozwalał mu już na podniesienie się z miejsca. Każdy z nich rozpoczął opowiadanie swojej historii. «Ja», rozpoczął pierwszy, głosem pełnym dumy, «napisałem trzy książki i przyczyniłem się do sprzedania milionów ich kopii». «To znaczy, że zapełniłeś świat papierem», powiedział mistrz. «Ja», powiedział z radością drugi, «wygłaszałem kazania w tysiącach miejsc». «To znaczy, że wypełniłeś świat słowami», powiedział mistrz. W końcu przemówił trzeci: «Ja przyniosłem ci tylko tę poduszkę, abyś mógł na niej kłaść swoje obolałe nogi», powiedział. «Tylko ty», powiedział mistrz, «odszukałeś Boga».

Jezus ukazawszy się Jedenastu rzekł do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie”.

nakaz misyjny

01

MisjE

Kościół katolicki jest Kościołem powszechnym, co oznacza, że został posłany do wszystkich ludzi. Jego zadaniem jest szerzenie wiary chrześcijańskiej, tak jak nakazał Chrystus w swojej ostatniej mowie do Apostołów.Jest to zadanie dla całego kościoła, aby nieść dobrą nowinę o tym, że Bóg nas kocha i pragnie zjednoczyć wszystkich w swej miłosiernej miłości, przebaczając i wzywając do przebaczenia innym nawet najcięższych przewinień.

Czym są misje?

Siostra zakonna

Brat zakonny

Księża diecezjalni

Osoby świeckie

Lorem ipsum dolor sit

podział misjonarzy

Lorem ipsum dolor sit

Troszkę historii

Wielkie odkrycia geograficzne otworzyły w dziejach misji nową epokę, w której prym wiedli jezuici tacy jak Franciszek Ksawery, Matteo Ricci czy Michał Boym. Ich metodą była inkulturacja, czyli szanowanie lokalnych tradycji. Często byli oni zarazem odkrywcami, opisywali różne języki i cywilizacje oraz popularyzowali w świecie naukę europejską. Ich dokonaniami są m.in. rozpowszechnienie chininy, czy stworzenie współczesnego alfabetu języka wietnamskiego. Do działalności misyjnej dołączyli również franciszkanie.

W kolejnych wiekach działalność misjonarzy objęła całą Europę, ale w Azji i Afryce została powstrzymana przez islam.

Po raz pierwszy problematykę działalności misyjnej poruszono na Soborze jerozolimskim (49-50 n.e.). Podjęto na nim decyzję o zastosowaniu w misjonarstwie metody akomodacji kulturowej.

Lorem ipsum dolor sit amet

św.Franciszek Ksawery

Papieskie Dzieła MisyjnePomoc Kościołowi W Potrzebie

Stowarzyszenie Misjologów Polskich

Papieskie Dzieło Piotra ApostołaSekretariat Misyjny Jeevodaya

Papieska Unia Misyjna

Papieskie Dzieło Misyjne DzieciUniwersytet im.Wyszyńskiego Misjologia

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania WiaryFundacja Polska Raoula Follereau

Dzieło misyjne w polsce

Najważniesze organizacje misyjne w naszym kraju.

Werbistowski Wolontariat Misyjny "Apollos" Wincentyński Wolontariat Misyjny "Misevi" Wolontariat misyjny "Leczymy z Misją" Wolontariat Misyjny "Młodzi dla Kamerunu" Wolontariat Misyjny "Przymierza Miłosierdzia" Wolontariat Misyjny Duszpasterstwa Akademickiego "Św. Rocha" i Wspólnoty "Lew Judy" Wolontariat Misyjny Fundacji "Dla Afryki" Wolontariat Misyjny Fundacji "Dzieci Afryki" Wolontariat Misyjny Fundacji "L'Arche" Wolontariat Misyjny Fundacji "Sięgnij Nieba" Wolontariat Misyjny Instytutu Prymasa Wyszyńskiego "Jeevodaya" Wolontariat Misyjny Przymierze Katolików na Rzecz Ewangelizacji i Misji "Promisja" Wolontariat Misyjny Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata "Maitri" Wolontariat Misyjny Sióstr Białych Wolontariat Misyjny Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego "Galilea" Wolontariat Misyjny Wspólnoty Emmanuel "Fidesco" Wolontariat Stwoarzyszenia Misji Afrykańskich "Solidarni"

Akademickie Koło Misjologiczne w Poznaniu "AKM" Centralna Diakonia Misyjna "Ruchu Światło-Życie" Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio" Kanosjański Wolontariat Misyjny "Voica" Kapucyński Wolontariat Misyjny "KWM" Klaweriański Wolontariat Misyjny "Furaha" Międzynarodowy Wolontariat Misyjny - Domy Serca Oblacki Wolontariat Misyjny "Niniwa" Orioński Wolontariat Misyjny "Czyńmy Dobro" Pallotyński Wolontariat Misyjny "Salvatti.pl" Salezjański Wolontariat Misyjny "Don Bosco" Salezjański Wolontariat Misyjny "Młodzi Światu" Salwatoriański Wolontariat Misyjny "Salvator" Świeccy Misjonarze Kombonianie "ŚMK" Tarnowski Wolontariat Misyjny

Wolontariaty misyjnedziałające w Polsce

Polscy misjonarze na świecie

Aktualnie posługuje na misjach 1883 polskich misjonarzy i misjonarek. Przebywają oni w 99 krajach na 5 kontynentach.

misyjne statystyki

Czy misje to tylko ewangelizacja?

Author's Name

Lorem ipsum dolor

Misjonarze oprócz orędzia chrześcijańskiego przynoszą ze sobą pomoc medyczną i ekonomiczną. Misyjne punkty medyczne w krajach Trzeciego Świata są często jedynym sposobem na zapewnienie podstawowej opieki medycznej dla ludności lokalnej. Misjonarze prowadzą też szkoły oraz podejmują działania, umożliwiające podjęcie studiów wyższych przez młodzież.

Światowy Indeks Prześladowań 2023r.

W jaki sposób ty pomagasz misjonarzom?

Czy musimy zatem wyjechać na misję, żeby głosić innym Jezusa? Niekoniecznie!W jaki zatem sposób pomóc?Oto kilka propozycji modlitwa za misje i misjonarzy, tzw. adopcja duchowa, propagowanie idei prowadzonych misji wśród znajomych, obserwowanie tego co dzieje się na misjach w social mediach, wsparcie duchowe i materialne misji, zorganizowanie zbiórki przyborów szkolnych, makulatury, zużytej elektroniki, itp, udział w projektach, konkursach, olimpiadach misyjnych i wiele innych, ile chętnych osób do pomocy, tyle pomysłów :)

ofiarowanie cierpienia

dobre uczynki

modlitwa

post

Subtitle here

est. 2019

write a title here

szczegóły akcji

zobacz jak wygląda praca na misjach

dziękuję za uwagęZ panem Bogiem