Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Present Simple

PACMAN

QUIZ

PRESS START

3º ESO

Creado por Mónica Montero Parcero e Bautista Ramos Saíñas durante un periodo de licenza concedido pola Consellería de Educación para o curso 2021-22

She wakes up at 6 o'clock ____

QUESTION 1/10

1

in the morning

2

on the morning

3

at the morning

QUESTION 1/10

NEXT

CORRECT!

INCORRECT!

QUESTION 1/10

TRY AGAIN!

I visit my grandparents ___ Fridays.

QUESTION 2/10

1

at

2

in

3

on

QUESTION 2/10

NEXT

CORRECT!

INCORRECT!

QUESTION 2/10

TRY AGAIN!

She has dinner at 9 o'clock ____

QUESTION 3/10

1

on the evening.

2

at the evening.

3

in the evening.

QUESTION 3/10

NEXT

CORRECT!

INCORRECT!

QUESTION 3/10

TRY AGAIN!

He doesn't have coffee _____

QUESTION 4/10

1

in night.

2

at night.

3

on night.

QUESTION 4/10

NEXT

CORRECT!

INCORRECT!

QUESTION 4/10

TRY AGAIN!

He ___ the car on Sundays.

QUESTION 5/10

1

don't wash

2

doesn't wash

3

doesn't washes

QUESTION 5/10

NEXT

CORRECT!

INCORRECT!

QUESTION 5/10

TRY AGAIN!

She ___ spaghetti for breakfast.

QUESTION 6/10

1

have

2

has

QUESTION 6/10

NEXT

CORRECT!

INCORRECT!

QUESTION 6/10

TRY AGAIN!

____ basketball in the afternoon?

QUESTION 7/10

1

Does he play

2

Do he play

3

Does he plays

QUESTION 7/10

NEXT

CORRECT!

INCORRECT!

QUESTION 7/10

TRY AGAIN!

___ pizza for lunch?

QUESTION 8/10

1

Does he has

2

Do he have

3

Does he have

QUESTION 8/10

NEXT

CORRECT!

INCORRECT!

QUESTION 8/10

TRY AGAIN!

WE ______ dinner at 9 o'clock in the evening.

QUESTION 9/10

1

have

2

has

QUESTION 9/10

NEXT

CORRECT!

INCORRECT!

QUESTION 9/10

TRY AGAIN!

He ___ coffee in the morning.

QUESTION 10/10

1

has

2

have

INCORRECT!

QUESTION 10/10

TRY AGAIN!

CONGRATULATIONS

GAME OVER!