Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

שלום לך עילאישמי עינתהגעת לשיעורמעו"ף

מה לומדים במעו"ף? לא מכיר

2

3

1

איך לומדים ?במעו"ף

כישורי לומד

לאן הולכיםלמרחב ח"י?מה זה

2

3

4

הולכים למרחב .ח"י מדיה

אנחנו הולכים ללמוד בתערוכה

יש לנו גם מרחבים חדשיםמרחב ח"י מוזיקה ומדרש ח"י

1

איך אני מוערך? במעו"ף

איך נדע שאנחנו ?בדרך הנכונה

זוכרים שניסחנו לעצמנו מדדי ההצלחה?

למדתי הרבה על מעו"ף אני סקרן ויש לי שאלות

בוא נצפה ביחדבדברי בוגרי .החטיבה העליונהאני בטוחה שהם יענו.לך על השאלות

טיפוח הקריאה החופשית

העשרה באמצעות צפייה בסרטים

טיפוח הקריאה החופשית

העשרה באמצעות צפייה בסרטים

למידה בחברותא

למידה פעילה ויוצרת

למידה פעילה ויוצרת

התלמידים התבקשו לספר על פרק נלמד כחדשות התנ"ך..הפרק צולם באולפן מדיה

למידה בחברותא

בוגרי בית הספר מספרים כיצד למידת מעו"ף סייעה להם בחטיבה העליונה